35 Deri kanseri gelişmi gözlenen bu 2 hastanın genel özellikleri Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8. Deri Kanseri Gelişen Olguların Genel Özellikleri

Cinsiyet Yaş Hastalık süresi PUVA başlama yaşı Deri tipi PUVA öncesi malignite Ek risk faktörü Tedavi süresi Toplam seans sayısı Total UVA dozu (J/cm2) Ek hastalık Ek tedavi Malignite
Yeri Gelişim süresi Tedavisi

OLGU 1
Erkek 54
27 yıl 42 IV yok yok
79 ay 290 1390.5 Yok Asitretin Çoğul Bowen hastalığı (>5 adet) Gövde 11 yıl İmikimiod krem

Diğer PUVA yan etkileri PUVA lentigosu Hipopigmente maküller

OLGU 2
Erkek 32
19 yıl 23 II yok
Metotreksat kullanımı 48 ay 301 1514
Lenfomatoid papüloz Asitretin, Metotreksat
BHK (1 adet)
Yüz 7 yıl Eksizyon
PUVA lentigosu

Hastaların 6’sında (%12) PUVA lentigoları geliştiği saptandı. Bu hastaların aldığı toplam UVA dozu 457 J/cm2 ile 1514 J/cm2 arasında değişmekte olup ortalama toplam UVA dozu 1205.8 J/cm2, ortalama seans sayısı ise 93 ile 440 arasında değişmekte olup 247.5 olarak saptandı. Deri kanseri gelişimi gözlenen 2 hastada da PUVA lentigoları mevcuttu (Şekil 8 ve Şekil 9).44. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tedavisi
sayısı
seans
tedavi
puva
deri


44. SAYFA ICERIGI

35 Deri kanseri gelişmi gözlenen bu 2 hastanın genel özellikleri Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8. Deri Kanseri Gelişen Olguların Genel Özellikleri

Cinsiyet Yaş Hastalık süresi PUVA başlama yaşı Deri tipi PUVA öncesi malignite Ek risk faktörü Tedavi süresi Toplam seans sayısı Total UVA dozu (J/cm2) Ek hastalık Ek tedavi Malignite
Yeri Gelişim süresi Tedavisi

OLGU 1
Erkek 54
27 yıl 42 IV yok yok
79 ay 290 1390.5 Yok Asitretin Çoğul Bowen hastalığı (>5 adet) Gövde 11 yıl İmikimiod krem

Diğer PUVA yan etkileri PUVA lentigosu Hipopigmente maküller

OLGU 2
Erkek 32
19 yıl 23 II yok
Metotreksat kullanımı 48 ay 301 1514
Lenfomatoid papüloz Asitretin, Metotreksat
BHK (1 adet)
Yüz 7 yıl Eksizyon
PUVA lentigosu

Hastaların 6’sında (%12) PUVA lentigoları geliştiği saptandı. Bu hastaların aldığı toplam UVA dozu 457 J/cm2 ile 1514 J/cm2 arasında değişmekte olup ortalama toplam UVA dozu 1205.8 J/cm2, ortalama seans sayısı ise 93 ile 440 arasında değişmekte olup 247.5 olarak saptandı. Deri kanseri gelişimi gözlenen 2 hastada da PUVA lentigoları mevcuttu (Şekil 8 ve Şekil 9).

İlgili Kaynaklar

single.php