Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

48

Alan Farkları (cm )

80 70 60 50 40 30 20 10
0 123456
Uç Demiri No

Başlangıç-1.Tarla Başlangıç-2.Tarla

Şekil 4.10. Planimetre Alan Farkları

Çizelge 4.6. ve Şekil 4.10. incelendiğinde, 1.tarlanın sürülmesiyle başlangıç koşullarına göre; en fazla alan farkı yani aşınma 3 nolu uç demirinde 24,07 cm olurken, en az alan farkı 6 nolu uç demirinde 8,30 cm ölçülmüştür. İkinci tarlanın sürülmesiyle başlangıç koşullarına göre; en fazla aşınma 5 nolu uç demirinde 75,47 cm olup, en az aşınma dolayısıyla alan kaybı ise 4 nolu uç demirinde 47 cm değerinde olmuştur. Çizelge 4.7.de G.L.I. 2 Streamline ve planimetre ölçüm değerleri verilmiştir.

Çizelge 4.7. G.L.I. 2 Streamline ve Planimetre Ölçümleri (cm )

Başlangıç

U.D. No 1 2 3 4 5 6

G.L.I. 2 Streamline Alan Değerleri 498,11 495,67 499,23 503,16 485,77 487,52

Planimetre Alan Değerleri
497,06 494,43 498,80 502,06 486,03 486,66

1. Tarla

1 2 3 4 5 6

483,12 481,83 472,86 480,29 473,34 476,47

485,03 482,50 474,73 482,13 475,99 478,36

2. Tarla

1 2 3 4 5 6

432,69 444,25 435,22 456,35 411,79 420,44

431,97 443,40 434,10 455,06 410,56 419,1048. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tarla
ölçüm
streamline
ölçümleri
alan
demiri


48. SAYFA ICERIGI

48

Alan Farkları (cm )

80 70 60 50 40 30 20 10
0 123456
Uç Demiri No

Başlangıç-1.Tarla Başlangıç-2.Tarla

Şekil 4.10. Planimetre Alan Farkları

Çizelge 4.6. ve Şekil 4.10. incelendiğinde, 1.tarlanın sürülmesiyle başlangıç koşullarına göre; en fazla alan farkı yani aşınma 3 nolu uç demirinde 24,07 cm olurken, en az alan farkı 6 nolu uç demirinde 8,30 cm ölçülmüştür. İkinci tarlanın sürülmesiyle başlangıç koşullarına göre; en fazla aşınma 5 nolu uç demirinde 75,47 cm olup, en az aşınma dolayısıyla alan kaybı ise 4 nolu uç demirinde 47 cm değerinde olmuştur. Çizelge 4.7.de G.L.I. 2 Streamline ve planimetre ölçüm değerleri verilmiştir.

Çizelge 4.7. G.L.I. 2 Streamline ve Planimetre Ölçümleri (cm )

Başlangıç

U.D. No 1 2 3 4 5 6

G.L.I. 2 Streamline Alan Değerleri 498,11 495,67 499,23 503,16 485,77 487,52

Planimetre Alan Değerleri
497,06 494,43 498,80 502,06 486,03 486,66

1. Tarla

1 2 3 4 5 6

483,12 481,83 472,86 480,29 473,34 476,47

485,03 482,50 474,73 482,13 475,99 478,36

2. Tarla

1 2 3 4 5 6

432,69 444,25 435,22 456,35 411,79 420,44

431,97 443,40 434,10 455,06 410,56 419,10

İlgili Kaynaklar
single.php