Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

51

Alan Farkları (cm)

30 25 20 15 10
5 0
1

Başlangıç-1.Tarla

2345 Uç Demiri No

6

G.L.I.2 Streamline Planimetre

Şekil 4.14. Başlangıç ve 1.Tarla Arasındaki Alan Farkları

Çizelge 4.8. ve Şekil 4.14. incelendiğinde; G.L.I. 2 Streamline bilgisayar programı ile ölçülen alan farkları birinci tarlanın sürülmesiyle birlikte 11,05 ile 26,37 cm arasında değişmiştir. Bu değerler planimetre ile 8,30 ile 24,07 cm arasında ölçülmüştür. Başlangıç ve 2.tarla arasındaki alan farklarının grafiği Şekil 4.15te verilmiştir.

Başlangıç-2.Tarla

Alan Farkları (cm )

80 60 40 20
0 1

2345 Uç Demiri No

6

G.L.I. 2 Streamline Planimetre

Şekil 4.15. Başlangıç ve 2.Tarla Arasındaki Alan Farkları

Çizelge 4.8. ve Şekil 4.15. incelendiğinde; G.L.I. 2 Streamline bilgisayar programı ile ölçülen alan farkları ikinci tarlanın sürülmesiyle birlikte 46,81 ile 73,98 cm arasında değişmiştir. Bu değerler planimetre ile 47,00 ile 75,47 cm arasında ölçülmüştür.51. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tarla
alan
demiri
streamline
planimetre
başlangıç


51. SAYFA ICERIGI

51

Alan Farkları (cm)

30 25 20 15 10
5 0
1

Başlangıç-1.Tarla

2345 Uç Demiri No

6

G.L.I.2 Streamline Planimetre

Şekil 4.14. Başlangıç ve 1.Tarla Arasındaki Alan Farkları

Çizelge 4.8. ve Şekil 4.14. incelendiğinde; G.L.I. 2 Streamline bilgisayar programı ile ölçülen alan farkları birinci tarlanın sürülmesiyle birlikte 11,05 ile 26,37 cm arasında değişmiştir. Bu değerler planimetre ile 8,30 ile 24,07 cm arasında ölçülmüştür. Başlangıç ve 2.tarla arasındaki alan farklarının grafiği Şekil 4.15te verilmiştir.

Başlangıç-2.Tarla

Alan Farkları (cm )

80 60 40 20
0 1

2345 Uç Demiri No

6

G.L.I. 2 Streamline Planimetre

Şekil 4.15. Başlangıç ve 2.Tarla Arasındaki Alan Farkları

Çizelge 4.8. ve Şekil 4.15. incelendiğinde; G.L.I. 2 Streamline bilgisayar programı ile ölçülen alan farkları ikinci tarlanın sürülmesiyle birlikte 46,81 ile 73,98 cm arasında değişmiştir. Bu değerler planimetre ile 47,00 ile 75,47 cm arasında ölçülmüştür.

İlgili Kaynaklar
single.php