Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

55

Çizelge 4.11.de ki verilerden yola çıkılarak çizilen, uç demirlerinin kenar açılarının [a] grafiği Şekil 4.19.da verilmiştir.

Kenar Açıları ()

70 60 50 40 30 20 10
0 1

2345 Uç Demiri No

6

Başlangıç 1.Tarla 2.Tarla

Şekil 4.19. Uç Demiri Kenar Açıları [a]
Çizelge 4.11. ve Şekil 4.19. incelendiğinde; başlangıç değerlerine ek olarak, 1. ve 2.tarlanın sürülmesiyle oluşan açı değerleri gözlemlenebilmektedir. Başlangıçta 4749 olan açı değerleri, 1.tarlanın sürülmesiyle 48-52 açı değerine yükselmiştir. Açı değerleri 2.tarlanın sürülmesiyle birlikte 52,5-61,5 değerine ulaşmıştır. Uç demirlerinin kenar açı değerleri arasındaki farklar Çizelge 4.12.de verilmiştir.

Çizelge 4.12. Kenar Açı [a] Farkları ( )

U.D.

Başlangıç-1.Tarla

No Arasındaki Farklar

1 2,0

2 2,0

3 3,0

4 3,0

5 1,5

6 0,5

Başlangıç-2.Tarla Arasındaki Farklar
6,0 4,0 5,5 4,0 14,5 8,0

Çizelge 4.12.de ki verilerden yola çıkılarak çizilen, uç demirlerinin kenar açı [a] farklarının grafiği Şekil 4.20.de verilmiştir.55. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tarla
demiri
verilmiştir
başlangıç
farkları
farklar


55. SAYFA ICERIGI

55

Çizelge 4.11.de ki verilerden yola çıkılarak çizilen, uç demirlerinin kenar açılarının [a] grafiği Şekil 4.19.da verilmiştir.

Kenar Açıları ()

70 60 50 40 30 20 10
0 1

2345 Uç Demiri No

6

Başlangıç 1.Tarla 2.Tarla

Şekil 4.19. Uç Demiri Kenar Açıları [a]
Çizelge 4.11. ve Şekil 4.19. incelendiğinde; başlangıç değerlerine ek olarak, 1. ve 2.tarlanın sürülmesiyle oluşan açı değerleri gözlemlenebilmektedir. Başlangıçta 4749 olan açı değerleri, 1.tarlanın sürülmesiyle 48-52 açı değerine yükselmiştir. Açı değerleri 2.tarlanın sürülmesiyle birlikte 52,5-61,5 değerine ulaşmıştır. Uç demirlerinin kenar açı değerleri arasındaki farklar Çizelge 4.12.de verilmiştir.

Çizelge 4.12. Kenar Açı [a] Farkları ( )

U.D.

Başlangıç-1.Tarla

No Arasındaki Farklar

1 2,0

2 2,0

3 3,0

4 3,0

5 1,5

6 0,5

Başlangıç-2.Tarla Arasındaki Farklar
6,0 4,0 5,5 4,0 14,5 8,0

Çizelge 4.12.de ki verilerden yola çıkılarak çizilen, uç demirlerinin kenar açı [a] farklarının grafiği Şekil 4.20.de verilmiştir.

İlgili Kaynaklar
single.php