9
3. Yüksek basınçlı civa buharlı lambalar: Sıcak kuvartz lambalar olarak da bilinen bu UVR kaynakları 30 yıl öncesinde yaygın olarak kullanılmaktaydı. Yüksek basınçlı ve yüksek ısılı cıva arklı kaynaklardır. Yüksek UVB kaynağı olması nedeniyle 30-60 saniyede minimal eritem dozu elde edilir. Sınırlı alanı aydınlatabilme özelliği, 10 dakika ısınma süresi gerektirmesi, yüksek miktarda ısı açığa çıkarması en önemi dezavantajlarındandır (8).
4. Metal halojenürlü lambalar: Pahalı olması ve küçük alanı aydınlatma özelliği nedeniyle genellikle bronzlaşma amacıyla kullanılmaktadır.
5. Wood lambası: Yüksek basınçlı cıva buharlı lambalardır ve başlıca pigmentasyon bozukluklarında olmak üzere dermatolojide tanı amaçlı kullanılmaktadır (8).
2.4. ETKİ MEKANİZMASI
2.4.1. UVB Fototerapinin Etki Mekanizmaları
Tedavi amacıyla en sık kullanılan ve biyolojik etkileri en iyi açıklanabilmiş UV ışınıdır.
1. Antiproliferatif etki: UV maruziyeti sonucu deri hücrelerinde DNA, RNA ve protein sentezinde geçici azalma olduğu gösterilmiştir. Fakat maruziyetin devam etmesi halinde “rebound” bir artışla proliferasyon ortaya çıkmaktadır.
2. Apopitoz: UV maruziyeti 3 mekanizmayla hücrelerde apopitozu uyarmaktadır.
a. Siklobutan dimerleri şeklinde fotoürünler oluşturarak DNA’nın hasarlanması.
b. Ölüm reseptörlerinin uyarılması: TNF reseptörü ve CD95in uyarılması.
c. Reaktif oksijen türleri oluşumu: Süperoksit radikali ve hidrojen peroksit gibi moleküller sitotoksik ve apopitotik etkili serbest radikalleri ortaya çıkarır. UVBnin bu süreci tetikleyici etkisi bulunmaktadır.
3. İmmün sistemin baskılanması: UVnin edinsel ve doğal bağışıklık sistemi üzerinde baskılayıcı etkileri olduğu gösterilmiştir. Bu etkilerini mast hücresi, kompleman sistemi üzerinde ve sitokinlerin salınımını değiştirerek yaptığı bildirilmiştir (9, 10).18. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Nevüs olgularında braf v599e mutasyonu varlığı - Sayfa 28
1.4. UV Işık ve Deri Üzerine Etkileri Işık, elektromagnetik spektrumun bir bölümünü oluşturmaktadır. Dermatolojide ışık duyarlılığı ve buna bağlı tablolardan bahsedildiğinde, güneş ışığı (ultraviyole radyasyonu=UVR) yani iyonize olmayan radyasyon ve görünen ışığın yol açtığı biyolojik değişiklikler kastedilir. UV`nin fotosentez, görmeye yardımcı olmak, D vitamini sentezi, ısı sağlamak, patojenle...
Tünel aydınlatması - Sayfa 31
21 Günümüzde, yol ve tünel aydınlatmalarında en çok tercih edilen lambalar, "Deşarj Lambaları" grubu içinde "Yüksek Yoğunluklu Deşarj Lambası-(HID)" olarak anılan özel bir grupta yer alırlar. Bu grubu oluşturan lambalar ise; Metal Halide Lamba, Yüksek Basınçlı Cıva Buharlı Lamba ve Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı Lamba ‘dır. 3.3.1 Metal Halide Lamba Metal ve metal tuzları buharında deşarj prensibin...
Psoriazisli Hastalarda puva ve dar-band uvb tedavilerinin apopitoz üzerrine etkileri ve bunun klinik yanıtla ilişkisi - Sayfa 15
başlangıcı ve devamında etkili olduğu düşünülmektedir (8). Bir hücrenin apopitoza gidip gitmeyeceğine karar vermede son derecede önemli olan hücre içi bcl 2/bax oranının teorik olarak psoriaziste artması beklenmektedir (9,10). Bunun için psoriatik lezyonlarda apopitoza direnç ve bunun neticesinde apopitozda azalmaya paralel olarak keratinositlerdeki antiapopitotik bcl 2 düzeylerinin artması ve pro...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yüksek
buharlı
cıva
basınçlı
lambalar
metal


18. SAYFA ICERIGI

9
3. Yüksek basınçlı civa buharlı lambalar: Sıcak kuvartz lambalar olarak da bilinen bu UVR kaynakları 30 yıl öncesinde yaygın olarak kullanılmaktaydı. Yüksek basınçlı ve yüksek ısılı cıva arklı kaynaklardır. Yüksek UVB kaynağı olması nedeniyle 30-60 saniyede minimal eritem dozu elde edilir. Sınırlı alanı aydınlatabilme özelliği, 10 dakika ısınma süresi gerektirmesi, yüksek miktarda ısı açığa çıkarması en önemi dezavantajlarındandır (8).
4. Metal halojenürlü lambalar: Pahalı olması ve küçük alanı aydınlatma özelliği nedeniyle genellikle bronzlaşma amacıyla kullanılmaktadır.
5. Wood lambası: Yüksek basınçlı cıva buharlı lambalardır ve başlıca pigmentasyon bozukluklarında olmak üzere dermatolojide tanı amaçlı kullanılmaktadır (8).
2.4. ETKİ MEKANİZMASI
2.4.1. UVB Fototerapinin Etki Mekanizmaları
Tedavi amacıyla en sık kullanılan ve biyolojik etkileri en iyi açıklanabilmiş UV ışınıdır.
1. Antiproliferatif etki: UV maruziyeti sonucu deri hücrelerinde DNA, RNA ve protein sentezinde geçici azalma olduğu gösterilmiştir. Fakat maruziyetin devam etmesi halinde “rebound” bir artışla proliferasyon ortaya çıkmaktadır.
2. Apopitoz: UV maruziyeti 3 mekanizmayla hücrelerde apopitozu uyarmaktadır.
a. Siklobutan dimerleri şeklinde fotoürünler oluşturarak DNA’nın hasarlanması.
b. Ölüm reseptörlerinin uyarılması: TNF reseptörü ve CD95in uyarılması.
c. Reaktif oksijen türleri oluşumu: Süperoksit radikali ve hidrojen peroksit gibi moleküller sitotoksik ve apopitotik etkili serbest radikalleri ortaya çıkarır. UVBnin bu süreci tetikleyici etkisi bulunmaktadır.
3. İmmün sistemin baskılanması: UVnin edinsel ve doğal bağışıklık sistemi üzerinde baskılayıcı etkileri olduğu gösterilmiştir. Bu etkilerini mast hücresi, kompleman sistemi üzerinde ve sitokinlerin salınımını değiştirerek yaptığı bildirilmiştir (9, 10).

İlgili Kaynaklar

single.php