34
Hasta sayısının ve deri kanseri gelişmiş olgu sayısının az olması ve ortaya çıkacak sonucun anlamlı olması beklenmediğinden bu iki grup arasında istatistiksel karşılaştırma yapılmadı.
Melanom dışı deri kanseri gelişimi gözlenen hastalarda uzun süreli UVA maruziyeti dışında deri kanseri gelişimi açısından arsenik ve katran maruziyeti, radyoterapi, UVB tedavisi gibi ek risk faktörlerine rastlanmadı. Fakat BHK gelişen 2 numaralı genç hastada MF’e ek olarak lenfomatoid papüloz hastalığı mevcuttu. Bu hastada erken yaşta PUVA tedavisi, PUVA sonrası asitretin, metotreksat gibi immünsüpresif ajan kullanımı ve deri tipinin II olması gibi risk faktörleri kaydedildi (Şekil 7).
Şekil 7. Yüzde 1 adet bazal hücreli karsinom (Deri kanseri gelişen olgu 2)43. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
puva
deri
gelişen
tedavisi
kanseri


43. SAYFA ICERIGI

34
Hasta sayısının ve deri kanseri gelişmiş olgu sayısının az olması ve ortaya çıkacak sonucun anlamlı olması beklenmediğinden bu iki grup arasında istatistiksel karşılaştırma yapılmadı.
Melanom dışı deri kanseri gelişimi gözlenen hastalarda uzun süreli UVA maruziyeti dışında deri kanseri gelişimi açısından arsenik ve katran maruziyeti, radyoterapi, UVB tedavisi gibi ek risk faktörlerine rastlanmadı. Fakat BHK gelişen 2 numaralı genç hastada MF’e ek olarak lenfomatoid papüloz hastalığı mevcuttu. Bu hastada erken yaşta PUVA tedavisi, PUVA sonrası asitretin, metotreksat gibi immünsüpresif ajan kullanımı ve deri tipinin II olması gibi risk faktörleri kaydedildi (Şekil 7).
Şekil 7. Yüzde 1 adet bazal hücreli karsinom (Deri kanseri gelişen olgu 2)

İlgili Kaynaklar

single.php