Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

6
4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve TARTIŞMA 4.1. Toprak Sıkışıklığı Ölçüm Verilerinin Değerlendirilmesi 4.2. G. L. I. 2 Streamline Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 4.3. Planimetre Ölçüm Verilerinin Değerlendirilmesi 4.4. Hassas Tartı Ölçüm Verilerinin Değerlendirilmesi 4.5. Uç Demiri Açılarının Değerlendirilmesi 4.6. Uç Demiri Kesme Genişlikleri ve Kenar Kalınlıklarının Değerlendirilmesi 4.7. İstatistiksel Olarak Verilerin Değerlendirilmesi
5. SONUÇ ve ÖNERİLER KAYNAKLAR TEŞEKKÜR ÖZGEÇMİŞ

27 27 33 35 41 43
47 48 52 54 58 596. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Farklı tip kültivatör uç demirlerinin malzeme özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 64
51 ait dar uç demirinin sertlik değerleri 21 HRC değerinin altında çıkmış, bu uç demirlerine ait değerler için HRB sertlik değerleri ortalama olarak 81,88 HRB, 89,36, 82,02, 72,88 ile B-1 dar uç demiri için 86,82 HRB sertlik ölçüm değerleri bulunmuştur. Ancak, kültivatörlere ait standartlara göre uç demirlerinin (TS 2384’e göre) sertlik değerlerinin RSD-C değerinin en az 49 olması istenmektedir. ...

6. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ölçüm
demiri
sonuç
sonuçları
verilerin
kaynaklar


6. SAYFA ICERIGI

6
4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve TARTIŞMA 4.1. Toprak Sıkışıklığı Ölçüm Verilerinin Değerlendirilmesi 4.2. G. L. I. 2 Streamline Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 4.3. Planimetre Ölçüm Verilerinin Değerlendirilmesi 4.4. Hassas Tartı Ölçüm Verilerinin Değerlendirilmesi 4.5. Uç Demiri Açılarının Değerlendirilmesi 4.6. Uç Demiri Kesme Genişlikleri ve Kenar Kalınlıklarının Değerlendirilmesi 4.7. İstatistiksel Olarak Verilerin Değerlendirilmesi
5. SONUÇ ve ÖNERİLER KAYNAKLAR TEŞEKKÜR ÖZGEÇMİŞ

27 27 33 35 41 43
47 48 52 54 58 59

İlgili Kaynaklar
single.php