Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

53

Çizelge 4.10. Hassas Tartı Ağırlık Farkları (gram)

U.D.

Başlangıç-1.Tarla

No Arasındaki Farklar

1 45

2 43

3 50

4 52

5 17

6 14

Başlangıç-2.Tarla Arasındaki Farklar
292 249 280 232 559 407

Çizelge 4.10da ki veriler kullanılarak, Şekil 4.17. çizilmiştir.

Ağırlık Farkları (gram)

600 500 400
300 200 100
0 123456 Uç Demiri No

Başlangıç-1.Tarla Başlangıç-2.Tarla

Şekil 4.17. Hassas Tartı Ağırlık Farkları
Çizelge 4.10. ve Şekil 4.17. incelendiğinde; 1.tarlanın sürülmesiyle başlangıç koşullarına göre; en fazla ağırlık farkı 4 nolu uç demirinde 52 gram olurken, en az ağırlık farkı 6 nolu uç demirinde 14 gram ölçülmüştür. İkinci tarlanın sürülmesiyle başlangıç koşullarına göre; en fazla aşınma 5 nolu uç demirinde olup bu uç demirinde ağırlık farkı 559 gram iken, en az aşınma dolayısıyla ağırlık kaybı ise 4 nolu uç demirinde 232 gram olmuştur.
Yapılan bu araştırmada, hassas tartıyla belirlenen ortalama aşınma miktarı 33,65 g/da olarak bulunmuştur. Ülkemizde işlenen tarım toprağı yaklaşık olarak 18 milyon hadır. Yılda iki kez sürüm yapıldığı düşünüldüğünde, toplam aşınma miktarı 12 bin ton olarak düşünülebilir. Yapılan benzer bir çalışmada, yılda toprağa karışan metal miktarının yaklaşık 9,7 bin ton olduğu belirlenmiştir (Karamış, 1987).53. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

demiri
farklar
sürülmesiyle
farkları
tarlanın
incelendiğinde


53. SAYFA ICERIGI

53

Çizelge 4.10. Hassas Tartı Ağırlık Farkları (gram)

U.D.

Başlangıç-1.Tarla

No Arasındaki Farklar

1 45

2 43

3 50

4 52

5 17

6 14

Başlangıç-2.Tarla Arasındaki Farklar
292 249 280 232 559 407

Çizelge 4.10da ki veriler kullanılarak, Şekil 4.17. çizilmiştir.

Ağırlık Farkları (gram)

600 500 400
300 200 100
0 123456 Uç Demiri No

Başlangıç-1.Tarla Başlangıç-2.Tarla

Şekil 4.17. Hassas Tartı Ağırlık Farkları
Çizelge 4.10. ve Şekil 4.17. incelendiğinde; 1.tarlanın sürülmesiyle başlangıç koşullarına göre; en fazla ağırlık farkı 4 nolu uç demirinde 52 gram olurken, en az ağırlık farkı 6 nolu uç demirinde 14 gram ölçülmüştür. İkinci tarlanın sürülmesiyle başlangıç koşullarına göre; en fazla aşınma 5 nolu uç demirinde olup bu uç demirinde ağırlık farkı 559 gram iken, en az aşınma dolayısıyla ağırlık kaybı ise 4 nolu uç demirinde 232 gram olmuştur.
Yapılan bu araştırmada, hassas tartıyla belirlenen ortalama aşınma miktarı 33,65 g/da olarak bulunmuştur. Ülkemizde işlenen tarım toprağı yaklaşık olarak 18 milyon hadır. Yılda iki kez sürüm yapıldığı düşünüldüğünde, toplam aşınma miktarı 12 bin ton olarak düşünülebilir. Yapılan benzer bir çalışmada, yılda toprağa karışan metal miktarının yaklaşık 9,7 bin ton olduğu belirlenmiştir (Karamış, 1987).

İlgili Kaynaklar
single.php