Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

61

olmasıyla birlikte, fazla dirençle karşılaşan uç demirleri zaman içerisinde mukavemetini yitirir ve daha çok aşınma gösterir. Uç demirlerindeki açı değişimlerinin varyans analiz tablosu Çizelge 4.20.de verilmiştir.

Çizelge 4.20. Uç Demirlerindeki Açı Değişimleri Varyans Analizi Tablosu

Serbestlik Derecesi

Kareler Ortalaması

Varyans Analiz Testi

Olasılık

Uç Demiri Konumu

1 12,042 2,04 0,173

Uç Demiri Açıları

1

26,042*

4,40

0,052

Sürüm

1

204,167**

34,51

0,000

U.D.*Açılar

1 1,042 0,18 0,680

U.D.*Sürüm

1 8,167 1,38 0,257

Açılar*Sürüm

1 4,167 0,70 0,414

U.D.Konumu*Açılar*Sürüm

1

0,667 0,11 0,741

Hata

16 5,917

Toplam

23 – – –

* % 5 düzeyinde önemlidir. ** % 1 düzeyinde önemlidir.
Bu verilere göre; açılar ve sürüm istatistiki açıdan önemliyken, uç demiri konumu ve interaksiyon etkileri istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Uç demiri konumunun aşınmaya bağlı açı değişim miktarları Çizelge 4.21.de verilmiştir.

Çizelge 4.21. Uç Demiri Konumunun Aşınmaya Bağlı Açı Değişim Miktarları

Konum

Açı Değişimleri

Ön Gövde

6,25

Arka Gövde

4,83

Çizelge 4.21.den de görüldüğü gibi ön gövdedeki açı değişim miktarı arka gövdeye göre daha yüksek olmasına rağmen, bu fark istatistiksel açıdan önemli bulunmamıştır. Uç demiri açı değişim miktarları Çizelge 4.22.de verilmiştir.61. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

demiri
verilmiştir
demirleri
fark
aşınma
açılar


61. SAYFA ICERIGI

61

olmasıyla birlikte, fazla dirençle karşılaşan uç demirleri zaman içerisinde mukavemetini yitirir ve daha çok aşınma gösterir. Uç demirlerindeki açı değişimlerinin varyans analiz tablosu Çizelge 4.20.de verilmiştir.

Çizelge 4.20. Uç Demirlerindeki Açı Değişimleri Varyans Analizi Tablosu

Serbestlik Derecesi

Kareler Ortalaması

Varyans Analiz Testi

Olasılık

Uç Demiri Konumu

1 12,042 2,04 0,173

Uç Demiri Açıları

1

26,042*

4,40

0,052

Sürüm

1

204,167**

34,51

0,000

U.D.*Açılar

1 1,042 0,18 0,680

U.D.*Sürüm

1 8,167 1,38 0,257

Açılar*Sürüm

1 4,167 0,70 0,414

U.D.Konumu*Açılar*Sürüm

1

0,667 0,11 0,741

Hata

16 5,917

Toplam

23 – – –

* % 5 düzeyinde önemlidir. ** % 1 düzeyinde önemlidir.
Bu verilere göre; açılar ve sürüm istatistiki açıdan önemliyken, uç demiri konumu ve interaksiyon etkileri istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Uç demiri konumunun aşınmaya bağlı açı değişim miktarları Çizelge 4.21.de verilmiştir.

Çizelge 4.21. Uç Demiri Konumunun Aşınmaya Bağlı Açı Değişim Miktarları

Konum

Açı Değişimleri

Ön Gövde

6,25

Arka Gövde

4,83

Çizelge 4.21.den de görüldüğü gibi ön gövdedeki açı değişim miktarı arka gövdeye göre daha yüksek olmasına rağmen, bu fark istatistiksel açıdan önemli bulunmamıştır. Uç demiri açı değişim miktarları Çizelge 4.22.de verilmiştir.

İlgili Kaynaklar
single.php