33 Tablo 6. Çalışmaya Dahil Tüm Hastaların PUVA Yanı Sıra Almış Oldukları Tedaviler

Tedavi şekli
PUVA PUVA ve UVB Re-PUVA PUVA ve İNF PUVA ve İmikimod PUVA ve EKF PUVA ve Metotreksat PUVA ve Retinoid

Hasta sayısı (n=50)
50 9 4 4 1 1 1 7

Tüm hastaların 2sinde (%4) takipleri süresince deri kanseri/in situ karsinom gelişimi saptandı. Her iki hastanın cinsiyeti erkekti. Bir hastada 1 adet BHK gelişirken, diğer hastada 5ten fazla Bowen hastalığı lezyonu geliştiği saptandı.
Deri kanseri gelişen hastalarda PUVA tedavi süresi, seans sayısı ve alınan total UVA dozu Tablo 7’de gösterilmiştir. BHK gelişen hasta bu esnada 31 yaşındaydı ve hastalarımızın yaş ortalamasının (52.612.5) altındaydı.
Tedavi süresi ile malignite gelişimi arasındaki ilişkiye bakıldığında deri kanseri gelişen hastalarda ortalama tedavi süresi 63.528.9 ay, deri kanseri gelişmeyen hastalarda ortalama tedavi süresi 20.515.2 ay olarak belirlendi. Deri kanseri gelişen hastalarda ortalama seans sayısı 295.57.8, deri kanseri gelişmeyen hastalarda ise ortalama seans sayısı 157.6219.8 olup, ortanca değeri 106.5 olarak saptandı (Tablo 7).

Tablo 7. Deri Kanseri Gelişen ve Gelişmeyen Hastaların PUVA Tedavisi Açısından Karşılaştırmalı Bazı Özellikleri

Tedavi süresi (ay) Seans sayısı
Total doz (J/cm2)

Deri kanseri olan hastalar Deri kanseri olmayan hastalar

63.5 28.9

20.5 15.2

295.5 7.8

157.6 219.8

1452.2 87.3

511.9 324.142. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hastalar
seans
puva
hasta
tedavisi
ortalama


42. SAYFA ICERIGI

33 Tablo 6. Çalışmaya Dahil Tüm Hastaların PUVA Yanı Sıra Almış Oldukları Tedaviler

Tedavi şekli
PUVA PUVA ve UVB Re-PUVA PUVA ve İNF PUVA ve İmikimod PUVA ve EKF PUVA ve Metotreksat PUVA ve Retinoid

Hasta sayısı (n=50)
50 9 4 4 1 1 1 7

Tüm hastaların 2sinde (%4) takipleri süresince deri kanseri/in situ karsinom gelişimi saptandı. Her iki hastanın cinsiyeti erkekti. Bir hastada 1 adet BHK gelişirken, diğer hastada 5ten fazla Bowen hastalığı lezyonu geliştiği saptandı.
Deri kanseri gelişen hastalarda PUVA tedavi süresi, seans sayısı ve alınan total UVA dozu Tablo 7’de gösterilmiştir. BHK gelişen hasta bu esnada 31 yaşındaydı ve hastalarımızın yaş ortalamasının (52.612.5) altındaydı.
Tedavi süresi ile malignite gelişimi arasındaki ilişkiye bakıldığında deri kanseri gelişen hastalarda ortalama tedavi süresi 63.528.9 ay, deri kanseri gelişmeyen hastalarda ortalama tedavi süresi 20.515.2 ay olarak belirlendi. Deri kanseri gelişen hastalarda ortalama seans sayısı 295.57.8, deri kanseri gelişmeyen hastalarda ise ortalama seans sayısı 157.6219.8 olup, ortanca değeri 106.5 olarak saptandı (Tablo 7).

Tablo 7. Deri Kanseri Gelişen ve Gelişmeyen Hastaların PUVA Tedavisi Açısından Karşılaştırmalı Bazı Özellikleri

Tedavi süresi (ay) Seans sayısı
Total doz (J/cm2)

Deri kanseri olan hastalar Deri kanseri olmayan hastalar

63.5 28.9

20.5 15.2

295.5 7.8

157.6 219.8

1452.2 87.3

511.9 324.1

İlgili Kaynaklar

single.php