Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

59

4.7. İstatistiksel Olarak Verilerin Değerlendirilmesi

Alınan veriler doğrultusunda uç demirlerindeki aşınmanın ölçülmesinde kullanılan yöntemler, sürüm sayıları ve uç demiri konumlarının uç demirindeki aşınma üzerine etkisini belirlemek için; Minitab Release 7.1 istatistik programı kullanılarak varyans analizi yapılmıştır. Daha sonra istatistiki farklı grupları belirlemek üzere % 5 olasılık düzeyinde LSD testi uygulanmıştır. Uç demirlerindeki % aşınmanın varyans analiz tablosu Çizelge 4.16.da verilmiştir.

Çizelge 4.16. Uç Demirlerindeki % Aşınmanın Varyans Analiz Tablosu

Serbestlik

Kareler

Varyans

Derecesi

Ortalaması

Analiz Testi

Uç Demiri Konumu

1

18,048*

4,37

Yöntem

2

24,902**

6,03

Sürüm

1

743,017**

180,02

U.D.*Yöntem

2

0,203

0,05

U.D.*Sürüm

1

11,144

2,70

Yöntem*Sürüm

2

0,808

0,20

U.D.*Yöntem*Sürüm

2

0,001

0,00

Hata

24 4,127

Toplam

35 –

Olasılık
0,047 0,008 0,000 0,952 0,113 0,824 1,000

* % 5 düzeyinde önemlidir.
** % 1 düzeyinde önemlidir.
Bu verilere göre; uç demiri, yöntem ve sürüm istatistiki açıdan önemliyken, interaksiyonları önemli değildir. Uç demiri konumuna göre % aşınma miktarları Çizelge 4.17.de verilmiştir.59. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

demiri
verilmiştir
aşınma
sürüm
istatistik
önemli


59. SAYFA ICERIGI

59

4.7. İstatistiksel Olarak Verilerin Değerlendirilmesi

Alınan veriler doğrultusunda uç demirlerindeki aşınmanın ölçülmesinde kullanılan yöntemler, sürüm sayıları ve uç demiri konumlarının uç demirindeki aşınma üzerine etkisini belirlemek için; Minitab Release 7.1 istatistik programı kullanılarak varyans analizi yapılmıştır. Daha sonra istatistiki farklı grupları belirlemek üzere % 5 olasılık düzeyinde LSD testi uygulanmıştır. Uç demirlerindeki % aşınmanın varyans analiz tablosu Çizelge 4.16.da verilmiştir.

Çizelge 4.16. Uç Demirlerindeki % Aşınmanın Varyans Analiz Tablosu

Serbestlik

Kareler

Varyans

Derecesi

Ortalaması

Analiz Testi

Uç Demiri Konumu

1

18,048*

4,37

Yöntem

2

24,902**

6,03

Sürüm

1

743,017**

180,02

U.D.*Yöntem

2

0,203

0,05

U.D.*Sürüm

1

11,144

2,70

Yöntem*Sürüm

2

0,808

0,20

U.D.*Yöntem*Sürüm

2

0,001

0,00

Hata

24 4,127

Toplam

35 –

Olasılık
0,047 0,008 0,000 0,952 0,113 0,824 1,000

* % 5 düzeyinde önemlidir.
** % 1 düzeyinde önemlidir.
Bu verilere göre; uç demiri, yöntem ve sürüm istatistiki açıdan önemliyken, interaksiyonları önemli değildir. Uç demiri konumuna göre % aşınma miktarları Çizelge 4.17.de verilmiştir.

İlgili Kaynaklar
single.php