44
Tablo 9. PUVA Tedavisinin Uzun Süreli Yan Etkileri Üzerine Yapılan Klinik Çalışmaların Karşılaştırılması

Çalışma ve yapıldığı ülke

Hasta sayısı ve tanısı

Ortalama
takip süresi
(yıl)

Ortalama
PUVA seans sayısı

Ortalama kümülatif
doz
(J/cm2)

NMDK gelişmi

McKenna ve 245 (psoriazis)
ark. (96) (İrlanda)

9.5

Smoller ve ark. (89) (ABD)

12 (mikozis fungoides)

1

59 bildirilmemiş

133 bildirilmemiş

6 (% 2.4)
BHK (6), SHK(çoğul),
Bowen hastalığı (1)
4 (% 33)
Bowen hastalığı (2),
SHK (2)

Malign melanom gelişimi
0
0

Malignite gelişen hastalarda Ek risk faktörleri

Diğer yan etkiler

Ort.seans sayısı
225

Ort.kümülatif doz (J/cm2)
654

UVB, MTX, razoksan

bildirilmemiş

110 bildirilmemiş Topikal NM, bildirilmemiş İNF, EB,
RAD, KT

Chuang ve ark. (109) (ABD)
Abdullah ve ark. (68) (İngiltere)

104 (psoriazis) 3

198 (psoriazis, parapsoriazis MF, AD, vitiligo, mastositoz)

10

43 458 bildirilmemiş 169.5

BHK (1)

0

SHK (1)

1

bildirilmemiş 200 bildirilmemiş 1101.9

bildirilmemiş bildirilmemiş

Azatioprin

PUVA lentigosu (%20)

Herrmann ve ark.(46) (ABD)

82 (mikozis fungoides)

3.5

bildirilmemiş bildirilmemiş BHK (3), SHK (3)

0

bildirilmemiş 2000

Deri tipi I
ve II olmaları

PUVA lentigosu, aktinik keratoz

Bizim
çalışmamız (Türkiye)

50 (mikozis fungoides)

10

163.6

552.8

BHK (1),
Bowen hastalığı (çoğul)

0

295.5

1452.2

MTX

PUVA lentigosu (%12)

AD: atopik dermatit, MTX: metotreksat, MF: mikozis fungoides, NM: nitrojen mustard, EB:elektron bombardımanı, RAD: ortovoltaj irradiasyon, İNF: interferon, KT: kemoterapi, NMDK: melanom dışı deri kanseri, BHK: bazal hücreli karsinom, SHK: skuamöz hücreli karsinom.53. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
puva
malign
gelişimi
deri
hastalığı


53. SAYFA ICERIGI

44
Tablo 9. PUVA Tedavisinin Uzun Süreli Yan Etkileri Üzerine Yapılan Klinik Çalışmaların Karşılaştırılması

Çalışma ve yapıldığı ülke

Hasta sayısı ve tanısı

Ortalama
takip süresi
(yıl)

Ortalama
PUVA seans sayısı

Ortalama kümülatif
doz
(J/cm2)

NMDK gelişmi

McKenna ve 245 (psoriazis)
ark. (96) (İrlanda)

9.5

Smoller ve ark. (89) (ABD)

12 (mikozis fungoides)

1

59 bildirilmemiş

133 bildirilmemiş

6 (% 2.4)
BHK (6), SHK(çoğul),
Bowen hastalığı (1)
4 (% 33)
Bowen hastalığı (2),
SHK (2)

Malign melanom gelişimi
0
0

Malignite gelişen hastalarda Ek risk faktörleri

Diğer yan etkiler

Ort.seans sayısı
225

Ort.kümülatif doz (J/cm2)
654

UVB, MTX, razoksan

bildirilmemiş

110 bildirilmemiş Topikal NM, bildirilmemiş İNF, EB,
RAD, KT

Chuang ve ark. (109) (ABD)
Abdullah ve ark. (68) (İngiltere)

104 (psoriazis) 3

198 (psoriazis, parapsoriazis MF, AD, vitiligo, mastositoz)

10

43 458 bildirilmemiş 169.5

BHK (1)

0

SHK (1)

1

bildirilmemiş 200 bildirilmemiş 1101.9

bildirilmemiş bildirilmemiş

Azatioprin

PUVA lentigosu (%20)

Herrmann ve ark.(46) (ABD)

82 (mikozis fungoides)

3.5

bildirilmemiş bildirilmemiş BHK (3), SHK (3)

0

bildirilmemiş 2000

Deri tipi I
ve II olmaları

PUVA lentigosu, aktinik keratoz

Bizim
çalışmamız (Türkiye)

50 (mikozis fungoides)

10

163.6

552.8

BHK (1),
Bowen hastalığı (çoğul)

0

295.5

1452.2

MTX

PUVA lentigosu (%12)

AD: atopik dermatit, MTX: metotreksat, MF: mikozis fungoides, NM: nitrojen mustard, EB:elektron bombardımanı, RAD: ortovoltaj irradiasyon, İNF: interferon, KT: kemoterapi, NMDK: melanom dışı deri kanseri, BHK: bazal hücreli karsinom, SHK: skuamöz hücreli karsinom.

İlgili Kaynaklar

single.php