29
MF hastalığının başlangıç yaşı kadınlarda 8 ile 68 arasında değişmekle birlikte ortalama başlangıç yaşı 3714 olarak bulundu. Erkek hastalarda MF başlangıç yaşı 16 ile 60 arasında değişmekte olup ortalama başlangıç yaşı 3813 olarak belirlendi.
MF hastalığı tanı yaşı açısından değerlendirildiğinde kadın hastaların tanı yaşı ortalama 4015 iken, erkek hastaların ortalama tanı yaşı 4312 olarak saptandı.
MF hastalığı lezyon süresi açısından bakıldığında kadınlarda 9 ile 48 yıl arasında değişmekte olup, ortalama hastalık süresi 15.19.4 yıl iken, erkek hastalarda hastalık süresi 8 ile 32 yıl arasında değişmekte olup ortama ortalama hastalık süresi 16.17.1 yıl olduğu saptandı.
Hastaların PUVA tedavisine başlanmasıyla birlikte polikliniğimizden takip süreleri 6 ile 18 yıl arasında değişmekte olup, ortalama takip süresi 10.22.8 yıl olarak belirlendi (Şekil 4).

Şekil 4. Hastaların Takip Sürelerine Göre Dağılımı

35 31
30
25
20
15
10
5
0 6-10 yıl

17
11-15 yıl
Takip Süresi

2 16-18 yıl

Hasta Sayısı

PUVA tedavisi sonrası takip süresi cinsiyetlere göre değerlendirildiğinde ise kadınlarda 7 ile 15 yıl arasında değişmekte olup, ortalama takip süresi 9.8 yıl iken, erkek hastalarda takip süresi 6 ile 18 yıl arasında değişmekte olup ortama olarak 10,5 yıl olduğu saptandı.
Hastaların 20’sine (%40) 1994 ile 2001 yılları arasında, 30’una (%60) 2002 ile 2006 yılları arasında PUVA tedavisi başlanmıştı.38. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

saptandı
hastaların
arasında
hasta
ortalama
tanı


38. SAYFA ICERIGI

29
MF hastalığının başlangıç yaşı kadınlarda 8 ile 68 arasında değişmekle birlikte ortalama başlangıç yaşı 3714 olarak bulundu. Erkek hastalarda MF başlangıç yaşı 16 ile 60 arasında değişmekte olup ortalama başlangıç yaşı 3813 olarak belirlendi.
MF hastalığı tanı yaşı açısından değerlendirildiğinde kadın hastaların tanı yaşı ortalama 4015 iken, erkek hastaların ortalama tanı yaşı 4312 olarak saptandı.
MF hastalığı lezyon süresi açısından bakıldığında kadınlarda 9 ile 48 yıl arasında değişmekte olup, ortalama hastalık süresi 15.19.4 yıl iken, erkek hastalarda hastalık süresi 8 ile 32 yıl arasında değişmekte olup ortama ortalama hastalık süresi 16.17.1 yıl olduğu saptandı.
Hastaların PUVA tedavisine başlanmasıyla birlikte polikliniğimizden takip süreleri 6 ile 18 yıl arasında değişmekte olup, ortalama takip süresi 10.22.8 yıl olarak belirlendi (Şekil 4).

Şekil 4. Hastaların Takip Sürelerine Göre Dağılımı

35 31
30
25
20
15
10
5
0 6-10 yıl

17
11-15 yıl
Takip Süresi

2 16-18 yıl

Hasta Sayısı

PUVA tedavisi sonrası takip süresi cinsiyetlere göre değerlendirildiğinde ise kadınlarda 7 ile 15 yıl arasında değişmekte olup, ortalama takip süresi 9.8 yıl iken, erkek hastalarda takip süresi 6 ile 18 yıl arasında değişmekte olup ortama olarak 10,5 yıl olduğu saptandı.
Hastaların 20’sine (%40) 1994 ile 2001 yılları arasında, 30’una (%60) 2002 ile 2006 yılları arasında PUVA tedavisi başlanmıştı.

İlgili Kaynaklar

single.php