Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

62

Çizelge 4.22. Uç Demiri Açı Değişim Miktarları

Açı Değişimleri

U.D. Kenar Açısı [a]

b
4,5

U.D. Keskin Kenar Açısı [b]

a
6,58

Keskin kenar açı yöntemine göre belirlenen aşınma istatistiki açıdan, kenar açı yöntemine göre daha önemli bulunmuştur. Bunun temel nedeni; kenar açı yöntemine göre belirlenen aşınmanın izdüşüm alanı üzerinden ortaya çıkarılmış olmasıdır. Oysa keskin kenar açı yönteminde, uç demirlerinin kalınlığı dikkate alınarak ölçüm yapılmıştır. Aşınma uç demirlerinin üç boyutunda meydana geldiğinden, keskin kenar açı yöntemiyle belirlenen aşınma daha hassastır. Sürüm sayısına göre açı değişim miktarları Çizelge 4.23.de verilmiştir.

Çizelge 4.23. Sürüm Sayısına Göre Açı Değişim Miktarları

Açı Değişimleri

1. Sürüm

b
2,63

2. Sürüm

a
8,5

Sürümler istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. İkinci sürümdeki açı değişim miktarları birinci sürümden daha fazladır. Bunun sebebi; daha fazla alanın işlenmiş olmasıyla birlikte, fazla dirençle karşılaşan uç demirlerinin zaman içerisinde mukavemetini yitirmesi ve daha çok aşınma göstermesidir.62. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

demiri
aşınma
verilmiştir
kenar
demirlerinin
keskin


62. SAYFA ICERIGI

62

Çizelge 4.22. Uç Demiri Açı Değişim Miktarları

Açı Değişimleri

U.D. Kenar Açısı [a]

b
4,5

U.D. Keskin Kenar Açısı [b]

a
6,58

Keskin kenar açı yöntemine göre belirlenen aşınma istatistiki açıdan, kenar açı yöntemine göre daha önemli bulunmuştur. Bunun temel nedeni; kenar açı yöntemine göre belirlenen aşınmanın izdüşüm alanı üzerinden ortaya çıkarılmış olmasıdır. Oysa keskin kenar açı yönteminde, uç demirlerinin kalınlığı dikkate alınarak ölçüm yapılmıştır. Aşınma uç demirlerinin üç boyutunda meydana geldiğinden, keskin kenar açı yöntemiyle belirlenen aşınma daha hassastır. Sürüm sayısına göre açı değişim miktarları Çizelge 4.23.de verilmiştir.

Çizelge 4.23. Sürüm Sayısına Göre Açı Değişim Miktarları

Açı Değişimleri

1. Sürüm

b
2,63

2. Sürüm

a
8,5

Sürümler istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. İkinci sürümdeki açı değişim miktarları birinci sürümden daha fazladır. Bunun sebebi; daha fazla alanın işlenmiş olmasıyla birlikte, fazla dirençle karşılaşan uç demirlerinin zaman içerisinde mukavemetini yitirmesi ve daha çok aşınma göstermesidir.

İlgili Kaynaklar
single.php