37
PUVA lentigosu olmayan 44 hastanın hiçbirinde deri kanseri gelişmemişti. PUVA lentigosu gelişimi ile kutane malignite gelişimi arasındaki ilişki Fisher kesin ki-kare testi ile değerlendirildi ve anlamlı bulundu (p=0.01).
PUVA’ya bağlı diğer kronik yan etkiler açısından değerlendirildiğinde biri çoğul Bowen hastalığı ve PUVA lentigoları olan hasta (Şekil 10) olmak üzere 2 hastada fototerapi sonrası üst ve alt ekstremitelerde dağınık yerleşimli çok sayıda guttat hipopigmente yama lezyonlar oluşmuştu.
Hastalarımızın hiçbirinde takipleri sırasında malign melanom gelişimine rastlanmadı.
Şekil 10. Karın bölgesinde 1 adet Bowen hastalığı* lezyonu, çevrede yaygın PUVA
lentigoları ve hipopigmente maküller (Deri kanseri gelişen olgu 1)46. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

puva
hasta
deri
malign
hastalığı
gelişimi


46. SAYFA ICERIGI

37
PUVA lentigosu olmayan 44 hastanın hiçbirinde deri kanseri gelişmemişti. PUVA lentigosu gelişimi ile kutane malignite gelişimi arasındaki ilişki Fisher kesin ki-kare testi ile değerlendirildi ve anlamlı bulundu (p=0.01).
PUVA’ya bağlı diğer kronik yan etkiler açısından değerlendirildiğinde biri çoğul Bowen hastalığı ve PUVA lentigoları olan hasta (Şekil 10) olmak üzere 2 hastada fototerapi sonrası üst ve alt ekstremitelerde dağınık yerleşimli çok sayıda guttat hipopigmente yama lezyonlar oluşmuştu.
Hastalarımızın hiçbirinde takipleri sırasında malign melanom gelişimine rastlanmadı.
Şekil 10. Karın bölgesinde 1 adet Bowen hastalığı* lezyonu, çevrede yaygın PUVA
lentigoları ve hipopigmente maküller (Deri kanseri gelişen olgu 1)

İlgili Kaynaklar

single.php