Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

68
YILMAZ, Ş., 2002. Sera Ortamında Bitki Gelişiminde Görüntü İşleme Yönteminin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Adana, Sayfa 5-55
YU, H.J., BHOLE, S.D., 1990. Development of Prototype Abrasive Wear Tester for Tillage Tool Materials, Tribology International, 23 (5): 309-316
YÜCEL, A., 1999. Çeliklerde Aşınmaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sivas, Sayfa 2-2468. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kırklareli kent merkezi açık yeşil alanlarının nitelik ve nicelik açısından irdelenmesi - Sayfa 157
[13] ÖZTAN, Y., 1991 (91/2): Ankara kentinin 2000’li yıllar için açık ve yeşil alan sistemi olanakları Sempozyumu, 2000’li yıllar için Ankara kentinin açık ve yeşil alan sistemi ne olmalıdır?, Peyzaj Mimarlığı Dergisi, Cilt:21, Sayı:30, Sayfa: 32-36, Ankara. [14] ÇİNÇİNOĞLU, A., 2001: Antakya Kenti Açık ve Yeşil Alan Sisteminin Saptanması ve Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi, Mustafa K...
Bor içeren sulardan Purolite S 108 reçinesi kullanarak bor giderimi - Sayfa 65
5. KAYNAKLAR [1] Şimşek, O., Sönmez, E., “Kırka tinkal cevherinin dekripitasyon yöntemiyle zenginleştirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, Eskişehir, (2006). [2] Bayar, D., Öztürk, N., “Sulu çözeltiden adsorpsiyonla bor giderimi ve deneysel tasarımı”, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bili...

68. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
yüksek
dalı
anabilim
lisans
üniversitesi


68. SAYFA ICERIGI

68
YILMAZ, Ş., 2002. Sera Ortamında Bitki Gelişiminde Görüntü İşleme Yönteminin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Adana, Sayfa 5-55
YU, H.J., BHOLE, S.D., 1990. Development of Prototype Abrasive Wear Tester for Tillage Tool Materials, Tribology International, 23 (5): 309-316
YÜCEL, A., 1999. Çeliklerde Aşınmaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sivas, Sayfa 2-24

İlgili Kaynaklar
single.php