Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

63
5. SONUÇ ve ÖNERİLER G.L.I. 2 Streamline ölçümleri sonucu ortaya konulan Şekil 5.1.de görüldüğü
gibi aşınma faktörü, görüntü işleme tekniği kullanılarak hassas ve güvenilir bir şekilde belirlenmiştir.
Şekil 5.1. Pulluk Uç Demirinin Aşınmadan Önceki ve Sonraki Görüntüsü Toprak sıkışıklığı ölçümlerinde 1.tarla denemelerinde elde edilen değerler;
1.parselde 10 ile 2024 kPa iken, 2.parselde 174 ile 3266 kPa ve 3.parselde 10 ile 1956 kPa arasındadır. 2.tarla denemelerinde 1.parselden elde edilen sonuçlar; 14-2668 kPa iken, 2.parselde 99-1976 kPa ve 3.parselde 10 ile 2837 kPa değerinde ölçülmüştür.
Hassas tartı ölçümlerinde 2.tarlanın sürülmesiyle birlikte ortalama aşınma miktarı 33,65 g/da bulunmuştur.
Görüntü işleme tekniği ile belirlenen ortalama aşınma miktarı 61,62 cmdir. Planimetre ile belirlenen ortalama aşınma miktarı 61,8 cmdir. Kenar açı ölçümleri arasındaki farklar 2.tarlanın sürülmesiyle birlikte 4 ile 14,5 arasında artış göstermiştir. Keskin kenar açı ölçümleri arasındaki farklar 2.tarlanın sürülmesiyle birlikte 7 ile 13 arasında artış göstermiştir. Kesme genişlikleri aşınmadan dolayı 15 cm olan ilk ölçüsünü giderek yitirmiş ve 0 değerine inmiştir.63. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tarla
değerler
aşınma
kenar
ölçümleri
farklar


63. SAYFA ICERIGI

63
5. SONUÇ ve ÖNERİLER G.L.I. 2 Streamline ölçümleri sonucu ortaya konulan Şekil 5.1.de görüldüğü
gibi aşınma faktörü, görüntü işleme tekniği kullanılarak hassas ve güvenilir bir şekilde belirlenmiştir.
Şekil 5.1. Pulluk Uç Demirinin Aşınmadan Önceki ve Sonraki Görüntüsü Toprak sıkışıklığı ölçümlerinde 1.tarla denemelerinde elde edilen değerler;
1.parselde 10 ile 2024 kPa iken, 2.parselde 174 ile 3266 kPa ve 3.parselde 10 ile 1956 kPa arasındadır. 2.tarla denemelerinde 1.parselden elde edilen sonuçlar; 14-2668 kPa iken, 2.parselde 99-1976 kPa ve 3.parselde 10 ile 2837 kPa değerinde ölçülmüştür.
Hassas tartı ölçümlerinde 2.tarlanın sürülmesiyle birlikte ortalama aşınma miktarı 33,65 g/da bulunmuştur.
Görüntü işleme tekniği ile belirlenen ortalama aşınma miktarı 61,62 cmdir. Planimetre ile belirlenen ortalama aşınma miktarı 61,8 cmdir. Kenar açı ölçümleri arasındaki farklar 2.tarlanın sürülmesiyle birlikte 4 ile 14,5 arasında artış göstermiştir. Keskin kenar açı ölçümleri arasındaki farklar 2.tarlanın sürülmesiyle birlikte 7 ile 13 arasında artış göstermiştir. Kesme genişlikleri aşınmadan dolayı 15 cm olan ilk ölçüsünü giderek yitirmiş ve 0 değerine inmiştir.

İlgili Kaynaklar
single.php