23
ortaya çıkardığı immünsüpresyonun gelişim aşamasındaki bazı basamakların blokajı ile kanser gelişiminin azaltılmasının mümkün olduğu görülmüştür. Ayrıca, yapılan bir çalışmada kronik UVR maruziyeti altında kalmış farelerin cis-UCA monoklonal antikoru, PAF reseptör antagonisti, serotonin reseptör antagonisti ile tedavi edilmesi sonucu ortaya çıkacak kanser riskininin azaldığı görülmüştür (77).

Tablo 2: PUVA Tedavisinin Hücresel Düzeyde Terapötik ve Karsinojenik Etki Mekanizmaları (2, 74).

Reaksiyon tipi

Terapötik etki

Karsinojenik etki

Tip 1: 8-MOPun DNAnın pirimidin bağlarına

Hücresel

bağlanması: ölümcül mutasyon

Makromoleküllere

ve sarmallar arası çapraz bağ

Bağlanması

oluşumu.

Protein ve enzimlere bağlanma:

fonksiyonel hasar. Sitokin ve büyüme faktörlerine kovalan bağlanma: inhibisyon.

DNAnın pirimidin bağlarına bağlanması: ölümcül ve ölümcül olmayan tek fonksiyonlu türevler,
siklobutan pirimidin dimerleri, sarmallar arası çapraz bağ oluşumu. DNAda interkalasyon: çerçeve kayması mutasyonu,

Sonuç: Antiproliferatif, sitotoksik, anti-inflamatuvar etki

lenfositlere fototoksik hasar. Sonuç: DNA hasarı, mutasyon, immünsüpresyon

Tip 2: Serbest Radikaller

Enzimlerin, hücresel proteinlerin, hücre membranı ve reseptör proteinlerinin oksidatif hasarı Sonuç: Sitotoksik etki, hücresel fonksiyonların değişimi ve
inhibisyonu

DNAnın oksidatif hasarı. Lenfositlerin oksidatif hasarı.
Sonuç: DNA sarmallarının yıkımı, mutasyon ve immünsüpresyon32. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Psoriasis tedavisinde banyo PUVA'nın etkinliğinin araştırılması - Sayfa 21
Psoralenler UVA'dan gelen fotonların absorbsiyonu ile DNA içine girerler ve DNA' daki pirimidin ve timidinlerle kovalent çapraz bağlar kurarlar. Bu çapraz bağların oluşumu, DNA sentezinin ve ınitozun irreversible fotoinhibisyonuna neden olur. Bu reaksiyon hiperproliferatif psoriatik epiderınisteki patolojik olayların geriye döndürülmesi açısından önemlidir (5, 19, 25). Psoralenler sadece hücresel...
Mogan Gölü'ndeki olası kirlenmenin sazan balıklarında (Cyprinus carpio L.) comet testi kullanılarak araştırılması - Sayfa 19
sayıda mutasyon olayı organizmaların çevreye uyum süreçlerinin bozulması ile ilişkilendirilmiştir 34. Oksidatif DNA hasarı için, sıçanda tanımlanmış olan her 130.000 bazda bir 8-hidroksiguanin hasarı düzeyi, çoğu balık için de benzer bulunmuştur 34. Endojen ve spontan gelişen bu oksidatif DNA hasarı, aromatik nitro bileşikler ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar gibi redoks siklusu aracılığıyla ...
Kurşunla lipid peroksidasyon oluşturulan ratlarda köpekbalığı karaciğeri yağının etkileri - Sayfa 32
22 ya da kantitatif bir göstergesi olmamakla beraber, lipid peroksidasyonunun derecesiyle iyi uyum göstermesi nedeniyle oksidatif stresi belirlemede sıklıkla kullanılmaktadır. Lipid peroksidasyonu sonucu oluşan lipid peroksitleri ve MDA, membran komponentlerinin çapraz bağlanma ve polimerizasyonuna bunun neticesinde de membranın akıcılığının azalmasına, membran fonksiyonlarının yavaşlamasına, mem...

32. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

etki
hasarı
hasar
hücre
protein
mutasyon


32. SAYFA ICERIGI

23
ortaya çıkardığı immünsüpresyonun gelişim aşamasındaki bazı basamakların blokajı ile kanser gelişiminin azaltılmasının mümkün olduğu görülmüştür. Ayrıca, yapılan bir çalışmada kronik UVR maruziyeti altında kalmış farelerin cis-UCA monoklonal antikoru, PAF reseptör antagonisti, serotonin reseptör antagonisti ile tedavi edilmesi sonucu ortaya çıkacak kanser riskininin azaldığı görülmüştür (77).

Tablo 2: PUVA Tedavisinin Hücresel Düzeyde Terapötik ve Karsinojenik Etki Mekanizmaları (2, 74).

Reaksiyon tipi

Terapötik etki

Karsinojenik etki

Tip 1: 8-MOPun DNAnın pirimidin bağlarına

Hücresel

bağlanması: ölümcül mutasyon

Makromoleküllere

ve sarmallar arası çapraz bağ

Bağlanması

oluşumu.

Protein ve enzimlere bağlanma:

fonksiyonel hasar. Sitokin ve büyüme faktörlerine kovalan bağlanma: inhibisyon.

DNAnın pirimidin bağlarına bağlanması: ölümcül ve ölümcül olmayan tek fonksiyonlu türevler,
siklobutan pirimidin dimerleri, sarmallar arası çapraz bağ oluşumu. DNAda interkalasyon: çerçeve kayması mutasyonu,

Sonuç: Antiproliferatif, sitotoksik, anti-inflamatuvar etki

lenfositlere fototoksik hasar. Sonuç: DNA hasarı, mutasyon, immünsüpresyon

Tip 2: Serbest Radikaller

Enzimlerin, hücresel proteinlerin, hücre membranı ve reseptör proteinlerinin oksidatif hasarı Sonuç: Sitotoksik etki, hücresel fonksiyonların değişimi ve
inhibisyonu

DNAnın oksidatif hasarı. Lenfositlerin oksidatif hasarı.
Sonuç: DNA sarmallarının yıkımı, mutasyon ve immünsüpresyon

İlgili Kaynaklar

single.php