21
alanlara lokalize olur. Yüksek kümülatif UVA dozu, erkek cinsiyet ve ileri yaş PUVA keratozu oluşumu için risk faktörleridir. Histopatolojik olarak inkomplet parakeratoz alanları içerebilen belirgin hiperkeratoz ve değişken miktarda akantoz görülmektedir. Epidermisin alt kısımlarında hafif atipik keatinositler, yüzeyel dermiste lenfositlerden oluşan perivasküler inflamasyon görülür (58, 60).
Hipopigmente ve Depigmente Maküller
Fototerapi alan hastalarda nadir olarak punktat lökoderma, vitiligo, idiyopatik guttat hipomelanoz gibi değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Lökotrişinin de eşlik edebileceği vitiligo benzeri lezyonlara daha çok MF hastalarında rastlanmaktadır. Bu duruma fototerapinin tetiklediği immün sistem ve hücresel yanıt sonucu melanositlerdeki yıkımın yol açabileceği düşünülmektedir (61, 62).
2.9.3 PUVA Tedavisinin Kontrendikasyonları
PUVA’nın mutlak kontrendikasyonları; nevoid bazal hücreli karsinom sendromu, Cockayne sendromu, Bloom sendromu, displastik nevus sendromu, lupus eritematozus, trikotiodistrofi, kseroderma pigmentozum, albinizm ve dermatomyozittir.
PUVA’nın göreceli kontrendikasyonları; malign melanom, 10 yaş altı çocuk, bazal hücreli karsinom veya skuamöz hücreli karsinom öyküsü, hepatik ve renal hastalık varlığı, PUVA ile agreve olabilen büllöz hastalıklar, katarakt ve afaki, fotosensitizan ilaç kullanımı, gebelik, radyoterapi, immünsüpresif tedavi, arsenik maruziyetidir.30. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Vitiligo hastalarında Dar bant UVB, UVA ve PUVA tedavilerinin mukayeseli değerlendirilmesi - Sayfa 23
Sistemik PUVA tedavisiyle olguların %20’sinden azında tam repigmentasyona ulaşılabilmektedir. Koyu deri tipine sahip olgularda başarı oranları daha yüksektir (28). Yüz, göğüs ve ekstremite proksimallerindeki vitiligo lezyonları PUVA tedavisine daha iyi yanıt verirler. Lezyonların kronik olması, segmental vitiligo lezyonları, lineer dağılım gösteren lezyonlar, kılsız bölgelerin tutulumu (el içi, ay...
Bazal hücreli karsinomda Büyüme İnhibe Edici Faktör-2'nin (ING-2) fonksiyonlarının araştırılması - Sayfa 19
7 sonrasında da bazal hücreli karsinomların gözlendiği bildirilmiştir (39). Bu hastalarda metastatik BCC çoklu infundibulokistik BCC ve skar üzerinde agresif morfeiform tip BCC dahil daha agresif BCC’ler daha sık bildirilmektedir (40). 10. Diğer nadir görülen nedenler: a. Yoğun fotokemoterapi (41) b. PUVA tedavisi: Psöriazisli hastalarda PUVA tedavisini takiben BCC gelişebilir. (11) c. HPV infe...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

karsinom
puva
hücreli
bazal
tedavi
risk


30. SAYFA ICERIGI

21
alanlara lokalize olur. Yüksek kümülatif UVA dozu, erkek cinsiyet ve ileri yaş PUVA keratozu oluşumu için risk faktörleridir. Histopatolojik olarak inkomplet parakeratoz alanları içerebilen belirgin hiperkeratoz ve değişken miktarda akantoz görülmektedir. Epidermisin alt kısımlarında hafif atipik keatinositler, yüzeyel dermiste lenfositlerden oluşan perivasküler inflamasyon görülür (58, 60).
Hipopigmente ve Depigmente Maküller
Fototerapi alan hastalarda nadir olarak punktat lökoderma, vitiligo, idiyopatik guttat hipomelanoz gibi değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Lökotrişinin de eşlik edebileceği vitiligo benzeri lezyonlara daha çok MF hastalarında rastlanmaktadır. Bu duruma fototerapinin tetiklediği immün sistem ve hücresel yanıt sonucu melanositlerdeki yıkımın yol açabileceği düşünülmektedir (61, 62).
2.9.3 PUVA Tedavisinin Kontrendikasyonları
PUVA’nın mutlak kontrendikasyonları; nevoid bazal hücreli karsinom sendromu, Cockayne sendromu, Bloom sendromu, displastik nevus sendromu, lupus eritematozus, trikotiodistrofi, kseroderma pigmentozum, albinizm ve dermatomyozittir.
PUVA’nın göreceli kontrendikasyonları; malign melanom, 10 yaş altı çocuk, bazal hücreli karsinom veya skuamöz hücreli karsinom öyküsü, hepatik ve renal hastalık varlığı, PUVA ile agreve olabilen büllöz hastalıklar, katarakt ve afaki, fotosensitizan ilaç kullanımı, gebelik, radyoterapi, immünsüpresif tedavi, arsenik maruziyetidir.

İlgili Kaynaklar

single.php