49
6. SONUÇLAR
1. Çalışmamızda MF tanısı ile PUVA tedavisi almış ve ortalama 10 yıl süre ile izlenmiş 50 hastada bu tedavinin dermatolojik yan etkileri incelenmiştir. Toplumumuzda beklendiği üzere yaklaşık 3/4’ü Fitzpatrick sınıflamasına göre deri tipi III olan 50 MF’li hastanın %40’ından fazlası 300 ile 500 J/cm2 arasında, yaklaşık %15’i ise 1000 J/cm2 üzerinde UVA dozunda fototerapi almıştır.
2. Hastalarda PUVA tedavisinin geç yan etkilerinden olan PUVA lentigolarına %12 oranında rastlandı. Deri kanseri (bazal hücreli karsinom) ve Bowen hastalığı (in situ karsinom) ise toplam 2 hastada (%4) saptandı. Bu 2 hastanın aynı zamanda PUVA lentigoları vardı. PUVA lentigosu gelişimi ile kutane malignite gelişimi arasındaki ilişki anlamlı bulundu. Hastalarımızda görülen kutane malignite oranı benzer uluslar arası çalışmaların sonuçları ile kıyaslandı.
3. Deri kanseri gelişimi gösteren 2 hastada PUVA için tedavi süresi, seans sayısı maruz kalınan toplam UVA dozlarının diğer hastalara kıyasla oldukça yüksek olduğu (1000 J/cm2’nin üzerine) gözlendi. Bir hastanın deri tipi II idi ve PUVA tedavisi dışında metotreksat tedavisi de kullanmıştı.
4. Kutane malignite/in situ karsinom gelişen iki hastamızda da tümörlerin ciddi bir komplikasyonu görülmedi.
5. Mikozis fungoides gibi tedavi seçeneklerinin kısıtlı olduğu malign bir neoplazide olası uzun dönem yan etkileri PUVA’nın kullanılmasına engel oluşturmamaktadır. Bununla birlikte uzun süreli veya toplamda yüksek doza ulaşılan PUVA tedavisi deri kanseri riski taşıdığından bu tedaviye başlanması planlanan hastalar özenle seçilmeli, zorunlu olmadıkça yüksek toplam UVA dozlarına çıkılmamaya çalışılmalı, sekonder malignite riskini artırıcı diğer tedavi yöntemlerinin kullanımı açısından dikkat edilmeli ve tedavi sonrası dermatolojik takiplerine yaşam boyu devam edilmelidir. Bu şekilde deri kanseri gelişse bile morbiditesinin düşük olması sağlanabilir. PUVA lentigosu bulunan hastalarda dermatolojik kontrol muayeneleri daha sık olarak planlanabilir.58. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

puva
hastalar
deri
tedavi
tedavisi
süre


58. SAYFA ICERIGI

49
6. SONUÇLAR
1. Çalışmamızda MF tanısı ile PUVA tedavisi almış ve ortalama 10 yıl süre ile izlenmiş 50 hastada bu tedavinin dermatolojik yan etkileri incelenmiştir. Toplumumuzda beklendiği üzere yaklaşık 3/4’ü Fitzpatrick sınıflamasına göre deri tipi III olan 50 MF’li hastanın %40’ından fazlası 300 ile 500 J/cm2 arasında, yaklaşık %15’i ise 1000 J/cm2 üzerinde UVA dozunda fototerapi almıştır.
2. Hastalarda PUVA tedavisinin geç yan etkilerinden olan PUVA lentigolarına %12 oranında rastlandı. Deri kanseri (bazal hücreli karsinom) ve Bowen hastalığı (in situ karsinom) ise toplam 2 hastada (%4) saptandı. Bu 2 hastanın aynı zamanda PUVA lentigoları vardı. PUVA lentigosu gelişimi ile kutane malignite gelişimi arasındaki ilişki anlamlı bulundu. Hastalarımızda görülen kutane malignite oranı benzer uluslar arası çalışmaların sonuçları ile kıyaslandı.
3. Deri kanseri gelişimi gösteren 2 hastada PUVA için tedavi süresi, seans sayısı maruz kalınan toplam UVA dozlarının diğer hastalara kıyasla oldukça yüksek olduğu (1000 J/cm2’nin üzerine) gözlendi. Bir hastanın deri tipi II idi ve PUVA tedavisi dışında metotreksat tedavisi de kullanmıştı.
4. Kutane malignite/in situ karsinom gelişen iki hastamızda da tümörlerin ciddi bir komplikasyonu görülmedi.
5. Mikozis fungoides gibi tedavi seçeneklerinin kısıtlı olduğu malign bir neoplazide olası uzun dönem yan etkileri PUVA’nın kullanılmasına engel oluşturmamaktadır. Bununla birlikte uzun süreli veya toplamda yüksek doza ulaşılan PUVA tedavisi deri kanseri riski taşıdığından bu tedaviye başlanması planlanan hastalar özenle seçilmeli, zorunlu olmadıkça yüksek toplam UVA dozlarına çıkılmamaya çalışılmalı, sekonder malignite riskini artırıcı diğer tedavi yöntemlerinin kullanımı açısından dikkat edilmeli ve tedavi sonrası dermatolojik takiplerine yaşam boyu devam edilmelidir. Bu şekilde deri kanseri gelişse bile morbiditesinin düşük olması sağlanabilir. PUVA lentigosu bulunan hastalarda dermatolojik kontrol muayeneleri daha sık olarak planlanabilir.

İlgili Kaynaklar

single.php