Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

60

Çizelge 4.17. Uç Demiri Konumuna Göre % Aşınma Miktarları

Konum

% Aşınma Miktarları

Ön Gövde

a
7,72

Arka Gövde

b
6,3

LSD 1.712

Uç demirlerinin önde ve arkada olmak üzere pullukta yer alış konumları, aşınmada istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. Ön gövdedeki uç demirlerinin çalışma sırasında daha fazla toprak direncine maruz kalması sonucunda; ön gövdedeki aşınma miktarı, arka gövdedeki aşınma miktarından daha fazladır. Yönteme göre % aşınma miktarları Çizelge 4.18de verilmiştir.

Çizelge 4.18. Yönteme Göre % Aşınma Miktarları

% Aşınma Miktarları

Ağırlık Yöntemi

b
5,35

Alan (Planimetre) Yöntemi

a
7,74

Alan (G.L.I. 2 Streamline) Yöntemi

a
7,94

G.L.I. 2 Streamline ile planimetre yöntemi arasında istatistiki açıdan önemli bir fark yoktur. Sürüm sayısına göre % aşınma miktarları Çizelge 4.19.da verilmiştir.

Çizelge 4.19. Sürüm Sayısına Göre % Aşınma Miktarları

% Aşınma Miktarları

1. Sürüm

b
2,47

2. Sürüm

a
11,55

Sürümler istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. İkinci sürümdeki aşınma miktarı, birinci sürümden daha fazladır. Bunun sebebi; daha fazla alanın işlenmiş60. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

demiri
streamline
fark
alan
planimetre
verilmiştir


60. SAYFA ICERIGI

60

Çizelge 4.17. Uç Demiri Konumuna Göre % Aşınma Miktarları

Konum

% Aşınma Miktarları

Ön Gövde

a
7,72

Arka Gövde

b
6,3

LSD 1.712

Uç demirlerinin önde ve arkada olmak üzere pullukta yer alış konumları, aşınmada istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. Ön gövdedeki uç demirlerinin çalışma sırasında daha fazla toprak direncine maruz kalması sonucunda; ön gövdedeki aşınma miktarı, arka gövdedeki aşınma miktarından daha fazladır. Yönteme göre % aşınma miktarları Çizelge 4.18de verilmiştir.

Çizelge 4.18. Yönteme Göre % Aşınma Miktarları

% Aşınma Miktarları

Ağırlık Yöntemi

b
5,35

Alan (Planimetre) Yöntemi

a
7,74

Alan (G.L.I. 2 Streamline) Yöntemi

a
7,94

G.L.I. 2 Streamline ile planimetre yöntemi arasında istatistiki açıdan önemli bir fark yoktur. Sürüm sayısına göre % aşınma miktarları Çizelge 4.19.da verilmiştir.

Çizelge 4.19. Sürüm Sayısına Göre % Aşınma Miktarları

% Aşınma Miktarları

1. Sürüm

b
2,47

2. Sürüm

a
11,55

Sürümler istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. İkinci sürümdeki aşınma miktarı, birinci sürümden daha fazladır. Bunun sebebi; daha fazla alanın işlenmiş

İlgili Kaynaklar
single.php