28
Hastalar <45 yaş, 45-65 yaş, >65 yaş olmak üzere 3 gruba bölündü, hasta dağılımı Şekil 3’de görülmektedir.

Şekil 3. Hastaların Yaşa Göre Dağılımı

35 30 25 20 12 15 10 5 0
< 45 yaş 31 7 45-65 yaş Hasta sayısı > 65 yaş

Hastalık tanısına göre incelendiğinde 45 hasta yama ve plak evre MF, 1 hasta eritrodermik MF, 1 hasta foliküler MF, 3 hasta poikilodermik MF tanısıyla takip ve tedavi edilmiştir (Tablo 3).

Tablo 3. MF Alt Gruplarının Cinsiyete Göre Dağılımı

Kadın

Yama-plak MF Eritrodermik MF Poikilodermik MF Folliküler MF

13 1 1 1

Erkek 32 0 2 0

Toplam (n=50) 45 1 3 137. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Son on yılda kliniğimizde takip edilen Mycozis Fungoides vakalarının retrospektif değerlendirilmesi - Sayfa 24
yüzü görünümüne neden olur. Ateş, titreme, iştahsızlık, kilo kaybı ve çok şiddetli kaşıntı vardır. El içi ve ayak tabanında da eritem, skuam ve fissürler bulunabilir. (44,51). Daha önce MF‟nin bir varyantı kabul edilen Sezary sendromunda eritrodermi, jeneralize lenfadenopati ve deri, lenf nodları ve periferik kanda neoplastik CD4+ T hücreleri (Sezary hücreleri) vardır. 2005 yılında yayınlanan WHO...
Mikozis Fungoides tanılı olgularda sitokin gen polimorfizmi - Sayfa 8
Şekil-1: Gövdede lokalize, MF yama evre lezyonu. Baslangıç deri lezyonları genellikle güneşten korunan; kalçalar, gövde ve ekstremitelerin kapalı kısımlarından başlar. Lezyonlar zamanla daha infiltre kırmızı kahverengi kabuklu plak halini alır. Multipl plak veya nodüller ve/veya sebebi açıklanamayan eritrodermi (Şekil-2) ile seyredebilir. Şekil-2: Eritrodermik MF. Genellikle anamnezde tanı önces...
Psoriasis hastalarında Helicobacter pylori enfeksiyonunun rolü The role of Helicobacter pylori enfection in psoriasis patients - Sayfa 42
Şekil 1. Psoriasis hastaları ve kontrol grubunun yaş ve cinsiyet dağılımı. Çalışmamızda 46 plak psoriasis, 7 guttat psoriasis ve birer eritrodermik, püstüler ve palmoplantar (PP) psoriasis hastası yer aldı (Şekil 2). Hasta sayısı 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Plak Guttat Püstüler Eritrodermik PP Şekil 2. Klinik tiplerine göre psoriasis hastalarının dağılımı. Hastaların ort...

37. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
plak
eritrodermik
hastaların
hastalar
hastalık


37. SAYFA ICERIGI

28
Hastalar <45 yaş, 45-65 yaş, >65 yaş olmak üzere 3 gruba bölündü, hasta dağılımı Şekil 3’de görülmektedir.

Şekil 3. Hastaların Yaşa Göre Dağılımı

35 30 25 20 12 15 10 5 0
< 45 yaş 31 7 45-65 yaş Hasta sayısı > 65 yaş

Hastalık tanısına göre incelendiğinde 45 hasta yama ve plak evre MF, 1 hasta eritrodermik MF, 1 hasta foliküler MF, 3 hasta poikilodermik MF tanısıyla takip ve tedavi edilmiştir (Tablo 3).

Tablo 3. MF Alt Gruplarının Cinsiyete Göre Dağılımı

Kadın

Yama-plak MF Eritrodermik MF Poikilodermik MF Folliküler MF

13 1 1 1

Erkek 32 0 2 0

Toplam (n=50) 45 1 3 1

İlgili Kaynaklar

single.php