Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

52

4.4. Hassas Tartı Ölçüm Verilerinin Değerlendirilmesi

Uç demirlerinin sürüm yapılmadan önceki ağırlıkları ile 1. ve 2.tarla sürüldükten sonraki ağırlık ölçümleri Çizelge 4.9.da verilmiştir. Hassas tartı ölçümlerine ait verilerin grafiği Şekil 4.16da verilmiştir.

Çizelge 4.9. Hassas Tartı Ölçümleri (gram)

U.D. Sürüm Yapılmadan 1.Tarla Sürüldükten

No

Önceki Ağırlıklar

Sonraki Ağırlıklar

1 3512 2 3450 3 3435 4 3509 5 3544 6 3454

3467 3407 3385 3457 3527 3440

2.Tarla Sürüldükten Sonraki Ağırlıklar
3220 3201 3155 3277 2985 3047

Çizelge 4.9. ve Şekil 4.16. incelendiğinde; başlangıçta 3435-3544 gram olan ağırlık değerleri, 1.tarlanın sürülmesiyle 3385-3527 grama gerilemiştir. Ağırlık değerleri 2.tarlanın sürülmesiyle birlikte 2985-3277 grama inmiştir.

Ağırlıklar (gram)

3600 3500 3400 3300 3200 3100 3000 2900 2800 2700

1

2345 Uç Demiri No

6

Başlangıç 1.Tarla 2.Tarla

Şekil 4.16. Hassas Tartı Ölçümleri

Çizelge 4.10.da başlangıç koşulları ve 1.tarla arası ağırlık farklarıyla, başlangıç ve 2.tarla arasındaki ağırlık farkları verilmiştir.52. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tarla
demiri
tarlanın
başlangıç
sürülmesiyle
incelendiğinde


52. SAYFA ICERIGI

52

4.4. Hassas Tartı Ölçüm Verilerinin Değerlendirilmesi

Uç demirlerinin sürüm yapılmadan önceki ağırlıkları ile 1. ve 2.tarla sürüldükten sonraki ağırlık ölçümleri Çizelge 4.9.da verilmiştir. Hassas tartı ölçümlerine ait verilerin grafiği Şekil 4.16da verilmiştir.

Çizelge 4.9. Hassas Tartı Ölçümleri (gram)

U.D. Sürüm Yapılmadan 1.Tarla Sürüldükten

No

Önceki Ağırlıklar

Sonraki Ağırlıklar

1 3512 2 3450 3 3435 4 3509 5 3544 6 3454

3467 3407 3385 3457 3527 3440

2.Tarla Sürüldükten Sonraki Ağırlıklar
3220 3201 3155 3277 2985 3047

Çizelge 4.9. ve Şekil 4.16. incelendiğinde; başlangıçta 3435-3544 gram olan ağırlık değerleri, 1.tarlanın sürülmesiyle 3385-3527 grama gerilemiştir. Ağırlık değerleri 2.tarlanın sürülmesiyle birlikte 2985-3277 grama inmiştir.

Ağırlıklar (gram)

3600 3500 3400 3300 3200 3100 3000 2900 2800 2700

1

2345 Uç Demiri No

6

Başlangıç 1.Tarla 2.Tarla

Şekil 4.16. Hassas Tartı Ölçümleri

Çizelge 4.10.da başlangıç koşulları ve 1.tarla arası ağırlık farklarıyla, başlangıç ve 2.tarla arasındaki ağırlık farkları verilmiştir.

İlgili Kaynaklar
single.php