Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

67
ÖZGÖZ, E., 1999. Lastik Tekerlekli Traktörlerde Lastik Basıncının Toprak Sıkışıklığına Olan Etkilerinin Belirlenmesi, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Bursa, Sayfa 1-86
PİKUL, J.L., AASE, J.K., 1999. Wheat Response and Residual Soil Properties Following Subsoiling of Sandy Loam in Eastern Montana, Soil and Tillage Research, 51: 61-70
POLAT, Ş., ÖZCAN, M.T., 1994. Farklı Alaşımlardaki Çeliklerden Üretilen Kültivatör Uçlarının Aşınma Özelliklerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması. Tarımsal Mekanizasyon 13. Ulusal Kongresi, 20-22 Eylül 1994 Antalya, Sayfa 24-33
SALOKHE, V.M., HOKİ, M., SATO, K., 1993. Why Does Soil Not Stick to Enamel Coating, Journal of Terramechanics, 30 (2-4) : 275-283
SEÇKİN, M. E., 2000. Aşınma Deney Cihazının Tasarımı ve Aşınma Deneyleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metal Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Afyon, Sayfa 2-57
SINGH, N., DELWICHE, M.J., JOHNSON, R.S., 1993. Image Analysis Methods for Real-Time Color Grading of Stonefruit, Computers and Electronics in Agriculture, 9 (1): 71-84
ŞİŞMAN, L., 1999. Bir Aşınma Deney Cihazının Tasarımı ve İmalatı, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, Sayfa 15
TAŞERİ, L., EKER, B., 2000. Ürün İşlemede İmage Analiz Tekniğinin Kullanılması, Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, 1-2 Haziran 2000 Erzurum, Sayfa 314-318
TEKİN, Y., 2001. Toprak Sıkışıklığının Belirlenmesinde Traktör Hidrolik Sisteminden Tahrikli Penetrometreden Yararlanma Olanakları, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, T.B.M.Y.O., Doktora Tezi, Bursa, Sayfa 1-76
UYSAL, Ö., 2000. New Methods for Noise Removal in Digital Image Processing, Fatih Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Sayfa 3-4
YALÇIN, M., 1997. Toprak Çok Dar Ayaklı Alet İlişkilerinin Görüntü İşleme Sistemi Kullanılarak Saptanması Üzerinde Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Yayınlanmış, Adana, Sayfa 2-57
YALDIZ, S., 1990. Bazı Toprak İşleme Aletlerinin İşleyici Organlarında Uygulanan Isıl İşlemler ve Uygun Isıl İşlemlerin Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya, Sayfa 15667. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

II. ürün mısır ekiminde tohum yatağına uygulanan farklı sıkıştırma basınçlarının toprağın bazı fiziksel özelliklerine ve tohumun çimlenmesine etkilerinin belirlenmesi - Sayfa 63
53 ÖZGÖZ,E.,1999. Lastik Tekerlekli Traktörlerde Lastik Basıncının Toprak Sıkışıklığına olan Etkilerinin Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı Doktora Tezi. BURSA ÖZGÖZ, E.; E. ALTUNTAŞ; Ö. F. TAŞER, 2001. Anıza Ekim Makinasında Farklı Sıkıştırma Basınçlarının Toprak Sıkışıklığına ve Tarla Filiz Çıkış Derecesine Etkisi. Tarımsal Mekanizasyon 20....
Erzurum ili, Pasinler Ovası'nda şeker pancarı tarımı yapan işletmelerin mekanizasyon düzeylerinin tesbit edilmesi - Sayfa 67
KADAYIFÇILAR, S., R. ÖZTÜRK, A.İ. ACAR, 1990. Tarımsal Mekanizasyon Derecesinin Değerlendirilmesi. Tarım Makinaları Bilim ve Tekniği Dergisi, Cilt:2, No:1, S:1-4, ANKARA. KESKİN, R., 1982. Pancar Ekiminde Çalışma Hızının Ekim Derinliği ve Sıra Üzeri Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:1 Sayı:1, S:39-50, BURSA. KULLI, B., M. GYSI , H. FLÜHLER, 2003. Vis...

67. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
dalı
anabilim
makinaları
tarım
enstitüsü


67. SAYFA ICERIGI

67
ÖZGÖZ, E., 1999. Lastik Tekerlekli Traktörlerde Lastik Basıncının Toprak Sıkışıklığına Olan Etkilerinin Belirlenmesi, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Bursa, Sayfa 1-86
PİKUL, J.L., AASE, J.K., 1999. Wheat Response and Residual Soil Properties Following Subsoiling of Sandy Loam in Eastern Montana, Soil and Tillage Research, 51: 61-70
POLAT, Ş., ÖZCAN, M.T., 1994. Farklı Alaşımlardaki Çeliklerden Üretilen Kültivatör Uçlarının Aşınma Özelliklerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması. Tarımsal Mekanizasyon 13. Ulusal Kongresi, 20-22 Eylül 1994 Antalya, Sayfa 24-33
SALOKHE, V.M., HOKİ, M., SATO, K., 1993. Why Does Soil Not Stick to Enamel Coating, Journal of Terramechanics, 30 (2-4) : 275-283
SEÇKİN, M. E., 2000. Aşınma Deney Cihazının Tasarımı ve Aşınma Deneyleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metal Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Afyon, Sayfa 2-57
SINGH, N., DELWICHE, M.J., JOHNSON, R.S., 1993. Image Analysis Methods for Real-Time Color Grading of Stonefruit, Computers and Electronics in Agriculture, 9 (1): 71-84
ŞİŞMAN, L., 1999. Bir Aşınma Deney Cihazının Tasarımı ve İmalatı, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, Sayfa 15
TAŞERİ, L., EKER, B., 2000. Ürün İşlemede İmage Analiz Tekniğinin Kullanılması, Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, 1-2 Haziran 2000 Erzurum, Sayfa 314-318
TEKİN, Y., 2001. Toprak Sıkışıklığının Belirlenmesinde Traktör Hidrolik Sisteminden Tahrikli Penetrometreden Yararlanma Olanakları, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, T.B.M.Y.O., Doktora Tezi, Bursa, Sayfa 1-76
UYSAL, Ö., 2000. New Methods for Noise Removal in Digital Image Processing, Fatih Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Sayfa 3-4
YALÇIN, M., 1997. Toprak Çok Dar Ayaklı Alet İlişkilerinin Görüntü İşleme Sistemi Kullanılarak Saptanması Üzerinde Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Yayınlanmış, Adana, Sayfa 2-57
YALDIZ, S., 1990. Bazı Toprak İşleme Aletlerinin İşleyici Organlarında Uygulanan Isıl İşlemler ve Uygun Isıl İşlemlerin Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya, Sayfa 156

İlgili Kaynaklar
single.php