11 Tablo 1: PUVA Tedavisi Endikasyonları (2, 3, 17-19).

Tedavi amaçlı (klasik)

Profilaksi amaçlı

Psoriasis Palmoplantar püstüloz

Polimorf ışık erüpsiyonu Solar ürtiker

Mikozis fungoides

Hidroa vaksiniforme*

Vitiligo

Eritropoetik protoporfiri*

Atopik dermatit

Kronik aktinik dermatit*

Liken planus (generalize) Alopesi areata (yaygın)

Akuajenik pruritus Prurigo nodülaris

Lokalize skleroderma*

Pansklerotik morfea Lenfomatoid papüloz* Graft versus host hastalığı Pitriazis rubra pilaris*,
Pitriazis likenoides * Subkorneal püstüler dermatoz Generalize granuloma anülare

Yeni (deneysel) endikasyonlar
Livedo retikülaris Livedoid vaskülit Eozinofilik fasiit Liken aureus

* Sınırlı sayıda hastada deneysel olarak PUVA uygulanmıştır. Bazen PUVA ile alevlenebilir.20. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Psoriasisli hastalarda lipid profili ve insülin direncinin değerlendirilmesi - Sayfa 48
Tablo 1. Psoriasisin klinik tiplerine göre ayırıcı tanıya giren hastalıklar PSÖRİYAZİS TİPİ KRONİK PLAK TİP ERÜPTİF, GUTTAT, PUNKTAT PALMOPLANTAR INVERS / FLEKSURAL SAÇLI DERİ MUKOZA TUTULUMU YÜZE LOKALİZE GENİTAL BÖLGEYE LOKALİZE ERİTRODERMİK LOKALİZE PALMOPLANTAR PÜSTÜLLER AKRODERMATİTİS KONTİNUA, GENERALİZE PÜSTÜLER KLİNİK AYIRICI TANIYA GİREN ANTİTELER Liken simpleks kronikus Pitr...
Psöriasiste darbant ultraviyole-B ve E vitamininin mutajenik risk üzerine etkilerinin comet tekniği ile değerlendirilmesi - Sayfa 28
28 AYIRICI TANI Psoriasis tanısında, detaylı sorgulama, klinik muayene, hastalığa özgü çeşitli fenomenlere bakılması ve histopatolojik inceleme yararlanılacak yöntemlerdir (3). Ayırıcı tanıda lezyon lokalizasyonu ve lezyon morfolojisi dikkate alınmalıdır. Kronik plak tip psoriasisin ayırıcı tanısında; Liken simpleks kronikus, pitriazis rubra pilaris, hipertrofik liken planus, numuler ekzema, er...
Psoriasis vulgarisli hastalarda oksidatif stres indeksi ile prolidaz enzim aktivitesinin araştırılması - Sayfa 33
epidermisin dermal papillalar üzerindeki son tabakası olup psoriasis için patognomonik bir bulgudur. Auspitz Fenomeni; Psoriasisdeki skuamlı plaklar kazınmaya devam edilirse skuamların altından önce eritemli bir zemin ortaya çıkar daha sonra küçük kırmızı noktacıklar halinde kanama odakları görülür. Bu kanama odakları uzamış dermal papillaların uçlarına uymaktadır. Psoriasis için spesifik bir öze...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

liken
hastalığı
planus
dermatit
kronik
fungoides


20. SAYFA ICERIGI

11 Tablo 1: PUVA Tedavisi Endikasyonları (2, 3, 17-19).

Tedavi amaçlı (klasik)

Profilaksi amaçlı

Psoriasis Palmoplantar püstüloz

Polimorf ışık erüpsiyonu Solar ürtiker

Mikozis fungoides

Hidroa vaksiniforme*

Vitiligo

Eritropoetik protoporfiri*

Atopik dermatit

Kronik aktinik dermatit*

Liken planus (generalize) Alopesi areata (yaygın)

Akuajenik pruritus Prurigo nodülaris

Lokalize skleroderma*

Pansklerotik morfea Lenfomatoid papüloz* Graft versus host hastalığı Pitriazis rubra pilaris*,
Pitriazis likenoides * Subkorneal püstüler dermatoz Generalize granuloma anülare

Yeni (deneysel) endikasyonlar
Livedo retikülaris Livedoid vaskülit Eozinofilik fasiit Liken aureus

* Sınırlı sayıda hastada deneysel olarak PUVA uygulanmıştır. Bazen PUVA ile alevlenebilir.

İlgili Kaynaklar

single.php