10
2.4.2. UVA Fototerapisinin Etki Mekanizması
UVA ışınlarının etki mekanizması henüz net olarak bilinmemektedir, fakat UVA1 ışınlarının derinin daha derin tabakalarına kadar ulaşabildiği ve immunmodülasyonda rol oynadığı düşünülmektedir. T lenfositler üzerinde baskılayıcı etkisi, apopitozu ve dermal fibroblastlarda kollajenaz enzim aktivasyonu, mast hücre sayısında azalma ve skleroz ile karakterize çeşitli dermatozlarda etkili olmaktadır (9, 11, 12).
2.4.3. PUVA Fotokemoterapisinin Etki Mekanizması
PUVA, etki mekanizması en az açıklanabilmiş fototerapi şeklidir. Psoralen ve UVA uygulamasının keratinosit ve lenfositlerde kontrollü fototoksik reaksiyon ile hücre çoğalmasının engellendiği, daha yüksek dozlarda hücre hasarı ve ölümüne yol açtığı gösterilmiştir (9, 11, 12). Ayrıca İL-1, İL-6, İL-8 ve TNF- gibi inflamatuvar sitokinlerin salınımını azalttığı bildirilmiştir (13). Bunun sonucunda kanda dolaşan yardımcı T hücrelerinin sayısını azaltır, Langerhans hücrelerinin sayısı azalır, gecikmiş hipersensitivite reaksiyonu baskılanır, mast hücre sayısı azalır ve doğal katil (natural killer) hücrelerinin aktivitesi baskılanır (14-16). Fakat immünolojik yan etkilerini saptamaya yönelik yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bunun nedeni psoralen dozlarındaki ve biyoyararlanımdaki bireysel farklılıklar olabilir. PUVA tedavisinin etki mekanizmalarının daha iyi anlaşılması için ileri fotobiyolojik araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
2.4.4. PUVA Tedavisi Endikasyonları
PUVA bazı hastalıklarda tedavi amacıyla, bazı hastalıklarda ise hastalığın engellenmesi amacıyla profilaktik olarak verilebilir. Tedavi amacıyla MF, psoriazis, vitiligo, atopik dermatit, generalize liken planus, yaygın alopesi areata, palmoplantar püstüloz ve prurigo nodülaris gibi hastalıklarda kullanılabilir. Profilaktik amaçlı ise polimorf ışık erüpsiyonu ve solar ürtikerde kullanılabilir. Ayrıca eritropoetik protoporfiri, kronik aktinik dermatit, hidroa vaksiniforme gibi hastalıklarda profilaktik amaçlı uygulanabileceği gösterilmiştir (2, 3, 17).
Son yıllarda diğer tedavilere dirençli livedo retikülaris ve livedoid vaskülit, eosinofilik fasiit, liken aureus gibi hastalıklarda sınırlı sayıda olguda denenmiş ve PUVA tedavisinin etkili olabileceği bildirilmiştir (Tablo 1) (18, 19).19. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Dermografik ürtikerli hastalarda ultraviyole A1 tedavisinin etkinliğinin araştırılması - Sayfa 46
TARTIŞMA DÜ genellikle H1 antagonistleriyle tedavi edilir.60 DÜ'de antihistaminiklere cevap >%95.8'dir. İkinci kuşak antihistaminiklerin (feksofenadin, setirizin, loratadin) daha çok ürtiker semptomlarını baskıladığı, eritemi baskılama özelliklerinin ise daha düşük olduğu gösterilmiştir.61 Kronik DÜ'li hastaların birçoğunda 2. kuşak antihistaminikler hastalık semptomlarının çoğunu baskılamakla bi...
Dar bant UVB, UVA1 ve PUVA tedavilerinin melanositik nevusların dermatoskopik bulguları üzerine etkileri - Sayfa 12
2.1.3 Yan Etkileri Dar bant UVB fototerapisinin akut yan etkileri arasında eritem, kuruluğa bağlı kaşıntı, bül gelişimi ve rekürren Herpes simpleks enfeksiyon sıklığında artış bulunmaktadır (22). Kronik yan etkileri arasında ise fotoyaşlanma ve karsinogenez yer almaktadır. Dar bant UVB tedavisinin karsinojenik potansiyelinin PUVA tedavisine göre daha az olduğu bildirilmiştir. Bazı çalışmalarda d...
Dar bant UVB, UVA1 ve PUVA tedavilerinin melanositik nevusların dermatoskopik bulguları üzerine etkileri - Sayfa 16
hücre sayısını azaltır. Lenfosit veya polimorfonükleer lökositler gibi hücrelerin apopitozuna neden olur (64). 2.3.2 Endikasyonları PUVA, tedavide veya proflakside kullanılabilir. PUVA’nın endikasyonları Tablo 1'de liste halinde verilmiştir (61). Tablo 1. PUVA’nın endikasyonları Tedavi Psoriasis Mikozis Fungoides( Evre 1A, 1B) Vitiligo Atopik dermatit Jeneralize liken planus Ürtikerya pigme...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tedavi
hücre
etki
puva
tedavisi
dermatit


