II
İÇİNDEKİLER
TABLO LİSTESİ .III ŞEKİL LİSTESİ . IV KISALTMA LİSTESİ .V ÖZET .1 ABSTRACT .3 1. GİRİŞ VE AMAÇ .5 2. GENEL BİLGİLER .7
2.1. TANIM VE TARİHÇE .7 2.2. SINIFLAMA .7 2.3. NON-İYONİZE RADYASYON KAYNAKLARI .8 2.4. ETKİ MEKANİZMASI .9 2.5. EKSTRAKORPOREAL FOTOKEMOTERAPİ .12 2.6. FOTODİNAMİK TEDAVİ .13 2.7. MİKOZİS FUNGOİDES .14 2.8. MİKOZİS FUNGOİDES VE FOTOTERAPİ .16 2.9. FOTOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ .19 2.10. FOTOTERAPİ VE KARSİNOGENEZİS.22 3. GEREÇ VE YÖNTEM.25 4. BULGULAR .27 5. TARTIŞMA .38 6. SONUÇLAR .49 7. KAYNAKLAR.50 8. ÖZGEÇMİŞ .595. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Mikozis fungoides tanısında histomorfolojik, immünofenotipik (cd3, cd4, cd8) ve t hücre reseptörü gamma gen yeniden düzenlenmesinin değerlendirilmesi - Sayfa 2
2. GENEL BİLGİLER………..………………………………………....2 2.1. Deri dokusunun normal yapısı…………………………………....2 2.2. Deri lenfomaları…………………………………………………..3 2.2.1. Mikozis Fungoides….……………………………………...5 2.3. Mikozis Fungoides benzeri klinik ve histomorolojiye sahip deri Lezyonları…………………………………………………….. 11 2.3.1. Parapsöriazis…………………………………………….11 2.3.2. Likenoid dermatozlar………………………………… ...12 2.3.3. Spongiotik dermat...
Vitiligolu hastalarda işitsel beyin sapı uyarılmış potansiyelleri, tiroid fonksiyon testleri ve tiroid otoantikor düzeylerinin incelenmesi - Sayfa 4
Vogt Koyanagi Harada Sendromu .............................................................................. 21 Waardenburg sendromu (WS)..................................................................................... 21 İto ’nun Hipomelanozu ............................................................................................... 22 Tüberoskleroz (TS) .....................................
Puva ve dar bant uvb fototerapilerinin derideki etkilerinin dermoskopla izlenmesi - Sayfa 52
Tablo 4-1. DB-UVB tedavisi gören hastaların tedavi bilgileri ve aylara göre doz dağılımı Hasta Yaş Cinsiyet Tedavi Teşhis Kümülatif Toplam Deri Çıkılan no süresi ay tedavi alınan tipi maksim dozları mj/cm2 seans sayısı um dozlar 31 K 4 Psoriasis 1 vulgaris 38,250 39 4 1,850 27 K 5 Psoriasis 2 vulgaris 38,700 35 3 2,000 45 E ...

5. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

mikozis
fungoides
tedavi
yöntem
etki
bulgular


5. SAYFA ICERIGI

II
İÇİNDEKİLER
TABLO LİSTESİ .III ŞEKİL LİSTESİ . IV KISALTMA LİSTESİ .V ÖZET .1 ABSTRACT .3 1. GİRİŞ VE AMAÇ .5 2. GENEL BİLGİLER .7
2.1. TANIM VE TARİHÇE .7 2.2. SINIFLAMA .7 2.3. NON-İYONİZE RADYASYON KAYNAKLARI .8 2.4. ETKİ MEKANİZMASI .9 2.5. EKSTRAKORPOREAL FOTOKEMOTERAPİ .12 2.6. FOTODİNAMİK TEDAVİ .13 2.7. MİKOZİS FUNGOİDES .14 2.8. MİKOZİS FUNGOİDES VE FOTOTERAPİ .16 2.9. FOTOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ .19 2.10. FOTOTERAPİ VE KARSİNOGENEZİS.22 3. GEREÇ VE YÖNTEM.25 4. BULGULAR .27 5. TARTIŞMA .38 6. SONUÇLAR .49 7. KAYNAKLAR.50 8. ÖZGEÇMİŞ .59

İlgili Kaynaklar

single.php