40
kullanmış olmak SHK açısından riski arttıran önemli faktörler olarak dikkat çekmiştir. BHK açısından değerlendirildiğinde ise 450 seans üzeri gibi daha yüksek PUVA tedavisinde riskin 4 kat arttığı gözlenmiş. Ayrıca uzun süreli metotreksat tedavisi risk faktörü olarak değerlendirilirken, deri tipinin BHK için riski artırmadığı gözlenmiştir (90).
Stern ve ark. 1998 yılında aynı hasta grubuyla yaptığı çalışmada BHK gelişme riskinin 337 seansın üzerinde PUVA tedavisi almış psoriazisli hastalarda 100 seanstan daha az alanlara göre en az 3 kat artmış olduğunu göstermiştir (92). Çalışmamıza dahil edilen MFli 50 hastanın aldığı PUVA tedavisi 42 ile 1502 seans arasında değişirken ortalama seans sayısı 163.6216.8 (ortanca değeri 110.5) olarak saptandı. Hastaların 1’inde çoğul Bowen hastalığı, 1’inde ise 1 adet BHK gelişimi saptanmıştır. Vücudun kapalı yerlerinde 5’ten fazla Bowen hastalığı gelişen hastada seans sayısı 290, aldığı kümülatif UVA dozu 1390.5 J/cm2 idi. BHK gelişen hastanın aldığı toplam seans sayısı ise 301, kümülatif UVA dozu ise 1514 J/cm2 olarak saptanmıştır.
Herrmann ve ark.’nın Amerika’da 1978 ile 1993 yılları arasında fototerapi almış, takip süresi 2 ay ile 15 yıl arasında değişen 82 MF hastasıyla yaptığı çalışmada hastaların %10’unda fototerapiye bağlı kronik deri hasarı oluştuğunu bildirmiştir. Buna PUVA lentigosu, aktinik keratoz, 3 hastada BHK, 3 hastada SHK gelişimi dahildi. PUVA’ya bağlı kronik deri hasarı gelişimi gözlenen bu hastalar 10 yıldan daha uzun süreli ve 2000 J/cm2’den fazla PUVA tedavisi almıştı. Çalışmada bu hastaların Fitzpatrick deri tipleri tip I ve II olduğu belirtilmişti.
Mckenna ve ark. 1979-1991 yılları arasında PUVA tedavisi görmüş, 245 psoriazis hastasıyla yaptıkları çalışmada ortalama PUVA seans sayısı 59, ortalama total doz 133 J/cm2 olan hastaların %2.4’ünde SHK, BHK, Bowen hastalığı gibi melanom dışı deri kanseri gelişimi saptamışlardı. Kutane malignite saptanan hastalarda ortalama seans sayısı 225, ortalama total UVA dozu 654 J/cm2 olarak genel ortalamaya göre oldukça yüksek olarak kaydedilmişti. Çalışma sonucunda 100’den fazla seans sayısı ve 250 J/cm2’den fazla UVA dozunda tedavi alan hastalarda kutane malignite riskinin istatistiki olarak artmış olduğu bulunmuştur (96).
Lindelöf ve ark. İsveç’te PUVA tedavisi sonrası deride SHK gelişimi gözlenen psoriazis, ekzema, liken planus vakalarından oluşan 24 hasta ile yaptıkları karşılaştırmalı olgu-kontrol çalışmasında daha önce metotreksat tedavisi almış hastalarda SHK riskin artmış olabileceğini vurgulamışlardır (97). Bizim çalışmamızda Bowen hastalığı gelişen olgumuzun PUVA49. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ortalama
hasta
gelişimi
malignite
hastalar
seans


49. SAYFA ICERIGI

40
kullanmış olmak SHK açısından riski arttıran önemli faktörler olarak dikkat çekmiştir. BHK açısından değerlendirildiğinde ise 450 seans üzeri gibi daha yüksek PUVA tedavisinde riskin 4 kat arttığı gözlenmiş. Ayrıca uzun süreli metotreksat tedavisi risk faktörü olarak değerlendirilirken, deri tipinin BHK için riski artırmadığı gözlenmiştir (90).
Stern ve ark. 1998 yılında aynı hasta grubuyla yaptığı çalışmada BHK gelişme riskinin 337 seansın üzerinde PUVA tedavisi almış psoriazisli hastalarda 100 seanstan daha az alanlara göre en az 3 kat artmış olduğunu göstermiştir (92). Çalışmamıza dahil edilen MFli 50 hastanın aldığı PUVA tedavisi 42 ile 1502 seans arasında değişirken ortalama seans sayısı 163.6216.8 (ortanca değeri 110.5) olarak saptandı. Hastaların 1’inde çoğul Bowen hastalığı, 1’inde ise 1 adet BHK gelişimi saptanmıştır. Vücudun kapalı yerlerinde 5’ten fazla Bowen hastalığı gelişen hastada seans sayısı 290, aldığı kümülatif UVA dozu 1390.5 J/cm2 idi. BHK gelişen hastanın aldığı toplam seans sayısı ise 301, kümülatif UVA dozu ise 1514 J/cm2 olarak saptanmıştır.
Herrmann ve ark.’nın Amerika’da 1978 ile 1993 yılları arasında fototerapi almış, takip süresi 2 ay ile 15 yıl arasında değişen 82 MF hastasıyla yaptığı çalışmada hastaların %10’unda fototerapiye bağlı kronik deri hasarı oluştuğunu bildirmiştir. Buna PUVA lentigosu, aktinik keratoz, 3 hastada BHK, 3 hastada SHK gelişimi dahildi. PUVA’ya bağlı kronik deri hasarı gelişimi gözlenen bu hastalar 10 yıldan daha uzun süreli ve 2000 J/cm2’den fazla PUVA tedavisi almıştı. Çalışmada bu hastaların Fitzpatrick deri tipleri tip I ve II olduğu belirtilmişti.
Mckenna ve ark. 1979-1991 yılları arasında PUVA tedavisi görmüş, 245 psoriazis hastasıyla yaptıkları çalışmada ortalama PUVA seans sayısı 59, ortalama total doz 133 J/cm2 olan hastaların %2.4’ünde SHK, BHK, Bowen hastalığı gibi melanom dışı deri kanseri gelişimi saptamışlardı. Kutane malignite saptanan hastalarda ortalama seans sayısı 225, ortalama total UVA dozu 654 J/cm2 olarak genel ortalamaya göre oldukça yüksek olarak kaydedilmişti. Çalışma sonucunda 100’den fazla seans sayısı ve 250 J/cm2’den fazla UVA dozunda tedavi alan hastalarda kutane malignite riskinin istatistiki olarak artmış olduğu bulunmuştur (96).
Lindelöf ve ark. İsveç’te PUVA tedavisi sonrası deride SHK gelişimi gözlenen psoriazis, ekzema, liken planus vakalarından oluşan 24 hasta ile yaptıkları karşılaştırmalı olgu-kontrol çalışmasında daha önce metotreksat tedavisi almış hastalarda SHK riskin artmış olabileceğini vurgulamışlardır (97). Bizim çalışmamızda Bowen hastalığı gelişen olgumuzun PUVA

İlgili Kaynaklar

single.php