27
4. BULGULAR
Bu retrospektif klinik çalışma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Mikozis Fungoides Polikliniğinde 1994 ile 2006 yılları arasında PUVA tedavisine başlanmış olan ve en az 40 seans olmak üzere aralıklı olarak fotokemoterapi gören, 2012 yılına kadar polikliniğimizde takipli olan hastalarla gerçekleştirildi.
Kliniğimizde 1994 2006 yılları arasında 50 kadın, 68 erkek olmak üzere toplam 118 MF’li hastada PUVA tedavisi başlanmıştı. Sonraki yıllarda 3 hasta ilişkisiz nedenlerden dolayı vefat etmişti. MF hastalığının nüks etmemesi, şikayetlerinin tamamen gerilemesi, ikamet yeri değişikliği, diğer sağlık merkezlerince takiplerinin devam ettirilmesi nedeniyle bu hastaların 68 tanesi tarafımıza poliklinik takiplerine gelmemiştir. Dolayısıyla 2012 yılına kadar düzenli olarak takiplerine devam edilen 50 MF hastası çalışmaya dahil edildi.
Çalışma serimiz cinsiyete göre dağılıma bakıldığında 17’si (%34) kadın, 33’ü (%66) erkek hastadan oluşuyordu; kadın/erkek oranı (K/E) 1/1.9 olarak belirlendi (Şekil 2).
Şekil 2. Hastaların Cinsiyete Göre Dağılımı

% 66

% 34

Kadın Erkek

Hastaların yaşları 19 ile 75 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 52.612.5 olarak belirlendi. Kadın hastaların yaş ortalaması 50.915.5, erkek hastaların yaş ortalaması ise 53.510.6 olarak saptandı. Yaş ve cinsiyet açısından kadın ve erkek hastalar arasında anlamlı bir fark gözlenmedi (p=0.503).36. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hastalar
hastaların
kadın
erkek
hasta
çalışma


36. SAYFA ICERIGI

27
4. BULGULAR
Bu retrospektif klinik çalışma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Mikozis Fungoides Polikliniğinde 1994 ile 2006 yılları arasında PUVA tedavisine başlanmış olan ve en az 40 seans olmak üzere aralıklı olarak fotokemoterapi gören, 2012 yılına kadar polikliniğimizde takipli olan hastalarla gerçekleştirildi.
Kliniğimizde 1994 2006 yılları arasında 50 kadın, 68 erkek olmak üzere toplam 118 MF’li hastada PUVA tedavisi başlanmıştı. Sonraki yıllarda 3 hasta ilişkisiz nedenlerden dolayı vefat etmişti. MF hastalığının nüks etmemesi, şikayetlerinin tamamen gerilemesi, ikamet yeri değişikliği, diğer sağlık merkezlerince takiplerinin devam ettirilmesi nedeniyle bu hastaların 68 tanesi tarafımıza poliklinik takiplerine gelmemiştir. Dolayısıyla 2012 yılına kadar düzenli olarak takiplerine devam edilen 50 MF hastası çalışmaya dahil edildi.
Çalışma serimiz cinsiyete göre dağılıma bakıldığında 17’si (%34) kadın, 33’ü (%66) erkek hastadan oluşuyordu; kadın/erkek oranı (K/E) 1/1.9 olarak belirlendi (Şekil 2).
Şekil 2. Hastaların Cinsiyete Göre Dağılımı

% 66

% 34

Kadın Erkek

Hastaların yaşları 19 ile 75 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 52.612.5 olarak belirlendi. Kadın hastaların yaş ortalaması 50.915.5, erkek hastaların yaş ortalaması ise 53.510.6 olarak saptandı. Yaş ve cinsiyet açısından kadın ve erkek hastalar arasında anlamlı bir fark gözlenmedi (p=0.503).

İlgili Kaynaklar

single.php