8
b) UVB (290-320 nm): UVRnin biyolojik olarak en aktif dalga bandıdır ve eritemden sorumludur. Büyük bir bölümü atmosferdeki ozon tabakası tarafından engellenir, deri kanserinden en fazla sorumlu olandır.
c) UVC (200-290 nm) : Atmosferde filtre edilen ve dünyaya ulaşmayan ışınlardır.

Şekil 1. Elektromanyetik Radyasyon Spektrumu (3).

Gama ışın
(nm)

X- Vakum ışını UV

Ultraviyole

200

Görünür ışık

Kızılötesi

Mikro dalga

Radyo dalgalar

400

UVC (nm) 200

UVB 290

UVA 320 400

(nm)

UVA 2 320 340

UVA 1

400

2.3. NON-İYONİZE RADYASYON KAYNAKLARI
1. Güneş: Güneş ışığı yıllardır UVA ve UVB kaynağı olarak deri hastalıklarının tedavisinde kullanılmıştır. En önemli dezavantajı alınan UVR dozunun her gün değişiklik göstermesidir. Kontrolü güç olan bir UVR kaynağıdır.
2. Floresan lambalar: Fosforla kaplanmış bir zarftan oluşan düşük basınçlı, düşük ısılı civa buharı lambasıdır. Bu uzun ömürlü lambaların ucuz bir maliyetle, büyük alanları aydınlatabilme ve givenilirlik özellikleri gibi avantajları vardır.17. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Puva ve dar bant uvb fototerapilerinin derideki etkilerinin dermoskopla izlenmesi - Sayfa 10
2. UVB: Dalga boyu 290-320 nm arasındadır. Yeryüzüne ulaşan solar radyasyonun %17’sini ve UV ışınlarının ise %1-10’unu oluşturmaktadır. Deniz seviyesinden yükseldikçe etkisi ve yoğunluğu artar. Yıllık UVB dozunun yaklaşık %72’si yaz aylarında alınır. Atmosferden geçerken %90’ı ozon tabakası tarafından tutulur. Epidermis ve papiller dermise penetre olabilen UVB camdan geçememektedir. Biyolojik olar...
Fotokatalitik oksidasyon prosesi için uygun ZnO tutuklama yöntemi ve reaktör konfigürasyonunun geliştirilmesi - Sayfa 37
18 reaksiyonla üretilebilirler. Madde içinden geçtiklerinde maddenin atomları ve molekülleri dışındaki elektronların tamamına çarparlar. X ışınları da nükleer tepkimelerle gerçekleşebilirler. Ancak çok hızlı hareket eden elektronlar ile metal yüzeylerin bombardıman edilmesiyle de üretilebilir. Güneş yüzeyinde oluşan fırtınalarda yoğun şekilde bulunurlar. Atomik bir çekirdeğin enerjisini de değiş...

17. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ışın
dalga
ultraviyole
güneş
spektrumu
deri


17. SAYFA ICERIGI

8
b) UVB (290-320 nm): UVRnin biyolojik olarak en aktif dalga bandıdır ve eritemden sorumludur. Büyük bir bölümü atmosferdeki ozon tabakası tarafından engellenir, deri kanserinden en fazla sorumlu olandır.
c) UVC (200-290 nm) : Atmosferde filtre edilen ve dünyaya ulaşmayan ışınlardır.

Şekil 1. Elektromanyetik Radyasyon Spektrumu (3).

Gama ışın
(nm)

X- Vakum ışını UV

Ultraviyole

200

Görünür ışık

Kızılötesi

Mikro dalga

Radyo dalgalar

400

UVC (nm) 200

UVB 290

UVA 320 400

(nm)

UVA 2 320 340

UVA 1

400

2.3. NON-İYONİZE RADYASYON KAYNAKLARI
1. Güneş: Güneş ışığı yıllardır UVA ve UVB kaynağı olarak deri hastalıklarının tedavisinde kullanılmıştır. En önemli dezavantajı alınan UVR dozunun her gün değişiklik göstermesidir. Kontrolü güç olan bir UVR kaynağıdır.
2. Floresan lambalar: Fosforla kaplanmış bir zarftan oluşan düşük basınçlı, düşük ısılı civa buharı lambasıdır. Bu uzun ömürlü lambaların ucuz bir maliyetle, büyük alanları aydınlatabilme ve givenilirlik özellikleri gibi avantajları vardır.

İlgili Kaynaklar

single.php