18
sonucunda UVA1’in erken evre MF’de, hatta PUVA’ya yanıtsız ileri evre olgularda iyi bir alternatif olabileceği şeklinde görüşler vardır (55, 56).
2.8.4. Ekstrakorporeal Fotoferez
EKF’nin KTHL tedavisinde kullanımı için 1988 yılında FDA’den onay alınmıştır. Tedavinin standardize edilmesi amacıyla EKFnin kullanımı için KTHL hastalarında aranan özellikler “Photopheresis Expert Group” tarafından yayınlanmıştır (22).
Major kriterler: Evre III ve eritrodermik KTHL.
Minör kriterler: Periferik kanda T hücre klonunun gösterilmesi ve/veya Sezary hücrelerinin > %10 olması ve/veya CD4/CD8 oranının >10 olması.
İki major ve bir veya daha fazla minör kriter varlığında EKF için uygun hasta olduğu kabul edilmektedir.
KTHLda 6-8 ay süreyle ayda 1 kez ardışık 2 gün EKF uygulanır. Bu süre sonunda tedavinin kesilmesine veya devam ettirilmesine karar verilir. Yanıt alınması halinde 8 hafta arayla 3 seans daha uygulanır. Sonraki aşamada tedavi kesilebilir veya 6-8 haftalık aralıklarla idame tedavi şeklinde devam ettirilir (22).27. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Mikozis fungoidesli hastalarda adenozin deaminaz aktiviteleri - Sayfa 36
farklı değildir. Aynı sonuçlar retinoid+sistemik kemoterapi için geçerlidir (57,59). Beksaroten sentetik bir retinoiddir, oral formu geç evre MF tedavisinde FDA onaylıdır. Apoptotik ve antiproliferatif etkilidir. Ellisekiz olguluk faz II ve III çalışmalarda tedaviye yanıt oranı %20-67 saptanmıştır, birkaç ayda relaps ortaya çıkabilir. Monoterapiye yanıt vermeyen dirençli KTHL' li hastaların tedavi...
Kutanöz T hücreli lenfoma hastalarında periferal kan CD4+ T lenfositlerde CD26 ekspresyonunun akım sitometrik yöntemle araştırılması - Sayfa 31
dirençli KTHL‟ da kullanımı onaylanmıştır (153). Yapılmış 2 çalışmada tedaviye yanıt oranları %24 ve %30 olarak saptanmıştır (154,155). Tat alma bozukluğu, gastrointestinal semptomlar ve hematolojik anormallikler tedavi sırasında görülebilen yan etkilerdir. Diğer histon deasetilaz inhibitörleri olan romidepsin, panobinostat, belinostat da MF/SS‟lu hastalarda kullanılabilmektedir. F-DENİLÖKİN DİFT...

27. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
hücre
tedavi
yanıt
ileri
evre


27. SAYFA ICERIGI

18
sonucunda UVA1’in erken evre MF’de, hatta PUVA’ya yanıtsız ileri evre olgularda iyi bir alternatif olabileceği şeklinde görüşler vardır (55, 56).
2.8.4. Ekstrakorporeal Fotoferez
EKF’nin KTHL tedavisinde kullanımı için 1988 yılında FDA’den onay alınmıştır. Tedavinin standardize edilmesi amacıyla EKFnin kullanımı için KTHL hastalarında aranan özellikler “Photopheresis Expert Group” tarafından yayınlanmıştır (22).
Major kriterler: Evre III ve eritrodermik KTHL.
Minör kriterler: Periferik kanda T hücre klonunun gösterilmesi ve/veya Sezary hücrelerinin > %10 olması ve/veya CD4/CD8 oranının >10 olması.
İki major ve bir veya daha fazla minör kriter varlığında EKF için uygun hasta olduğu kabul edilmektedir.
KTHLda 6-8 ay süreyle ayda 1 kez ardışık 2 gün EKF uygulanır. Bu süre sonunda tedavinin kesilmesine veya devam ettirilmesine karar verilir. Yanıt alınması halinde 8 hafta arayla 3 seans daha uygulanır. Sonraki aşamada tedavi kesilebilir veya 6-8 haftalık aralıklarla idame tedavi şeklinde devam ettirilir (22).

İlgili Kaynaklar

single.php