Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

65
KAYNAKLAR
Anonim 2001a, 2002. Türkiyedeki Ekilen Tarım Arazisi, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, ISBN: 0082-691X, Ankara, Sayfa 284
Anonim 2001b, 2002. Türkiyedeki Pulluk Sayısı, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, ISBN: 0082-691X, Ankara, Sayfa 299
Anonim 2004, 2004. Pulluk Uç Demirlerinin Kimyasal Analizi, KOSGEB, Bursa
AYATA, M., 1997. Toprak Alet İlişkilerinin Görüntü İşleme Tekniği ile Saptanması Üzerinde Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana, Sayfa 28,51-52
AYERS, P.D., PERUMPERAL , J.V., 1982. Moisture And Density Effect on Cone Index, Transaction of the ASAE, 25 (5): 1169-1172
AKDEMİR, B., GÖKTÜRK, B., 1995. Kültivatör Uç Demirlerine Uygulanan Farklı Isıl İşlemlerin Mekanik Özelliklere Etkilerinin Karşılaştırılması Üzerinde Bir Araştırma, Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 1995 Bursa, Sayfa 433-440
BARUT, Z.B., OKURSOY, R., ÖZMERZİ, A., 1996. Physical Effects of Cotton Seed Bed Preperation on Silty Sand. 6. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 2-6 Ekim 1996 Ankara, Sayfa 455-461
BAYHAN, Y., ÜLGER, P., 1997. Trakya Bölgesinde İmal Edilen Çizel Uç Demirlerinin Tarla Koşullarında Aşınmasının Belirlenmesi, Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, 17-19 Eylül 1997 Tokat, Sayfa 357-364
BAYHAN, Y., ULUSOY, E., ÖZCAN, M.T., 1995. Toprak İşleme Aletlerinin Uç Demirlerinde Aşınma Direncinin Belirlenmesi İçin Prototip Aşındırma Makinasının Geliştirilmesi, Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, 17-19 Eylül 1997 Tokat, Sayfa 911-918
CEBECİ, Z., BEK, Y., 1994. Yapağı Örneklerinin Kalite Kontrolünde Görüntü İşleme Sistemi Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, 5-7 Ekim 1994 İzmir, Sayfa 1-6
ÇETİNKAYA, C., 1994. Pulluk Uç Demirlerinin Aşınma Dayanımlarının Belirlenmesi ve İyileştirme İmkanları Üzerine Araştırmalar, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Yayınlanmış, Ankara, Sayfa 194
ÇOĞAY, A., 1992. Toprak İşleme Makinalarında Yüzey Sertleştirme Sorunları ve Uygulanabilir Metot Araştırması, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bursa, Sayfa 1-3965. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Farklı tip kültivatör uç demirlerinin malzeme özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 88
75 6. KAYNAKLAR Altuntaş, E., 2011. Malzeme Bilgisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Yayınları. Yayın no: 72 ders notları serisi no: 35, tokat. Anonim, 1964. TS 140. Metalik Malzemelerin Rockwell Sertlik Muayenesi. TSE Mayıs 1964, Ankara. Anonim, 1966. TS 348. Deney ve Ölçüler İçin Standart Ortam Şartları. TSE Mart 1966, Ankara. Anonim, 1974. TS 269. Vurma Deneyi (Charpy ve İzod)...
- Sayfa 55
ÖZSERT, İ., KARA, M., GÜLER İ. E., TURGUT, N., 1997. Klape Aralığı ve Sarma Açısının Oluklu İtici Makara Performansına Etkisi, Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, S. 457-465, 17-19 Eylül, Tokat SOOS, P., SZÜLE, ZS., A., 1989. A Comparative Evaluation of Modem Sugar Beet Drills. Bull. Ofthe Univ. ofAgric. Sci. Gödöllo, No.l, 166-170 SPEELMAN, L., 1975. The Seed Distribution...

65. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

makinaları
üniversitesi
tarım
makina
tezi
araştırma


65. SAYFA ICERIGI

65
KAYNAKLAR
Anonim 2001a, 2002. Türkiyedeki Ekilen Tarım Arazisi, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, ISBN: 0082-691X, Ankara, Sayfa 284
Anonim 2001b, 2002. Türkiyedeki Pulluk Sayısı, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, ISBN: 0082-691X, Ankara, Sayfa 299
Anonim 2004, 2004. Pulluk Uç Demirlerinin Kimyasal Analizi, KOSGEB, Bursa
AYATA, M., 1997. Toprak Alet İlişkilerinin Görüntü İşleme Tekniği ile Saptanması Üzerinde Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana, Sayfa 28,51-52
AYERS, P.D., PERUMPERAL , J.V., 1982. Moisture And Density Effect on Cone Index, Transaction of the ASAE, 25 (5): 1169-1172
AKDEMİR, B., GÖKTÜRK, B., 1995. Kültivatör Uç Demirlerine Uygulanan Farklı Isıl İşlemlerin Mekanik Özelliklere Etkilerinin Karşılaştırılması Üzerinde Bir Araştırma, Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 1995 Bursa, Sayfa 433-440
BARUT, Z.B., OKURSOY, R., ÖZMERZİ, A., 1996. Physical Effects of Cotton Seed Bed Preperation on Silty Sand. 6. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 2-6 Ekim 1996 Ankara, Sayfa 455-461
BAYHAN, Y., ÜLGER, P., 1997. Trakya Bölgesinde İmal Edilen Çizel Uç Demirlerinin Tarla Koşullarında Aşınmasının Belirlenmesi, Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, 17-19 Eylül 1997 Tokat, Sayfa 357-364
BAYHAN, Y., ULUSOY, E., ÖZCAN, M.T., 1995. Toprak İşleme Aletlerinin Uç Demirlerinde Aşınma Direncinin Belirlenmesi İçin Prototip Aşındırma Makinasının Geliştirilmesi, Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, 17-19 Eylül 1997 Tokat, Sayfa 911-918
CEBECİ, Z., BEK, Y., 1994. Yapağı Örneklerinin Kalite Kontrolünde Görüntü İşleme Sistemi Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, 5-7 Ekim 1994 İzmir, Sayfa 1-6
ÇETİNKAYA, C., 1994. Pulluk Uç Demirlerinin Aşınma Dayanımlarının Belirlenmesi ve İyileştirme İmkanları Üzerine Araştırmalar, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Yayınlanmış, Ankara, Sayfa 194
ÇOĞAY, A., 1992. Toprak İşleme Makinalarında Yüzey Sertleştirme Sorunları ve Uygulanabilir Metot Araştırması, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bursa, Sayfa 1-39

İlgili Kaynaklar
single.php