Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

58

Keskin Kenar Açıları( )

14 12 10
8 6 4 2 0
1

2345 Uç Demiri No

6

Başlangıç-1.Tarla Başlangıç-2.Tarla

Şekil 4.22. Keskin Kenar Açı [b] Farkları

Çizelge 4.14. ve Şekil 4.22. incelendiğinde, 1.tarla sürüldükten sonra en çok aşınan uç demiri 4 nolu uç demiri olurken, en az aşınan uç demiri 6 nolu uç demiri olmuştur. İkinci tarlanın sürülmesiyle en çok aşınan uç demiri 5 nolu uç demiri olurken, en az aşınan uç demiri 4 nolu uç demiri olmuştur.

4.6. Uç Demiri Kesme Genişlikleri ve Kenar Kalınlıklarının Değerlendirilmesi

Sürümden önce 15 cm olarak belirlenen kesme genişlikleri aşınmaya bağlı olarak, uç demirinin kanat noktasından burun noktasına gidildikçe azalmakta, hatta sıfırlanmaktadır. Sürümden önce keskin kenar kalınlıkları ise 5 cm olarak ölçülmüştür. Fakat aşınmaya bağlı olarak bu değerlerde bir artış söz konusudur. Malzeme aşınma sırasında orta ve arka kısımda yığılmıştır. Bu değerler Çizelge 4.15.te verilmiştir.

Çizelge 4.15. Kesme Genişlikleri ve Kenar Kalınlıkları (mm)

U. D.

KESME GENİŞLİKLERİ

No U.D. Kanat Noktası

U.D. Burun Noktası

KESKİN KENAR KALINLIĞI

1 15 11 9 5 3 2 0 5 6 7 9

2 15 13 10 8 4 3 0 5 8 8 9

3 15 12 8 6 5 3 0 5 7 8 9

4 15 13 11 9 5 3 0 5 6 7 8

5 15 11 8 5 2 0 0 5 8 9 10

6 15 12 9 7 4 0 0 5 7 8 958. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

demiri
tarla
kenar
keskin
aşınma
değerler


58. SAYFA ICERIGI

58

Keskin Kenar Açıları( )

14 12 10
8 6 4 2 0
1

2345 Uç Demiri No

6

Başlangıç-1.Tarla Başlangıç-2.Tarla

Şekil 4.22. Keskin Kenar Açı [b] Farkları

Çizelge 4.14. ve Şekil 4.22. incelendiğinde, 1.tarla sürüldükten sonra en çok aşınan uç demiri 4 nolu uç demiri olurken, en az aşınan uç demiri 6 nolu uç demiri olmuştur. İkinci tarlanın sürülmesiyle en çok aşınan uç demiri 5 nolu uç demiri olurken, en az aşınan uç demiri 4 nolu uç demiri olmuştur.

4.6. Uç Demiri Kesme Genişlikleri ve Kenar Kalınlıklarının Değerlendirilmesi

Sürümden önce 15 cm olarak belirlenen kesme genişlikleri aşınmaya bağlı olarak, uç demirinin kanat noktasından burun noktasına gidildikçe azalmakta, hatta sıfırlanmaktadır. Sürümden önce keskin kenar kalınlıkları ise 5 cm olarak ölçülmüştür. Fakat aşınmaya bağlı olarak bu değerlerde bir artış söz konusudur. Malzeme aşınma sırasında orta ve arka kısımda yığılmıştır. Bu değerler Çizelge 4.15.te verilmiştir.

Çizelge 4.15. Kesme Genişlikleri ve Kenar Kalınlıkları (mm)

U. D.

KESME GENİŞLİKLERİ

No U.D. Kanat Noktası

U.D. Burun Noktası

KESKİN KENAR KALINLIĞI

1 15 11 9 5 3 2 0 5 6 7 9

2 15 13 10 8 4 3 0 5 8 8 9

3 15 12 8 6 5 3 0 5 7 8 9

4 15 13 11 9 5 3 0 5 6 7 8

5 15 11 8 5 2 0 0 5 8 9 10

6 15 12 9 7 4 0 0 5 7 8 9

İlgili Kaynaklar
single.php