Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

66
FOLEY, A.G., CHİSHOLM, C.J., MCLEES, V.A., 1988. Wear of Ceramic-Protect Agricultural Subsoilers, Tribology International, 21 (2) : 97-103
FULTON, J.P., WELLS, L.G., SHEARER, S.A., BARNHİSEL, R.I., 2000. Spatial Variation of Soil Physical Properties, A Precursor to Precision Tillage, http://www.bae.uky.edu~shearer/Precision Tillage.htm
GÖKMEN, H., 1990. Sayısal Görüntü İşleme ile Genetik Hastalıkların Teşhisine Yardımcı Bir Bilgisayar Sisteminin Tasarım ve Gerçekleştirimi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı,Yüksek Lisans Tezi, İzmir, Sayfa 15-18
IŞIK, E., GÜLER, T., 2003. Elma Yüzey Alanlarının Görüntü İşleme Tekniği Yöntemiyle Saptanması, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 17 (1): 59-64
KARAMIŞ, M.B., 1987. Türk Tarım Sektöründe Toprak İşleme Elemanlarının Aşınmasıyla Kaybolan Enerji, 3. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Sempozyumu, 26-29 Ekim 1987 İzmir, Sayfa 211-219
KEÇECİOĞLU, G., ULUSOY, E., 1975. Ege Bölgesinde Yapılan Bazı Uç Demirleri Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:278, İzmir, Sayfa 1-56
KOMAÇ, O.Ş., PAR, B., ÖZSOY, A., TAŞÇI, K., 1988. Kulaklı Pulluk Malzemelerinin Mekanik Özelliklerini Etkileyen Parametrelerinin İncelenmesi, Tarımsal Mekanizasyon 11. Ulusal Kongresi, 10-12 Ekim 1988 Erzurum, Sayfa 135-145
KUFEL, K., WİERZCHOLSKİ, K., 1993. The Wear of The Shares of Plough Bodies With Rigid and Elastic Connections to The Frame, Wear, 162-164 Part – 2 : 1002, 1003
MOORE, M.A., MCLEES, V.A., 1980. Effect of Speed On Wear of Steels and A Copper by Bonded Abrasive and Soils, Journal of Agricultural Engineering Research, 25 (1) : 37-45
MUTAF, E., ULUSOY, E., 1977. Toprak İşleme Aletlerinin İş Organlarında Kullanılan Bazı Çeliklerin Farklı Isıl İşlemlere Göre Laboratuvar ve Tarla Şartlarında Aşınma Dirençleri, TÜBİTAK Yayınları No: 337, Ankara, Sayfa 1-54
NATSİS, A., PAPADAKİS, G., PİTSİLİS, J., 1999. The Influence of Soil Type Soil Water and Share Sharpness of a Mouldboard Plough on Energy Consumption Rate of Work and Tillage Quality, Journal of Agricultural Engineering Research, 72 (2): 171176
OWSİAK, Z., 1997. Wear of Symmetrical Wedge-Shape Tillage Tools, Soil and Tillage Research, 43 (3-4): 295-308
OKURSOY, R., BARUT, Z.B., 1994. Killi Toprakların Penetrasyon Dirençleri, Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, 20-22 Eylül 1994 Antalya, Sayfa 609-61366. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İkinci ürün silajlık mısırda toprak işleme ve trafik uygulamasının toprağın bazı fiziko-mekanik özellikleri, mısırın kök dağılımı ve kuru madde verimine etkisi - Sayfa 57
50 FULTON J.P., WELLS, L.G., SHEARER, S.A., BARNHISEL, R.I., 1996. Spatial Variation of Soil Physical Properties: A Precussor to Precision Tillage. ASAE Paper No.961002. International Meeting, Phoenix, Arizona. 14-18 July 1996. ASAE, St.Joseph, MI. GEE-CLOUGH, D., SALOKHE, V.M., JAVID, M., 1990. The Effect of Soil Compaction On Maize Yield In Heavy Clay Soil. Procedings Of The International Agri...
Pulluk uç demirlerinde kullanılan borlanmış aısı 1050 çeliği ile aısı 1020 çeliğinin aşınma ve bazı mekanik özellikler yönünden karşılaştırılması - Sayfa 69
Keçecioğlu, G. ve Ulusoy, E., “Ege bölgesinde yapılan bazı pulluk uç demirleri üzerinde bir araştırma”, E.Ü.Z.F. Yayınları, İzmir, 278: 56-58 (1975). Khruschov, M. M., “Principles of abrasive wear”, Wear, 28 (4): 69-88 (1974). Kufel, K. and Wierzcholski K., “The wear of the plough bodies with rigid and elastic connections to the frame”, Wear, 48 (4): 162-164, 1002-1003 (1993). Kulka, M., Pertek...
Toprak işlemede traktör çeki performansının yapay sinir ağları ile analizi - Sayfa 132
122 Bölükoğlu, H., 1982, Aksaray Yöresine Uygun Tarım Makinaları Optimizasyon Modeli Üzerinde Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, A.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarımsal Mekanizasyon Bölümü. Burt, E.C., Reaves, C.A., Bailey, A.C., Pickering, W.D., 1980, A Machine for Testing Tractor Tires in Soil Bins, Transactions of the ASAE, 23-3, 546-548. Carter, L.M., 1981, Instrumentation For Measuring Ave...

66. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tarım
toprak
işleme
ziraat
kongresi
ulusal


66. SAYFA ICERIGI

66
FOLEY, A.G., CHİSHOLM, C.J., MCLEES, V.A., 1988. Wear of Ceramic-Protect Agricultural Subsoilers, Tribology International, 21 (2) : 97-103
FULTON, J.P., WELLS, L.G., SHEARER, S.A., BARNHİSEL, R.I., 2000. Spatial Variation of Soil Physical Properties, A Precursor to Precision Tillage, http://www.bae.uky.edu~shearer/Precision Tillage.htm
GÖKMEN, H., 1990. Sayısal Görüntü İşleme ile Genetik Hastalıkların Teşhisine Yardımcı Bir Bilgisayar Sisteminin Tasarım ve Gerçekleştirimi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı,Yüksek Lisans Tezi, İzmir, Sayfa 15-18
IŞIK, E., GÜLER, T., 2003. Elma Yüzey Alanlarının Görüntü İşleme Tekniği Yöntemiyle Saptanması, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 17 (1): 59-64
KARAMIŞ, M.B., 1987. Türk Tarım Sektöründe Toprak İşleme Elemanlarının Aşınmasıyla Kaybolan Enerji, 3. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Sempozyumu, 26-29 Ekim 1987 İzmir, Sayfa 211-219
KEÇECİOĞLU, G., ULUSOY, E., 1975. Ege Bölgesinde Yapılan Bazı Uç Demirleri Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:278, İzmir, Sayfa 1-56
KOMAÇ, O.Ş., PAR, B., ÖZSOY, A., TAŞÇI, K., 1988. Kulaklı Pulluk Malzemelerinin Mekanik Özelliklerini Etkileyen Parametrelerinin İncelenmesi, Tarımsal Mekanizasyon 11. Ulusal Kongresi, 10-12 Ekim 1988 Erzurum, Sayfa 135-145
KUFEL, K., WİERZCHOLSKİ, K., 1993. The Wear of The Shares of Plough Bodies With Rigid and Elastic Connections to The Frame, Wear, 162-164 Part – 2 : 1002, 1003
MOORE, M.A., MCLEES, V.A., 1980. Effect of Speed On Wear of Steels and A Copper by Bonded Abrasive and Soils, Journal of Agricultural Engineering Research, 25 (1) : 37-45
MUTAF, E., ULUSOY, E., 1977. Toprak İşleme Aletlerinin İş Organlarında Kullanılan Bazı Çeliklerin Farklı Isıl İşlemlere Göre Laboratuvar ve Tarla Şartlarında Aşınma Dirençleri, TÜBİTAK Yayınları No: 337, Ankara, Sayfa 1-54
NATSİS, A., PAPADAKİS, G., PİTSİLİS, J., 1999. The Influence of Soil Type Soil Water and Share Sharpness of a Mouldboard Plough on Energy Consumption Rate of Work and Tillage Quality, Journal of Agricultural Engineering Research, 72 (2): 171176
OWSİAK, Z., 1997. Wear of Symmetrical Wedge-Shape Tillage Tools, Soil and Tillage Research, 43 (3-4): 295-308
OKURSOY, R., BARUT, Z.B., 1994. Killi Toprakların Penetrasyon Dirençleri, Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, 20-22 Eylül 1994 Antalya, Sayfa 609-613

İlgili Kaynaklar
single.php