III
TABLO LİSTESİ
Tablo 1. PUVA Tedavisi Endikasyonları Tablo 2. PUVA Tedavisinin Hücresel Düzeyde Terapötik ve Karsinojenik Etki
Mekanizmaları Tablo 3. MF Alt Gruplarının Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 4. Hastaların Deri Tipine Göre Dağılımları Tablo 5. Çalışmaya Dahil Tüm Hastaların MF Hastalığı ve PUVA Tedavisi
Özelliklerine Göre Dağılımı Tablo 6. Çalışmaya Dahil Tüm Hastaların PUVA Yanı Sıra Almış Oldukları
Tedaviler Tablo 7. Deri Kanseri Gelişen ve Gelişmeyen Hastaların PUVA Tedavisi
Açısından Karşılaştırmalı Bazı Özellikleri Tablo 8. Deri Kanseri Gelişen Olguların Genel Özellikleri Tablo 9. PUVA Tedavisinin Uzun Süreli Yan Etkileri Üzerine Yapılan Klinik
Çalışmaların Karşılaştırılması6. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

puva
tedavisi
açısından
almış
deri
kanseri


6. SAYFA ICERIGI

III
TABLO LİSTESİ
Tablo 1. PUVA Tedavisi Endikasyonları Tablo 2. PUVA Tedavisinin Hücresel Düzeyde Terapötik ve Karsinojenik Etki
Mekanizmaları Tablo 3. MF Alt Gruplarının Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 4. Hastaların Deri Tipine Göre Dağılımları Tablo 5. Çalışmaya Dahil Tüm Hastaların MF Hastalığı ve PUVA Tedavisi
Özelliklerine Göre Dağılımı Tablo 6. Çalışmaya Dahil Tüm Hastaların PUVA Yanı Sıra Almış Oldukları
Tedaviler Tablo 7. Deri Kanseri Gelişen ve Gelişmeyen Hastaların PUVA Tedavisi
Açısından Karşılaştırmalı Bazı Özellikleri Tablo 8. Deri Kanseri Gelişen Olguların Genel Özellikleri Tablo 9. PUVA Tedavisinin Uzun Süreli Yan Etkileri Üzerine Yapılan Klinik
Çalışmaların Karşılaştırılması

İlgili Kaynaklar

single.php