Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

57

Keskin Kenar Açıları( )

30 25 20 15 10
5 0
1

2345 Uç Demiri No

6

Başlangıç 1.Tarla 2.Tarla

Şekil 4.21. Keskin Kenar Açıları [b]
Çizelge 4.13. ve Şekil 4.21. incelendiğinde; başlangıç değerlerine ek olarak, 1. ve 2.tarlanın sürülmesiyle oluşan açı değerleri gözlemlenebilmektedir. Başlangıçta 1215,5 olan açı değerleri, 1.tarlanın sürülmesiyle 13,5-21 açı değerine yükselmiştir. Açı değerleri 2.tarlanın sürülmesiyle birlikte 22-25 değerine ulaşmıştır. Uç demirlerinin keskin kenar açı [b] değerleri arasındaki farklar Çizelge 4.14.de verilmiştir.

Çizelge 4.14. Keskin Kenar Açı [b] Farkları ( )

U.D. Başlangıç-1.Tarla No Arasındaki Farklar 1 3,0 2 2,5 3 5,0 4 5,5 5 2,0 6 1,5

Başlangıç-2.Tarla Arasındaki Farklar
10,0 9,0 9,5 7,0 13,0 11,0

Çizelge 4.14.de ki verilerden yola çıkılarak çizilen, uç demirlerinin keskin kenar açı [b] farklarının grafiği Şekil 4.22.de verilmiştir.57. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

demiri
tarla
başlangıç
farkları
verilmiştir
farklar


57. SAYFA ICERIGI

57

Keskin Kenar Açıları( )

30 25 20 15 10
5 0
1

2345 Uç Demiri No

6

Başlangıç 1.Tarla 2.Tarla

Şekil 4.21. Keskin Kenar Açıları [b]
Çizelge 4.13. ve Şekil 4.21. incelendiğinde; başlangıç değerlerine ek olarak, 1. ve 2.tarlanın sürülmesiyle oluşan açı değerleri gözlemlenebilmektedir. Başlangıçta 1215,5 olan açı değerleri, 1.tarlanın sürülmesiyle 13,5-21 açı değerine yükselmiştir. Açı değerleri 2.tarlanın sürülmesiyle birlikte 22-25 değerine ulaşmıştır. Uç demirlerinin keskin kenar açı [b] değerleri arasındaki farklar Çizelge 4.14.de verilmiştir.

Çizelge 4.14. Keskin Kenar Açı [b] Farkları ( )

U.D. Başlangıç-1.Tarla No Arasındaki Farklar 1 3,0 2 2,5 3 5,0 4 5,5 5 2,0 6 1,5

Başlangıç-2.Tarla Arasındaki Farklar
10,0 9,0 9,5 7,0 13,0 11,0

Çizelge 4.14.de ki verilerden yola çıkılarak çizilen, uç demirlerinin keskin kenar açı [b] farklarının grafiği Şekil 4.22.de verilmiştir.

İlgili Kaynaklar
single.php