Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

54
Hassas tartı ile belirlenen ölçümlerde, pulluktaki aşınmalar orijinal durumda 398,81; 201,12 ve 123,95 g/m olarak bulunurken, sertleştirilmiş durumdaki uç demirlerinde aşınma değerleri; 36,34; 48,38 ve 50,10 g/m olarak belirlenmiştir (Komaç ve ark., 1988).
Kültivatör uç demirlerinde yapılan denemelerde aşınma; 11,90 1,55 ile 26,30 1,63 g/10 km arasında bulunmuştur (Polat ve Özcan, 1994).
5 farklı çizel uç demirindeki aşınmalar ön ayaklarda 9,36 g/km ile 14,24 g/km arasında belirlenirken; arka ayaklarda 5,94 g/km ile 10,41 g/km arasında bulunmuştur (Bayhan ve Ülger, 1997).
4.5. Uç Demiri Açılarının Değerlendirilmesi
Şekil 4.18.de uç demirlerinin kenar [a] ve keskin kenar [b] açıları resmedilmiştir. Uç demiri kenar [a] açı değerleri Çizelge 4.11.de verilmiştir.

Şekil 4.18. Uç Demiri Açıları

Çizelge 4.11. Kenar Açı [a] Ölçümleri ( )

U.D. No
1 2 3 4 5 6

Başlangıç
47,0 48,5 47,5 49,0 47,0 47,5

1.Tarla
49,0 50,5 50,5 52,0 48,5 48,0

2.Tarla
53,0 52,5 53,0 53,0 61,5 55,554. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tavuklarda marek hastalığının snp genetik markerlerinden yararlanılarak araştırılması - Sayfa 72
Şekil 4.4 ENO1 geni üzerinde bulunan SNP’teki allelerin (T ve G allelleri) ekspresyon seviyeleri. Çizelge 4.1 ENO1 genindeki T ve G allellerinin herbir çiftleştirme kombinasyonu, organ ve zaman noktasındaki ekspresyon seviyeleri Bursa 6 X 7 F1 Timus Dalak Bursa 7 X 6 F1 Timus Dalak %G %T %G %T %G %T %G %T %G %T %G %T 4U 55,4 44,6 52,3 47,7 49,5 50,5 51,6 48,4 52,5 47,5 4...

54. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

demiri
değerleri
hassas
kenar
aşınma
tarla


54. SAYFA ICERIGI

54
Hassas tartı ile belirlenen ölçümlerde, pulluktaki aşınmalar orijinal durumda 398,81; 201,12 ve 123,95 g/m olarak bulunurken, sertleştirilmiş durumdaki uç demirlerinde aşınma değerleri; 36,34; 48,38 ve 50,10 g/m olarak belirlenmiştir (Komaç ve ark., 1988).
Kültivatör uç demirlerinde yapılan denemelerde aşınma; 11,90 1,55 ile 26,30 1,63 g/10 km arasında bulunmuştur (Polat ve Özcan, 1994).
5 farklı çizel uç demirindeki aşınmalar ön ayaklarda 9,36 g/km ile 14,24 g/km arasında belirlenirken; arka ayaklarda 5,94 g/km ile 10,41 g/km arasında bulunmuştur (Bayhan ve Ülger, 1997).
4.5. Uç Demiri Açılarının Değerlendirilmesi
Şekil 4.18.de uç demirlerinin kenar [a] ve keskin kenar [b] açıları resmedilmiştir. Uç demiri kenar [a] açı değerleri Çizelge 4.11.de verilmiştir.

Şekil 4.18. Uç Demiri Açıları

Çizelge 4.11. Kenar Açı [a] Ölçümleri ( )

U.D. No
1 2 3 4 5 6

Başlangıç
47,0 48,5 47,5 49,0 47,0 47,5

1.Tarla
49,0 50,5 50,5 52,0 48,5 48,0

2.Tarla
53,0 52,5 53,0 53,0 61,5 55,5

İlgili Kaynaklar
single.php