25
3. GEREÇ VE YÖNTEM
Bu tek merkezli, retrospektif, gözlemsel ve tanımlayıcı çalışma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalında gerçekleştirildi. Çalışma grubunu kliniğimizin MF polikliniğinde takipli ve bu nedenle 1994 ile 2006 yılları arasında en az 40 seans PUVA tedavisi almış ve sonrasında 5 yıldan fazla bir süre izlenmiş olan hastalar oluşturdu. Bu süre içinde kliniğimizde 118 MF’li hasta PUVA tedavisi almıştı. Çalışmamıza sadece 2012 yılında rutin takipleri süren hastalar dahil edildi. Onyedisi kadın, 33’ü erkek olmak üzere toplam 50 hastanın verileri değerlendirildi.
MF polikliniğinde hasta takip dosyalarında hastaların demografik bilgileri, ayrıntılı anamnez, özgeçmiş ve soygeçmiş bilgileri, sistemik/dermatolojik muayene bulguları, histopatolojik bulgular, ileri tetkik ve tedavi bilgileri yer almaktadır. Hastaların kontrol muayenelerinde yeni görülen bulgular not edilmektedir. Fototerapi dosyalarında ise tedavi şekli, süresi, seans sayısı ve UVA dozu ayrıntılı olarak not edilmektedir.
Fotoduyarlandırıcı olarak hastaların tümünde 8-MOP kullanılmıştır. Hastalar 8-MOP’un sistemik alımından 2 saat sonra UVA ışınlarına maruz bırakılmıştır. Başlangıç UVA dozu deri tipine göre belirlenmiş, haftada 3-4 seans alacak şekilde tedaviye başlanarak haftada 0.5-1 J/cm2 doz artışı yapılmıştır. Lezyonların gerilemesiyle indüksiyon tedavisi sonlandırılmış, doz sabitlenmiş ve seans sayısı kademeli azaltılarak idame tedavisi yapılmıştır.
Çalışmanın amaçları doğrultusunda her hastanın dosya bilgileri ayrıntılı olarak incelendi. Analiz edilen veriler içerisinde hastaların deri tipi, hastalığın başlangıç yaşı, hastalık süresi, polikliniğimizdeki takip süresi, ilk PUVA tedavisinin verildiği yaş, PUVA tedavisi öncesi ve sonrası kullanılan ilaçlar, ayrıca UVB/dbUVB tedavisi alıp almadığı, PUVA tedavisinin toplam süresi, seans sayısı, toplam UVA dozu, deri kanseri gelişimi başta olmak üzere PUVA’ya bağlı kronik deri yan etkileri değerlendirildi. Deri kanseri saptanan hastalar bu açıdan başka risk faktörü olup olmaması açısından değerlendirildi.
Takip süresi, hastalara kliniğimizde PUVA tedavisine başlandığı tarihten, çalışmamıza katıldıkları 2012 yılına kadar geçen sürenin yıl olarak kaydedilmesi ile saptandı.
Her hasta için PUVA tedavisine başlama yılı ve yaşı, en son PUVA tedavisini aldığı yıl kaydedildi. PUVA’ya başlama yılı maruziyet yılı olarak belirlendi.
Toplam PUVA seansı ve toplam UVA dozu, PUVA tedavisine başlandığı andan 2012 yılına kadar geçen süre zarfında aldığı tüm tedavilerinin toplamını yansıtacak şeklinde kaydedildi. Birden fazla ayrı tedavi küründe PUVA tedavisi alan hastaların UVA dozları34. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

seans
puva
hasta
tedavisi
tedavi
hastalar


34. SAYFA ICERIGI

25
3. GEREÇ VE YÖNTEM
Bu tek merkezli, retrospektif, gözlemsel ve tanımlayıcı çalışma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalında gerçekleştirildi. Çalışma grubunu kliniğimizin MF polikliniğinde takipli ve bu nedenle 1994 ile 2006 yılları arasında en az 40 seans PUVA tedavisi almış ve sonrasında 5 yıldan fazla bir süre izlenmiş olan hastalar oluşturdu. Bu süre içinde kliniğimizde 118 MF’li hasta PUVA tedavisi almıştı. Çalışmamıza sadece 2012 yılında rutin takipleri süren hastalar dahil edildi. Onyedisi kadın, 33’ü erkek olmak üzere toplam 50 hastanın verileri değerlendirildi.
MF polikliniğinde hasta takip dosyalarında hastaların demografik bilgileri, ayrıntılı anamnez, özgeçmiş ve soygeçmiş bilgileri, sistemik/dermatolojik muayene bulguları, histopatolojik bulgular, ileri tetkik ve tedavi bilgileri yer almaktadır. Hastaların kontrol muayenelerinde yeni görülen bulgular not edilmektedir. Fototerapi dosyalarında ise tedavi şekli, süresi, seans sayısı ve UVA dozu ayrıntılı olarak not edilmektedir.
Fotoduyarlandırıcı olarak hastaların tümünde 8-MOP kullanılmıştır. Hastalar 8-MOP’un sistemik alımından 2 saat sonra UVA ışınlarına maruz bırakılmıştır. Başlangıç UVA dozu deri tipine göre belirlenmiş, haftada 3-4 seans alacak şekilde tedaviye başlanarak haftada 0.5-1 J/cm2 doz artışı yapılmıştır. Lezyonların gerilemesiyle indüksiyon tedavisi sonlandırılmış, doz sabitlenmiş ve seans sayısı kademeli azaltılarak idame tedavisi yapılmıştır.
Çalışmanın amaçları doğrultusunda her hastanın dosya bilgileri ayrıntılı olarak incelendi. Analiz edilen veriler içerisinde hastaların deri tipi, hastalığın başlangıç yaşı, hastalık süresi, polikliniğimizdeki takip süresi, ilk PUVA tedavisinin verildiği yaş, PUVA tedavisi öncesi ve sonrası kullanılan ilaçlar, ayrıca UVB/dbUVB tedavisi alıp almadığı, PUVA tedavisinin toplam süresi, seans sayısı, toplam UVA dozu, deri kanseri gelişimi başta olmak üzere PUVA’ya bağlı kronik deri yan etkileri değerlendirildi. Deri kanseri saptanan hastalar bu açıdan başka risk faktörü olup olmaması açısından değerlendirildi.
Takip süresi, hastalara kliniğimizde PUVA tedavisine başlandığı tarihten, çalışmamıza katıldıkları 2012 yılına kadar geçen sürenin yıl olarak kaydedilmesi ile saptandı.
Her hasta için PUVA tedavisine başlama yılı ve yaşı, en son PUVA tedavisini aldığı yıl kaydedildi. PUVA’ya başlama yılı maruziyet yılı olarak belirlendi.
Toplam PUVA seansı ve toplam UVA dozu, PUVA tedavisine başlandığı andan 2012 yılına kadar geçen süre zarfında aldığı tüm tedavilerinin toplamını yansıtacak şeklinde kaydedildi. Birden fazla ayrı tedavi küründe PUVA tedavisi alan hastaların UVA dozları

İlgili Kaynaklar

single.php