Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

56

Kenar Açıları ( )

16 14 12 10
8 6 4 2 0
1

2345 Uç Demiri No

6

Başlangıç-1.Tarla Başlangıç-2.Tarla

Şekil 4.20. Kenar Açı [a] Farkları

Çizelge 4.12. ve Şekil 4.20. incelendiğinde, 1.tarla sürüldükten sonra en çok aşınan uç demiri 3 ve 4 nolu uç demiri olurken, en az aşınan uç demiri 6 nolu uç demiri olmuştur. İkinci tarlanın sürülmesiyle en çok aşınan uç demiri 5 nolu uç demiri olurken, en az aşınan uç demiri 4 ve 2 nolu uç demiri olmuştur. Uç demirlerinin keskin kenar açıları [b] Çizelge 4.13.te verilmiştir.

Çizelge 4.13. Keskin Kenar Açı [b] Ölçümleri ( )

U.D. No 1 2 3 4 5 6

Başlangıç 14,5 13,0 15,0 15,5 12,0 12,0

1.Tarla 17,5 15,5 20,0 21,0 14,0 13,5

2.Tarla 24,5 22,0 24,5 22,5 25,0 23,0

Çizelge 4.13.te ki verilerden yola çıkılarak çizilen, uç demirlerinin keskin kenar [b] açılarının grafiği Şekil 4.21.de verilmiştir.56. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

demiri
kenar
verilmiştir
tarla
farkları
keskin


56. SAYFA ICERIGI

56

Kenar Açıları ( )

16 14 12 10
8 6 4 2 0
1

2345 Uç Demiri No

6

Başlangıç-1.Tarla Başlangıç-2.Tarla

Şekil 4.20. Kenar Açı [a] Farkları

Çizelge 4.12. ve Şekil 4.20. incelendiğinde, 1.tarla sürüldükten sonra en çok aşınan uç demiri 3 ve 4 nolu uç demiri olurken, en az aşınan uç demiri 6 nolu uç demiri olmuştur. İkinci tarlanın sürülmesiyle en çok aşınan uç demiri 5 nolu uç demiri olurken, en az aşınan uç demiri 4 ve 2 nolu uç demiri olmuştur. Uç demirlerinin keskin kenar açıları [b] Çizelge 4.13.te verilmiştir.

Çizelge 4.13. Keskin Kenar Açı [b] Ölçümleri ( )

U.D. No 1 2 3 4 5 6

Başlangıç 14,5 13,0 15,0 15,5 12,0 12,0

1.Tarla 17,5 15,5 20,0 21,0 14,0 13,5

2.Tarla 24,5 22,0 24,5 22,5 25,0 23,0

Çizelge 4.13.te ki verilerden yola çıkılarak çizilen, uç demirlerinin keskin kenar [b] açılarının grafiği Şekil 4.21.de verilmiştir.

İlgili Kaynaklar
single.php