Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

49

Başlangıç değerlerine ilişkin G.L.I. 2 Streamline ve planimetre ölçümleri Şekil 4.11.de verilmiştir. Çizelge 4.7. ve Şekil 4.11. incelendiğinde; G.L.I. 2 Streamline bilgisayar programı ile ölçülen alan değerleri başlangıç koşullarında 485,77 ile 503,16 cm arasında değişmiştir. Bu değerler planimetre ile 486,03 ile 502,06 cm arasında ölçülmüştür.

Başlangıç

Alan(cm)

505 500 495 490 485 480 475
1

2345
Uç Demiri No

6

G.L.I. 2 Streamline Planimetre

Şekil 4.11. Başlangıç Koşullarına İlişkin G.L.I. 2 Streamline ve Planimetre Ölçümleri

Birinci tarla sürüldükten sonraki G.L.I. 2 Streamline ve planimetre ölçümleri Şekil 4.12.de verilmiştir. Çizelge 4.7. ve Şekil 4.12. incelendiğinde; G.L.I. 2 Streamline bilgisayar programı ile ölçülen alan değerleri 472,86 ile 483,12 cm arasında değişmiştir. Bu değerler planimetre ile 474,73 ile 485,03 cm arasında ölçülmüştür.

Alan (cm)

490 485 480 475 470 465
1

1. Tarla
2345 Uç Demiri No

6

G.L.I. 2 Streamline Planimetre

Şekil 4.12. Birinci Tarlaya İlişkin G.L.I. 2 Streamline ve Planimetre Ölçümleri49. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

streamline
tarla
demiri
ölçümleri
alan
planimetre


49. SAYFA ICERIGI

49

Başlangıç değerlerine ilişkin G.L.I. 2 Streamline ve planimetre ölçümleri Şekil 4.11.de verilmiştir. Çizelge 4.7. ve Şekil 4.11. incelendiğinde; G.L.I. 2 Streamline bilgisayar programı ile ölçülen alan değerleri başlangıç koşullarında 485,77 ile 503,16 cm arasında değişmiştir. Bu değerler planimetre ile 486,03 ile 502,06 cm arasında ölçülmüştür.

Başlangıç

Alan(cm)

505 500 495 490 485 480 475
1

2345
Uç Demiri No

6

G.L.I. 2 Streamline Planimetre

Şekil 4.11. Başlangıç Koşullarına İlişkin G.L.I. 2 Streamline ve Planimetre Ölçümleri

Birinci tarla sürüldükten sonraki G.L.I. 2 Streamline ve planimetre ölçümleri Şekil 4.12.de verilmiştir. Çizelge 4.7. ve Şekil 4.12. incelendiğinde; G.L.I. 2 Streamline bilgisayar programı ile ölçülen alan değerleri 472,86 ile 483,12 cm arasında değişmiştir. Bu değerler planimetre ile 474,73 ile 485,03 cm arasında ölçülmüştür.

Alan (cm)

490 485 480 475 470 465
1

1. Tarla
2345 Uç Demiri No

6

G.L.I. 2 Streamline Planimetre

Şekil 4.12. Birinci Tarlaya İlişkin G.L.I. 2 Streamline ve Planimetre Ölçümleri

İlgili Kaynaklar
single.php