Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

8

ŞEKİLLER DİZİNİ

ŞEKİL NO ŞEKİL ADI
Şekil 3.1. Pulluğun Genel Görünüşü ve Traktör-Pulluk İkilisi

Sayfa No
14

Şekil 3.2. Uç Demirinin Teknik Ölçüleri

15

Şekil 3.3. Traktöre Asılır Tip Hidrolik Penetrometre

16

Şekil 3.4. Bilgisayar Programı Ekran Görüntüsü

16

Şekil 3.5. Ölçümü Yapılacak Uç Demirinin Bilgisayar Programında Seçili

Şekliyle Ekran Görüntüsü

17

Şekil 3.6. Kalibrasyon Butonu Ekran Görüntüsü

17

Şekil 3.7. Blob Analiz Butonu Ekran Görüntüsü

18

Şekil 3.8. Rockwell Ölçüm Cihazı

19

Şekil 3.9. Denemelerde Kullanılan Ölçü Aletlerinin Toplu Görünüşü

21

Şekil 3.10. Birinci ve İkinci Tarlalarda Toprak Sıkışıklık Denemelerinin

Yapıldığı Yerler

22

Şekil 3.11. Uç Demirinin Sertliğinin Ölçüldüğü Bölgeler

23

Şekil 4.1. A Noktasına Ait Toprak Sıkışıklığı Verilerinin Grafiği

28

Şekil 4.2. B Noktasına Ait Toprak Sıkışıklığı Verilerinin Grafiği

28

Şekil 4.3. C Noktasına Ait Toprak Sıkışıklığı Verilerinin Grafiği

29

Şekil 4.4. D Noktasına Ait Toprak Sıkışıklığı Verilerinin Grafiği

30

Şekil 4.5. E Noktasına Ait Toprak Sıkışıklığı Verilerinin Grafiği

31

Şekil 4.6. F Noktasına Ait Toprak Sıkışıklığı Verilerinin Grafiği

32

Şekil 4.7. G.L.I. 2 Streamline Ölçümleri

34

Şekil 4.8. G.L.I. 2 Streamline Alan Farkları

35

Şekil 4.9. Planimetre Ölçümleri

36

Şekil 4.10. Planimetre Alan Farkları

37

Şekil 4.11. Başlangıç Koşullarına İlişkin G.L.I. 2 Streamline ve Planimetre

Ölçümleri

38

Şekil 4.12. Birinci Tarlaya İlişkin G.L.I. 2 Streamline ve Planimetre Ölçümleri 38

Şekil 4.13. İkinci Tarlaya İlişkin G.L.I. 2 Streamline ve Planimetre Ölçümleri

39

Şekil 4.14. Başlangıç ve 1.Tarla Arasındaki Alan Farkları

40

Şekil 4.15. Başlangıç ve 2.Tarla Arasındaki Alan Farkları

40

Şekil 4.16. Hassas Tartı Ölçümleri

418. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ölçü
streamline
ölçüm
tarla
planimetre
ölçümleri


8. SAYFA ICERIGI

8

ŞEKİLLER DİZİNİ

ŞEKİL NO ŞEKİL ADI
Şekil 3.1. Pulluğun Genel Görünüşü ve Traktör-Pulluk İkilisi

Sayfa No
14

Şekil 3.2. Uç Demirinin Teknik Ölçüleri

15

Şekil 3.3. Traktöre Asılır Tip Hidrolik Penetrometre

16

Şekil 3.4. Bilgisayar Programı Ekran Görüntüsü

16

Şekil 3.5. Ölçümü Yapılacak Uç Demirinin Bilgisayar Programında Seçili

Şekliyle Ekran Görüntüsü

17

Şekil 3.6. Kalibrasyon Butonu Ekran Görüntüsü

17

Şekil 3.7. Blob Analiz Butonu Ekran Görüntüsü

18

Şekil 3.8. Rockwell Ölçüm Cihazı

19

Şekil 3.9. Denemelerde Kullanılan Ölçü Aletlerinin Toplu Görünüşü

21

Şekil 3.10. Birinci ve İkinci Tarlalarda Toprak Sıkışıklık Denemelerinin

Yapıldığı Yerler

22

Şekil 3.11. Uç Demirinin Sertliğinin Ölçüldüğü Bölgeler

23

Şekil 4.1. A Noktasına Ait Toprak Sıkışıklığı Verilerinin Grafiği

28

Şekil 4.2. B Noktasına Ait Toprak Sıkışıklığı Verilerinin Grafiği

28

Şekil 4.3. C Noktasına Ait Toprak Sıkışıklığı Verilerinin Grafiği

29

Şekil 4.4. D Noktasına Ait Toprak Sıkışıklığı Verilerinin Grafiği

30

Şekil 4.5. E Noktasına Ait Toprak Sıkışıklığı Verilerinin Grafiği

31

Şekil 4.6. F Noktasına Ait Toprak Sıkışıklığı Verilerinin Grafiği

32

Şekil 4.7. G.L.I. 2 Streamline Ölçümleri

34

Şekil 4.8. G.L.I. 2 Streamline Alan Farkları

35

Şekil 4.9. Planimetre Ölçümleri

36

Şekil 4.10. Planimetre Alan Farkları

37

Şekil 4.11. Başlangıç Koşullarına İlişkin G.L.I. 2 Streamline ve Planimetre

Ölçümleri

38

Şekil 4.12. Birinci Tarlaya İlişkin G.L.I. 2 Streamline ve Planimetre Ölçümleri 38

Şekil 4.13. İkinci Tarlaya İlişkin G.L.I. 2 Streamline ve Planimetre Ölçümleri

39

Şekil 4.14. Başlangıç ve 1.Tarla Arasındaki Alan Farkları

40

Şekil 4.15. Başlangıç ve 2.Tarla Arasındaki Alan Farkları

40

Şekil 4.16. Hassas Tartı Ölçümleri

41

İlgili Kaynaklar
single.php