20
Tırnak değişiklikleri: Fotoonikoliz, diskolorasyon, subungual hemoraji görülebilir.
Makülopapüler erüpsiyon: 5-MOP tedavisinin erken dönemlerinde intertriginöz bölgelerde maküler ve papüler döküntü geliştiği bildirilmiştir (58).
Dermatozlarda alevlenme: PUVA tedavisi sırasında polimorf ışık erüpsiyonu, sistemik lupus eritematozus gibi fotodermatozlarda alevlenme, tekrarlayan herpes enfeksiyonu atakları da görülebilmektedir (1). Dolayısıyla bilinen bir fotodermatozu olan hastalarda olabildiğince tercih edilmez.
2.9.2. Geç Yan Etkiler
Genel olarak tedavi kesildikten sonra ortaya çıkan yan etkilerdir.
PUVA Lentigoları
Lentigolar PUVA tedavisi alan hastaların %20-50’sinde görülebilmektedir. Lentigo lezyonları fonksiyonel olarak aktif melanositlerin lentiginöz proliferasyonu sonucu ortaya çıkmaktadır. Gövde ve ekstremitelerde yaygın olarak ortaya çıkar. Solar lentigolar ile kıyasla sınırları daha düzensiz, daha koyu renklidirler. Günlük yaşamda güneş olmayan yerde yoğun olarak yerleşmeleri önemli bir özellikleridir. Histolojik olarak da solar lentigodan farklı olarak melanositler daha büyük olup, sitolojik atipi gösterebilmektedir. PUVA lentigosu olan hastalarda melanom riskinde artış beklenmemektedir (1, 59).
Kronik Aktinik Hasar
UVB dalga boyu nedeniyle daha çok epidermal etkiler gösterirken, UVA daha derine penetre olması nedeniyle dermal değişikliklere yol açar. PUVA ile görülen aktinik hasar ve derinin erken yaşlanması klinik olarak kuruluk, çizgilerin belirginleşmesi, benekli pigmentasyon, komedonlar, senil lentigolar, solar keratoz, telenjiektazi ve elastisite kaybı şeklinde görülür. Bu bulguların histopatolojisinde dermal değişiklikler yatar. Dermiste elastik liflerde parçalanma, kollajenin bazofilik dejenerasyonu, atrofi dikkati çekmektedir (1).
PUVA Keratozları
Klinik olarak PUVA keratozları küçük, iyi sınırlı, 2-7 mm çaplı üzeri hiperkeratotik yapışık skuamla kaplı papüler lezyonlardır. Özellikle gövde, kol, bacak gibi güneş görmeyen29. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Pigmente deri lezyonlarının klinik, dermatoskopik ve histopatolojik korelasyonu - Sayfa 25
karsinom ile karışabilir. Lezyonun pigmentas yonu melanositlerin aşırı melanin sentezleyerek keratinositlere aktarması ve keratinosit sitoplazmasında melanin birikmesi nedeniyledir. Histopatolojik olarak ; hem bazal tabakada hem de tümör lakünleri arasında melanosit hiperplazisi ve melanositlerde yo ğun melanin birikimi görülür (53-56). 1.1.2.2. Pigmente aktinik keratoz Aktinik keratoz; yaygın gü...
Türkiye'de melanositik nevüs prevalansı ve deri tipi ile ilişkisinin araştırılması - Sayfa 18
Solar Lentigo (Lentigo Senilis) Solar etiyolojinin önemli rol oynadığı epidermal melanosit proliferasyonudur. Özellikle açık tenli ve uzun süre güneşe maruz kalan kişilerin önemli bir kısmında multipl lezyonlar şeklinde olur. En sık el sırtı, göğüs ‘’V’’si, omuzlar ve sırt gibi güneş alan bölgelerde yerleşir. Genellikle deri seviyesinde, bazen yüzeyinde hafif skuam bulunan, 0.5-1.5 cm çapında, yu...

29. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aktinik
olan
klinik
lentigo
keratoz
solar


29. SAYFA ICERIGI

20
Tırnak değişiklikleri: Fotoonikoliz, diskolorasyon, subungual hemoraji görülebilir.
Makülopapüler erüpsiyon: 5-MOP tedavisinin erken dönemlerinde intertriginöz bölgelerde maküler ve papüler döküntü geliştiği bildirilmiştir (58).
Dermatozlarda alevlenme: PUVA tedavisi sırasında polimorf ışık erüpsiyonu, sistemik lupus eritematozus gibi fotodermatozlarda alevlenme, tekrarlayan herpes enfeksiyonu atakları da görülebilmektedir (1). Dolayısıyla bilinen bir fotodermatozu olan hastalarda olabildiğince tercih edilmez.
2.9.2. Geç Yan Etkiler
Genel olarak tedavi kesildikten sonra ortaya çıkan yan etkilerdir.
PUVA Lentigoları
Lentigolar PUVA tedavisi alan hastaların %20-50’sinde görülebilmektedir. Lentigo lezyonları fonksiyonel olarak aktif melanositlerin lentiginöz proliferasyonu sonucu ortaya çıkmaktadır. Gövde ve ekstremitelerde yaygın olarak ortaya çıkar. Solar lentigolar ile kıyasla sınırları daha düzensiz, daha koyu renklidirler. Günlük yaşamda güneş olmayan yerde yoğun olarak yerleşmeleri önemli bir özellikleridir. Histolojik olarak da solar lentigodan farklı olarak melanositler daha büyük olup, sitolojik atipi gösterebilmektedir. PUVA lentigosu olan hastalarda melanom riskinde artış beklenmemektedir (1, 59).
Kronik Aktinik Hasar
UVB dalga boyu nedeniyle daha çok epidermal etkiler gösterirken, UVA daha derine penetre olması nedeniyle dermal değişikliklere yol açar. PUVA ile görülen aktinik hasar ve derinin erken yaşlanması klinik olarak kuruluk, çizgilerin belirginleşmesi, benekli pigmentasyon, komedonlar, senil lentigolar, solar keratoz, telenjiektazi ve elastisite kaybı şeklinde görülür. Bu bulguların histopatolojisinde dermal değişiklikler yatar. Dermiste elastik liflerde parçalanma, kollajenin bazofilik dejenerasyonu, atrofi dikkati çekmektedir (1).
PUVA Keratozları
Klinik olarak PUVA keratozları küçük, iyi sınırlı, 2-7 mm çaplı üzeri hiperkeratotik yapışık skuamla kaplı papüler lezyonlardır. Özellikle gövde, kol, bacak gibi güneş görmeyen

İlgili Kaynaklar

single.php