30
Hastaların 48’i (%96) sadece tüm vücut PUVA tedavisi, 2 (%4) hasta ise buna ek olarak topikal el-ayak PUVA tedavisi almıştı. Bazı hastalar nüks dolayısıyla birden fazla zamanda PUVA tedavisi almıştır.
Fitzpatrick sınıflamasına göre deri tipi II olan hasta sayısı 11 (%22), deri tipi III olan hasta sayısı 35 (%70), deri tipi IV olan hasta sayısı 4 (%8) olarak belirlendi (Tablo 4).

Tablo 4. Hastaların Deri Tipine Göre Dağılımları

Deri tipi I II III IV

Sayı (n=50) 0 11 35 4

% 0 22 70 8

Çalışmaya dahil edilen hastaların PUVA tedavisine ilk başlama yaşı 10 ile 67 arasında değişmekte olup, ortalama başlama yaşı 42.112.4 olarak saptandı. PUVA tedavilerinin toplam süresi 4 ile 87 ay arasında değişmekteydi. Ortalama tedavi süresi 20.815.6 ay olup ortanca değeri 16.5 olarak saptandı.
Hastaların aldığı toplam UVA dozu 26 J/cm2 ile 1514 J/cm2 arasında değişmekteydi. Ortalama UVA dozu 552.8371.6 J/cm2 olup ortanca değeri 461 olarak saptandı (Şekil 5).
Şekil 5. Hastaların Aldığı Kümülatif UVA Dozlarına Göre Dağılımları

Hasta Sayısı

20 18 16 14 12 10
8 6 4 2 0
< 99 100-299 300-499 500-999 1000-1499 > 1500

Kümülatif UVA Dozu (J/cm2)39. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hastalar
puva
hasta
tedavi
dozu
tedavisi


39. SAYFA ICERIGI

30
Hastaların 48’i (%96) sadece tüm vücut PUVA tedavisi, 2 (%4) hasta ise buna ek olarak topikal el-ayak PUVA tedavisi almıştı. Bazı hastalar nüks dolayısıyla birden fazla zamanda PUVA tedavisi almıştır.
Fitzpatrick sınıflamasına göre deri tipi II olan hasta sayısı 11 (%22), deri tipi III olan hasta sayısı 35 (%70), deri tipi IV olan hasta sayısı 4 (%8) olarak belirlendi (Tablo 4).

Tablo 4. Hastaların Deri Tipine Göre Dağılımları

Deri tipi I II III IV

Sayı (n=50) 0 11 35 4

% 0 22 70 8

Çalışmaya dahil edilen hastaların PUVA tedavisine ilk başlama yaşı 10 ile 67 arasında değişmekte olup, ortalama başlama yaşı 42.112.4 olarak saptandı. PUVA tedavilerinin toplam süresi 4 ile 87 ay arasında değişmekteydi. Ortalama tedavi süresi 20.815.6 ay olup ortanca değeri 16.5 olarak saptandı.
Hastaların aldığı toplam UVA dozu 26 J/cm2 ile 1514 J/cm2 arasında değişmekteydi. Ortalama UVA dozu 552.8371.6 J/cm2 olup ortanca değeri 461 olarak saptandı (Şekil 5).
Şekil 5. Hastaların Aldığı Kümülatif UVA Dozlarına Göre Dağılımları

Hasta Sayısı

20 18 16 14 12 10
8 6 4 2 0
< 99 100-299 300-499 500-999 1000-1499 > 1500

Kümülatif UVA Dozu (J/cm2)

İlgili Kaynaklar

single.php