YABANCI DİLLER
İngilizce: İyi derecede Rusça: Orta derecede Azerice: İyi derecede

60

KATILDIĞI ULUSAL KONGRELER
5. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Kongresi, 13-16 Nisan 2011, Aydın. XX. Prof.Dr. A.Lutfü Tat Simpozyumu, 16-20 Kasım 2011, Ankara. 9. Çukurova Dermatoloji Günleri, 23-27 Mayıs, 2012, Adana
KATILDIĞI KONGRELERDEKİ SÖZLÜ SUNUMLAR
Akdağ Köse A, İşsever H, Ertan Atcı T, Ergün H, Balcıoğlu G. Fokal ve generalize vitiligo tanısı alan 84 olguda direkt immun floresan inceleme; liken ve sağlıklı olgularla kontrollu retrospektif bir çalışma. XX. Prof.Dr.A.Lütfü Tat Sempozyumu Güncel Konular 16-20 Kasım 2011 Ankara. Bildiri Kitabı SB36.s:41-42.
ULUSAL KONGRELERDEKİ POSTER SUNUMLAR
Yazganoğlu KD, Umarova M, Yazıcı S, Erbudak E, Özkaya E, Özarmağan G. Palmoplantar dermatozlar ve lokal PUVA. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi (19-23 Ekim 2010, Antalya), Bildiri Özetleri Kitabı: 101 (P100). (Poster)
Yazganoğlu KD, Büyükbabani N, Umarova M, Ertan T, Baykal C. Primer osteoma kutis. 5. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri (13-16 Nisan 2011, Kuşadası), Sempozyum Kitabı: 209 (P-39). (Poster)69. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Psoriasis hastalarında sistemik tedaviye uyum - Sayfa 151
135 7- 7. Ege Dermatoloji Günleri; Dermatolojide Alerji Testleri Kursu, 9-13 Mayıs 2012, İzmir. 8- 24. Ulusal Dermatoloji Kongresi; Uygulamalı Dermatokozmetoloji Kursu, 9-13 Ekim 2012, Gaziantep. KATILDIĞI TOPLANTILAR: 1- Tırnağa Güncel Bakış, 5 Haziran 2011, İstanbul. ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLAR: 1. Ozkaya E, Elinç-Aslan MS, Yazıcı S. Aquagenic urticaria and syncope associated with occu...
Yama testinde geç pozitifleşen kontakt alerjenler, testin optimal değerlendirme zamanı ve yinelenebilirlik oranları - Sayfa 89
82  XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2012, Gaziantep.  8. Ege Dermatoloji Günleri, 9-13 Mayıs 2012, İzmir. ULUSAL KONGRELERDEKİ POSTER SUNUMLAR 1- Yazganoğlu KD, Özkök-Akbulut T, Büyükbabani C, Baykal C. Meme başının nevoid hiperkeratozu: İlk ailesel olgu. XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi (913 Ekim 2012, Gaziantep), Bildiri Özetleri Kitabı: 109 (P146). (Poster) 2- Özkök Akbulut ...

69. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kongresi
ulusal
poster
katıldığı
bildiri
kongreler


69. SAYFA ICERIGI

YABANCI DİLLER
İngilizce: İyi derecede Rusça: Orta derecede Azerice: İyi derecede

60

KATILDIĞI ULUSAL KONGRELER
5. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Kongresi, 13-16 Nisan 2011, Aydın. XX. Prof.Dr. A.Lutfü Tat Simpozyumu, 16-20 Kasım 2011, Ankara. 9. Çukurova Dermatoloji Günleri, 23-27 Mayıs, 2012, Adana
KATILDIĞI KONGRELERDEKİ SÖZLÜ SUNUMLAR
Akdağ Köse A, İşsever H, Ertan Atcı T, Ergün H, Balcıoğlu G. Fokal ve generalize vitiligo tanısı alan 84 olguda direkt immun floresan inceleme; liken ve sağlıklı olgularla kontrollu retrospektif bir çalışma. XX. Prof.Dr.A.Lütfü Tat Sempozyumu Güncel Konular 16-20 Kasım 2011 Ankara. Bildiri Kitabı SB36.s:41-42.
ULUSAL KONGRELERDEKİ POSTER SUNUMLAR
Yazganoğlu KD, Umarova M, Yazıcı S, Erbudak E, Özkaya E, Özarmağan G. Palmoplantar dermatozlar ve lokal PUVA. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi (19-23 Ekim 2010, Antalya), Bildiri Özetleri Kitabı: 101 (P100). (Poster)
Yazganoğlu KD, Büyükbabani N, Umarova M, Ertan T, Baykal C. Primer osteoma kutis. 5. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri (13-16 Nisan 2011, Kuşadası), Sempozyum Kitabı: 209 (P-39). (Poster)

İlgili Kaynaklar

single.php