13
2.6. FOTODİNAMİK TEDAVİ
Fotodinamik tedavi (FDT), fotoduyarlandırıcı maddenin lezyonlu hedef dokuda lokalize olması ve görünür ışıkla o bölgenin ışınlanması sonucu hasar ve hücre ölümüne yol açarak etki eden bir tedavi yöntemidir. Dünyada solid organ kanserlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Dermatolojide ise yeni bir tedavi yöntemidir ve deri kanserleri, selim dermatozların tedavisinde giderek yaygın kullanılmaya başlamıştır (32).
Fotoduyarlandırıcı ajan olan porfimer sodyum (Photofrin) sistemik olarak kullanılmaktadır. 5-aminolevulinik asit (5-ALA) ise hem topikal, hem sistemik olarak kullanılabilen fotoduyarlandırıcıdır (33).
2.6.1. FDT Endikasyonları
FDT, sadece aktinik keratoz tedavisinde FDA onayı almıştır. Ayrıca verruka, skuamöz hücreli karsinom, bazal hücreli karsinom, akne vulgaris, psoriazis, Bowen hastalığı, meme dışı Paget hastalığı, KTHL, deri layşmaniyazisi, fotoyaşlanma ve diğer birçok dermatozda onay dışı kullanılmaktadır (34).
2.6.2. Yan Etkiler
FDTnin en önemli yan etkisi uzamış deri fotoreaktivitesidir. Porfimer sodyum alan hasta 30 gün boyunca gözlerini ve derisini direkt güneş ışığından ve parlak ışıklardan korumalıdır. Topikal uygulanan fotoduyarlandırıcıların böyle bir özelliği yoktur. Topikal FDTnin en sık görülen yan etkisi uygulama yerinde tedavi sırasında ortaya çıkan ve daha sonra da devam edebilen kaşıntı, yanma ve acı hissidir.
Fotoaktivasyon nedeninin görünür ışık olması dolayısıyla, hastalar UV filtreli güneş koruyucularıyla fotosensitiviteye karşı korunamaz.
Kronik yan etkilere örnek olarak postlezyonel hipopigmentasyon ve hiperpigmentasyon sayılabilir. Karsinojenite riski düşüktür, nadir olarak bu tedaviyle ilişkili deri kanseri gelişimi rapor edilmiştir (33).22. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Fotodinamik tedavi sonuçlarımız - Sayfa 30
mekanizmalar üzerine de etkisi olduğu bilinmektedir. FDT uygulanan hastalarda IL-1, IL-2 ve TNF-7 gibi çeşitli sitokinlerin arttığı gözlenmiştir.81-83 Fototoksik etkinin şiddeti, ilacın ve ışının dozu ile direkt orantılıdır. Bu amaçla kullanılacak olan ideal ajana bağlı yan etkilerin ortaya çıkmaması için uygulanan ilacın dozu olabildiğince azaltılmalı fakat aynı etkiyi elde etmek için daha uzun ...
Psoriasis vulgarisli hastalarda oksidatif stres indeksi ile prolidaz enzim aktivitesinin araştırılması - Sayfa 42
dışı deri kanseri riskinde gözlenen artıştır (103). Özellikle erkek genital bölgesinde skuamöz hücreli deri kanser riski artmış olduğundan bu bölgenin tedavi öncesi kapatılarak korunması önerilmektedir (104).Bu nedenle immünsüpresif ajanlarla kombinasyon deri kanseri açısından risk teşkil ettiğinden önerilmemektedir.(109). Psoralenin %95’i 8 saat içinde renal yoldan atılır. Psoralen alındıktan so...
Aktinik keratoz tedavisinde Diklofenak ile Retinoik asit etkinliğinin karşılaştırılması - Sayfa 11
1. GİRİŞ VE AMAÇ Aktinik keratoz (AK) en sık rastlanan epitelyal prekanseröz lezyondur. Etyopatogenezinde en önemli etken foto yaşlanmadır.1 AK‟lerin 10 yıl içinde %10 oranında skuamöz hücreli karsinoma (SHK) dönüşebilecekleri bildirilmiştir.2 Bu nedenle AK‟nin mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Tedavide topikal tedaviler (güneşten koruyucular, salisilik asit, retinoidler, 5-Florourasil (5-FU...

22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tedavi
etki
fotodinamik
tedavisinde
hasta
kanseri


22. SAYFA ICERIGI

13
2.6. FOTODİNAMİK TEDAVİ
Fotodinamik tedavi (FDT), fotoduyarlandırıcı maddenin lezyonlu hedef dokuda lokalize olması ve görünür ışıkla o bölgenin ışınlanması sonucu hasar ve hücre ölümüne yol açarak etki eden bir tedavi yöntemidir. Dünyada solid organ kanserlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Dermatolojide ise yeni bir tedavi yöntemidir ve deri kanserleri, selim dermatozların tedavisinde giderek yaygın kullanılmaya başlamıştır (32).
Fotoduyarlandırıcı ajan olan porfimer sodyum (Photofrin) sistemik olarak kullanılmaktadır. 5-aminolevulinik asit (5-ALA) ise hem topikal, hem sistemik olarak kullanılabilen fotoduyarlandırıcıdır (33).
2.6.1. FDT Endikasyonları
FDT, sadece aktinik keratoz tedavisinde FDA onayı almıştır. Ayrıca verruka, skuamöz hücreli karsinom, bazal hücreli karsinom, akne vulgaris, psoriazis, Bowen hastalığı, meme dışı Paget hastalığı, KTHL, deri layşmaniyazisi, fotoyaşlanma ve diğer birçok dermatozda onay dışı kullanılmaktadır (34).
2.6.2. Yan Etkiler
FDTnin en önemli yan etkisi uzamış deri fotoreaktivitesidir. Porfimer sodyum alan hasta 30 gün boyunca gözlerini ve derisini direkt güneş ışığından ve parlak ışıklardan korumalıdır. Topikal uygulanan fotoduyarlandırıcıların böyle bir özelliği yoktur. Topikal FDTnin en sık görülen yan etkisi uygulama yerinde tedavi sırasında ortaya çıkan ve daha sonra da devam edebilen kaşıntı, yanma ve acı hissidir.
Fotoaktivasyon nedeninin görünür ışık olması dolayısıyla, hastalar UV filtreli güneş koruyucularıyla fotosensitiviteye karşı korunamaz.
Kronik yan etkilere örnek olarak postlezyonel hipopigmentasyon ve hiperpigmentasyon sayılabilir. Karsinojenite riski düşüktür, nadir olarak bu tedaviyle ilişkili deri kanseri gelişimi rapor edilmiştir (33).

İlgili Kaynaklar

single.php