32

Hastaların genel özellikleri ve PUVA tedavi özelliklerinin özeti Tablo 5’de verilmiştir.

Tablo 5. Çalışmaya Dahil Tüm Hastaların MF Hastalığı ve PUVA Tedavisi Özelliklerine Göre Dağılımı

Min-Max

OrtSD

Yaş MF lezyonu başlangıç yaşı MF tanı yaşı MF hastalık süresi (yıl) Takip süresi (yıl) PUVA başlama yaşı Tedavi süresi (ay) Toplam seans sayısı
Toplam UVA dozu Seans başına UVA dozu

19-75 8-68 10-67 8-48 6-18 10-67 4-87 42-1502 26-1514 0.5-8

52.6 12.5 36.9 13.0 42.5 12.4 15.8 7.8 10.2 2.8 42.1 12.4 20.8 15.6 163.6 216.8 552.8 371.6 2.9 2.5

Tedavi süresinin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında 33 erkek hasta ortalama 21.017.7 ay, 17 kadın hasta ortalama 20.411.4 ay PUVA tedavisi görmüştü. İstatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.
MFe eşlik eden dermatolojik hastalıklar açısından değerlendirildiğinde 1 hastada PLEVA, 1 hastada pitriazis likenoides kronika, 1 hastada lenfomatoid papüloz eşlik etmekte olduğu saptandı.
PUVA tedavisinin yanı sıra 9 (%18) hasta dbUVB tedavisi de almıştı. UVB seans sayısı 28 ile 90 arasında değişmekte olup ortalama seans sayısı 56.622.1 olarak belirlendi.
MF hastalığının tedavisine yönelik alınan PUVA dışı tedaviler açısından incelendiğinde, 1 hastanın PUVA öncesi asitretin tedavisi, 1 hastanın İFN -2a tedavisi almış olduğu saptandı. PUVA tedavisi sonrasında 2 hasta asitretin, 1 hastanın asitretin ve EKF, 3 hastanın asitretin ve İFN -2a, 1 hastanın topikal imikimod, 1 hastanın da asitretin ve metotreksat tedavileri almış olduğu belirlendi (Tablo 6).41. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
dozu
sayısı
puva
tedavi
arasında


41. SAYFA ICERIGI

32

Hastaların genel özellikleri ve PUVA tedavi özelliklerinin özeti Tablo 5’de verilmiştir.

Tablo 5. Çalışmaya Dahil Tüm Hastaların MF Hastalığı ve PUVA Tedavisi Özelliklerine Göre Dağılımı

Min-Max

OrtSD

Yaş MF lezyonu başlangıç yaşı MF tanı yaşı MF hastalık süresi (yıl) Takip süresi (yıl) PUVA başlama yaşı Tedavi süresi (ay) Toplam seans sayısı
Toplam UVA dozu Seans başına UVA dozu

19-75 8-68 10-67 8-48 6-18 10-67 4-87 42-1502 26-1514 0.5-8

52.6 12.5 36.9 13.0 42.5 12.4 15.8 7.8 10.2 2.8 42.1 12.4 20.8 15.6 163.6 216.8 552.8 371.6 2.9 2.5

Tedavi süresinin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında 33 erkek hasta ortalama 21.017.7 ay, 17 kadın hasta ortalama 20.411.4 ay PUVA tedavisi görmüştü. İstatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.
MFe eşlik eden dermatolojik hastalıklar açısından değerlendirildiğinde 1 hastada PLEVA, 1 hastada pitriazis likenoides kronika, 1 hastada lenfomatoid papüloz eşlik etmekte olduğu saptandı.
PUVA tedavisinin yanı sıra 9 (%18) hasta dbUVB tedavisi de almıştı. UVB seans sayısı 28 ile 90 arasında değişmekte olup ortalama seans sayısı 56.622.1 olarak belirlendi.
MF hastalığının tedavisine yönelik alınan PUVA dışı tedaviler açısından incelendiğinde, 1 hastanın PUVA öncesi asitretin tedavisi, 1 hastanın İFN -2a tedavisi almış olduğu saptandı. PUVA tedavisi sonrasında 2 hasta asitretin, 1 hastanın asitretin ve EKF, 3 hastanın asitretin ve İFN -2a, 1 hastanın topikal imikimod, 1 hastanın da asitretin ve metotreksat tedavileri almış olduğu belirlendi (Tablo 6).

İlgili Kaynaklar

single.php