Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

5

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER SİMGELER DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ 1. GİRİŞ 2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 3. MATERYAL ve YÖNTEM
3.1. Materyal 3.1.1. Deneme Alanı 3.1.2. Denemelerde Kullanılan Traktör 3.1.3. Denemelerde Kullanılan Pulluk 3.1.4. Denemelerde Kullanılan Hidrolik Penetrometre 3.1.5. Bilgisayar Programı 3.1.6. Denemelerde Kullanılan Ölçü Aletleri
3.2. Yöntem 3.2.1. Deneme Alanının Hazırlanması 3.2.2. Tarla Eğiminin Bulunması 3.2.3. Tarla Topraklarının Kuru Baza Göre Nem Tayini 3.2.4. Tarla Topraklarının Sıkışıklık Değerlerinin Belirlenmesi 3.2.5. Uç Demiri Sertlik Değerlerinin Belirlenmesi 3.2.6. Uç Demirlerinin Ağırlıklarının Belirlenmesi 3.2.7. Uç Demirlerinin Planimetre İle Alanlarının Bulunması 3.2.8. Uç Demirinin Global Lab Image 2 Streamline ile Alanlarının Bulunması 3.2.9. Uç Demirlerinin Açılarının Bulunması 3.2.10. Uç Demirlerinin Kesme Genişlikleri ve Keskin Kenar Kalınlıklarının Bulunması

i ii iii v vi viii 1 5 12 12 12 12 12 15 16 18 21 21 21 22 22 23 24 24
24 25
265. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İkinci ürün silajlık mısırda toprak işleme ve trafik uygulamasının toprağın bazı fiziko-mekanik özellikleri, mısırın kök dağılımı ve kuru madde verimine etkisi - Sayfa 4
iv İÇİNDEKİLER ÖZET ..……………………………………………………………………………......... i ABSTRACT …………………………………………………………………………....... ii TEŞEKKÜR …………………………………………………………………………....... iii İÇİNDEKİLER ………………………………………………………………………….. iv ŞEKİLLER LİSTESİ …………………………………………………............................. vi ÇİZELGELER LİSTESİ ……………………………………………………………........ vii 1. GİRİŞ …………………………………………………………………….......... ...
Farklı toprak işleme sistemlerinin patates yetiştiriciliğinde toprak özellikleri ve yumru verimi üzerine etkileri - Sayfa 7
İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET ……………………………………………………………………………….. i ABSTRACT ………………………………………………………………………... ii TEŞEKKÜR ……………………………………………………………………....... iii SİMGE ve KISALTMALAR DİZİNİ…………………………………………….. vi ŞEKİLLER DİZİNİ ….……………………………………………………............ viii ÇİZELGELER DİZİNİ…………………………………………………………… x 1. GİRİŞ …………………………………………………………………………….. 1 2. KAYNAK ÖZETLERİ …………………………………………..…………….. 8 3. MATERYAL ...
Uygun olmayan fiziksel koşullara sahip toprakların toprak düzenleyicileri ile iyileştirilmesi üzerine bir araştırma - Sayfa 12
İÇİNDEKİLER ÖZET ........................................................................................................................................... i ABSTRACT ...............................................................................................................................ii TEŞEKKÜR ...............................................................................................

5. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

içindekiler
abstract
şekiller
çizelgeler
giriş
deneme


5. SAYFA ICERIGI

5

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER SİMGELER DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ 1. GİRİŞ 2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 3. MATERYAL ve YÖNTEM
3.1. Materyal 3.1.1. Deneme Alanı 3.1.2. Denemelerde Kullanılan Traktör 3.1.3. Denemelerde Kullanılan Pulluk 3.1.4. Denemelerde Kullanılan Hidrolik Penetrometre 3.1.5. Bilgisayar Programı 3.1.6. Denemelerde Kullanılan Ölçü Aletleri
3.2. Yöntem 3.2.1. Deneme Alanının Hazırlanması 3.2.2. Tarla Eğiminin Bulunması 3.2.3. Tarla Topraklarının Kuru Baza Göre Nem Tayini 3.2.4. Tarla Topraklarının Sıkışıklık Değerlerinin Belirlenmesi 3.2.5. Uç Demiri Sertlik Değerlerinin Belirlenmesi 3.2.6. Uç Demirlerinin Ağırlıklarının Belirlenmesi 3.2.7. Uç Demirlerinin Planimetre İle Alanlarının Bulunması 3.2.8. Uç Demirinin Global Lab Image 2 Streamline ile Alanlarının Bulunması 3.2.9. Uç Demirlerinin Açılarının Bulunması 3.2.10. Uç Demirlerinin Kesme Genişlikleri ve Keskin Kenar Kalınlıklarının Bulunması

i ii iii v vi viii 1 5 12 12 12 12 12 15 16 18 21 21 21 22 22 23 24 24
24 25
26

İlgili Kaynaklar
single.php