Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

50

İkinci tarla sürüldükten sonraki G.L.I. 2 Streamline ve planimetre ölçümleri Şekil 4.13.te verilmiştir. Çizelge 4.7. ve Şekil 4.13. incelendiğinde; G.L.I. 2 Streamline bilgisayar programı ile ölçülen alan değerleri 411,79 ile 456,35 cm arasında değişmiştir. Bu değerler planimetre ile 410,56 ile 455,06 cm arasında ölçülmüştür.

Alan (cm)

460 450 440 430 420 410 400 390 380
1

2. Tarla
2345 Uç Demir No

6

G.L.I. 2 Streamline Planimetre

Şekil 4.13. İkinci Tarlaya İlişkin G.L.I. 2 Streamline ve Planimetre Ölçümleri

Çizelge 4.7deki değerler göz önüne alınarak çizilen Şekil 4.11.,Şekil 4.12. ve Şekil 4.13.deki alan ölçümleri incelendiğinde, G.L.I. 2 Streamline ve planimetre ile ölçülen alan değerleri birbirleriyle örtüşmektedir. Çizelge 4.8de G.L.I. 2 Streamline ve planimetre alan farkları verilmiştir. Bu verilerden yola çıkılarak, başlangıç ve 1.tarla arasındaki alan farklarının grafiği Şekil 4.14te verilmiştir.

Çizelge 4.8. G.L.I. 2 Streamline ve Planimetre Alan Farkları (cm )

Başlangıç1.Tarla

U.D. No
1 2 3 4 5 6

G.L.I. 2 Streamline İle Ölçülen Uç Demiri Alan Değerleri Farkları 14,99
13,84 26,37 22,87 12,43 11,05

Planimetreyle Ölçülen Uç Demiri Alan Değerleri Farkları 12,03
11,93 24,07 19,93 10,04 8,30

Başlangıç2.Tarla

1 2 3 4 5 6

66,42 51,42 64,01 46,81 73,98 67,08

65,09 51,03 64,70 47,00 75,47 67,5650. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

demir
tarla
alan
streamline
demiri
ölçümleri


50. SAYFA ICERIGI

50

İkinci tarla sürüldükten sonraki G.L.I. 2 Streamline ve planimetre ölçümleri Şekil 4.13.te verilmiştir. Çizelge 4.7. ve Şekil 4.13. incelendiğinde; G.L.I. 2 Streamline bilgisayar programı ile ölçülen alan değerleri 411,79 ile 456,35 cm arasında değişmiştir. Bu değerler planimetre ile 410,56 ile 455,06 cm arasında ölçülmüştür.

Alan (cm)

460 450 440 430 420 410 400 390 380
1

2. Tarla
2345 Uç Demir No

6

G.L.I. 2 Streamline Planimetre

Şekil 4.13. İkinci Tarlaya İlişkin G.L.I. 2 Streamline ve Planimetre Ölçümleri

Çizelge 4.7deki değerler göz önüne alınarak çizilen Şekil 4.11.,Şekil 4.12. ve Şekil 4.13.deki alan ölçümleri incelendiğinde, G.L.I. 2 Streamline ve planimetre ile ölçülen alan değerleri birbirleriyle örtüşmektedir. Çizelge 4.8de G.L.I. 2 Streamline ve planimetre alan farkları verilmiştir. Bu verilerden yola çıkılarak, başlangıç ve 1.tarla arasındaki alan farklarının grafiği Şekil 4.14te verilmiştir.

Çizelge 4.8. G.L.I. 2 Streamline ve Planimetre Alan Farkları (cm )

Başlangıç1.Tarla

U.D. No
1 2 3 4 5 6

G.L.I. 2 Streamline İle Ölçülen Uç Demiri Alan Değerleri Farkları 14,99
13,84 26,37 22,87 12,43 11,05

Planimetreyle Ölçülen Uç Demiri Alan Değerleri Farkları 12,03
11,93 24,07 19,93 10,04 8,30

Başlangıç2.Tarla

1 2 3 4 5 6

66,42 51,42 64,01 46,81 73,98 67,08

65,09 51,03 64,70 47,00 75,47 67,56

İlgili Kaynaklar
single.php