2
Sonuç: Çalışmamızda PUVA tedavisine başlanmasından itibaren en az 5 yıl geçen hastalarda deri kanseri gelişim oranı %4 (2 hasta) olarak saptandı. Bununla birlikte saptanan lezyonların ikisi de morbiditesi düşük tümörlerdi ve izlem altındaki hastalarda erken teşhis edilmişlerdi. Sekonder deri kanseri gelişimi gösteren 2 hastada PUVA tedavisi seans sayısı ve maruz kalınan toplam UVA dozlarının diğer hastalara kıyasla oldukça yüksek olduğu gözlendi. Takip süremiz ortalama 10 yıl ile sınırlı olmakla birlikte ultraviyole hasarının hastaların yaşam süresine olumsuz bir etkisi gözlenmedi. PUVA tedavisinin deri kanseri eğilimini arttırıcı yan etkisinin, özellikle çok uzun süre tedavi alması gerekmeyen hastalarda sık bir sorun olmadığı ve düzenli izlem altındaki hastalarda ciddi komplikasyonlara neden olmadığı söylenebilir. Çalışmamızda PUVA lentigosu gelişen hastalarda sekonder deri malignitesi gelişme riskinin anlamlı olarak arttığı görülmektedir. Dolayısıyla PUVA lentigosu olan hastaların daha kısa aralıklarla izlenmesi önerilebilir.11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

puva
deri
kanseri
hasta
tedavisi
sayısı


11. SAYFA ICERIGI

2
Sonuç: Çalışmamızda PUVA tedavisine başlanmasından itibaren en az 5 yıl geçen hastalarda deri kanseri gelişim oranı %4 (2 hasta) olarak saptandı. Bununla birlikte saptanan lezyonların ikisi de morbiditesi düşük tümörlerdi ve izlem altındaki hastalarda erken teşhis edilmişlerdi. Sekonder deri kanseri gelişimi gösteren 2 hastada PUVA tedavisi seans sayısı ve maruz kalınan toplam UVA dozlarının diğer hastalara kıyasla oldukça yüksek olduğu gözlendi. Takip süremiz ortalama 10 yıl ile sınırlı olmakla birlikte ultraviyole hasarının hastaların yaşam süresine olumsuz bir etkisi gözlenmedi. PUVA tedavisinin deri kanseri eğilimini arttırıcı yan etkisinin, özellikle çok uzun süre tedavi alması gerekmeyen hastalarda sık bir sorun olmadığı ve düzenli izlem altındaki hastalarda ciddi komplikasyonlara neden olmadığı söylenebilir. Çalışmamızda PUVA lentigosu gelişen hastalarda sekonder deri malignitesi gelişme riskinin anlamlı olarak arttığı görülmektedir. Dolayısıyla PUVA lentigosu olan hastaların daha kısa aralıklarla izlenmesi önerilebilir.

İlgili Kaynaklar

single.php