IV
ŞEKİL LİSTESİ
Şekil 1. Elektromanyetik Radyasyon Spektrumu Şekil 2. Hastaların Cinsiyete Göre Dağılımı Şekil 3. Hastaların Yaşa Göre Dağılımı Şekil 4. Hastaların Takip Sürelerine Göre Dağılımı Şekil 5. Hastaların Aldığı Kümülatif UVA Dozlarına Göre Dağılımları Şekil 6. Hastaların PUVA Seans Sayısına Göre Dağılımı Şekil 7. Yüzde 1 adet bazal hücreli karsinom (Deri kanseri gelişen olgu 2) Şekil 8. Uyluk bölgesinde iki taraflı yaygın PUVA lentigoları
(Deri kanseri gelişen olgu 1) Şekil 9. Uyluk bölgesinde iki taraflı yaygın PUVA lentigoları
(Deri kanseri gelişen olgu 2) Şekil 10. Karın bölgesinde 1 adet Bowen hastalığı* lezyonu, çevrede yaygın
PUVA lentigoları ve hipopigmente maküller (Deri kanseri gelişen olgu 1)7. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

puva
deri
olgu
kanseri
hastalığı
lentigoları


7. SAYFA ICERIGI

IV
ŞEKİL LİSTESİ
Şekil 1. Elektromanyetik Radyasyon Spektrumu Şekil 2. Hastaların Cinsiyete Göre Dağılımı Şekil 3. Hastaların Yaşa Göre Dağılımı Şekil 4. Hastaların Takip Sürelerine Göre Dağılımı Şekil 5. Hastaların Aldığı Kümülatif UVA Dozlarına Göre Dağılımları Şekil 6. Hastaların PUVA Seans Sayısına Göre Dağılımı Şekil 7. Yüzde 1 adet bazal hücreli karsinom (Deri kanseri gelişen olgu 2) Şekil 8. Uyluk bölgesinde iki taraflı yaygın PUVA lentigoları
(Deri kanseri gelişen olgu 1) Şekil 9. Uyluk bölgesinde iki taraflı yaygın PUVA lentigoları
(Deri kanseri gelişen olgu 2) Şekil 10. Karın bölgesinde 1 adet Bowen hastalığı* lezyonu, çevrede yaygın
PUVA lentigoları ve hipopigmente maküller (Deri kanseri gelişen olgu 1)

İlgili Kaynaklar

single.php