19. SAYFA ICERIGI

10
2.4.2. UVA Fototerapisinin Etki Mekanizması
UVA ışınlarının etki mekanizması henüz net olarak bilinmemektedir, fakat UVA1 ışınlarının derinin daha derin tabakalarına kadar ulaşabildiği ve immunmodülasyonda rol oynadığı düşünülmektedir. T lenfositler üzerinde baskılayıcı etkisi, apopitozu ve dermal fibroblastlarda kollajenaz enzim aktivasyonu, mast hücre sayısında azalma ve skleroz ile karakterize çeşitli dermatozlarda etkili olmaktadır (9, 11, 12).
2.4.3. PUVA Fotokemoterapisinin Etki Mekanizması
PUVA, etki mekanizması en az açıklanabilmiş fototerapi şeklidir. Psoralen ve UVA uygulamasının keratinosit ve lenfositlerde kontrollü fototoksik reaksiyon ile hücre çoğalmasının engellendiği, daha yüksek dozlarda hücre hasarı ve ölümüne yol açtığı gösterilmiştir (9, 11, 12). Ayrıca İL-1, İL-6, İL-8 ve TNF- gibi inflamatuvar sitokinlerin salınımını azalttığı bildirilmiştir (13). Bunun sonucunda kanda dolaşan yardımcı T hücrelerinin sayısını azaltır, Langerhans hücrelerinin sayısı azalır, gecikmiş hipersensitivite reaksiyonu baskılanır, mast hücre sayısı azalır ve doğal katil (natural killer) hücrelerinin aktivitesi baskılanır (14-16). Fakat immünolojik yan etkilerini saptamaya yönelik yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bunun nedeni psoralen dozlarındaki ve biyoyararlanımdaki bireysel farklılıklar olabilir. PUVA tedavisinin etki mekanizmalarının daha iyi anlaşılması için ileri fotobiyolojik araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
2.4.4. PUVA Tedavisi Endikasyonları
PUVA bazı hastalıklarda tedavi amacıyla, bazı hastalıklarda ise hastalığın engellenmesi amacıyla profilaktik olarak verilebilir. Tedavi amacıyla MF, psoriazis, vitiligo, atopik dermatit, generalize liken planus, yaygın alopesi areata, palmoplantar püstüloz ve prurigo nodülaris gibi hastalıklarda kullanılabilir. Profilaktik amaçlı ise polimorf ışık erüpsiyonu ve solar ürtikerde kullanılabilir. Ayrıca eritropoetik protoporfiri, kronik aktinik dermatit, hidroa vaksiniforme gibi hastalıklarda profilaktik amaçlı uygulanabileceği gösterilmiştir (2, 3, 17).
Son yıllarda diğer tedavilere dirençli livedo retikülaris ve livedoid vaskülit, eosinofilik fasiit, liken aureus gibi hastalıklarda sınırlı sayıda olguda denenmiş ve PUVA tedavisinin etkili olabileceği bildirilmiştir (Tablo 1) (18, 19).

İlgili Kaynaklar

single.php